Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

macrolymphocyte nedir?

macrolymphocyte : n. Normale oranla daha büyük lenfosit, iri lenfosit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chalazion : n. Meibomian guddelerine ait salgıların birikmesine bağlı olarak göz kapağı kenarında meydana gelen kist.


congestion : n. Kan toplanması (hücumu), ihtikan, konjestiyon.


demorphinization : n. Morfin alışkanlığı morfin miktarının derece derece azaltılarakkesilmesi.


diarrhea : n. İshal, diyare.


ferment : n. Organların hücreleri içinde veya bunların salgılarında bulunup kimyasal değişikliklere tesir eden katalizörler, ferment.


festination : n. Sinirlilikten gelen hızlı yürüme eğilimi.


physiognomist : n. Fizyonomi mütehassısı, fizyonom.


uteroplacental : a. Plasenta ve rahime ait.


hemodromometer : n. Kan akımının süratini ölçme aleti.


histone : n. biochem. Suda eriyen, amonyakta erimeyen, vücudda asidlerle birleşerek tuz oluturan bir proten.


hyperemesis : n. Aşırı derecede kusma.


inoculation : n. 1. Aşılnama; 2. Aşı, transplantasyon.


lance : v. Neşter ile yarıp açmak, deşmek.


myotonometer : n. Kas tonüsünü ölçme aleti, miyotonometre.


optic(al) : a. Görmeğe ait, görme ile ilgili, optik, opticus.


paul's tube : n. Barsak, batın yüzeyine ağızlaştırılıdğı zaman kullanılan yüksek kenarlı bir cam tüp.


peristaphyline : a. Küçük dilin çevresinde bulunan, peristafilin.


pharygnotomy : n. Yutağı yarma ameliyesi, yutak ameliyatı, farengotomi.


pock-marked : a. Yüzünde geçirilen çiçek hastalıına ait izler gösteren, çiçek bozuğu.


poikil : pref. Değişik, düzensiz, dengesiz anlamına önek.