Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

macrolymphocyte nedir?

macrolymphocyte : n. Normale oranla daha büyük lenfosit, iri lenfosit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cervicectomy : n. Cervix uteri'nin amputasyonu.


chiropractor : n. Birçok hastalıkların sinirsel iletimdeki bozukluklara bağlı olarak meydana glediğine inanan kimseler.


contrast : a. Zıtlık, iki şey arasındaki fark veya ayrılık.


defective : Sakat, natamam, noksan, kusurlu, hatalı eksik, defektif.


enterogram : n. Enterograf ile elde edilen, barsak hareketlerini gösterir çizelge.


gonecyctis : n. Seminal vezikül.


laciniate : a. Püskül şeklinde uzantılar gösteren, saçaklı.


physiatrist : n. Fizyatri uzmanı.


hypoglossus : n. Büyük dilaltı siniri, nervus hypoglossus, hipoglos.


laterad : a. yana yöneli, yan yüze yakın, yana dönük.


metaphysical : a. Metafizikle ilgili.


microtia : n. Kulak sayvanının normalden küçük olması, mkirosi.


mucin : n. Sümük.


nucleolus : n. (pl. nucleoli). Bir çok hücre çekirdeklerinde bulunan yuvarlak çekirdeksi cisim, çekirdekcik.


phren- : pref. 1. Diafragma anlamına önek; 2. Akıl, zihin anlamına önek.


posthyoid : a. Hyoid kemiği arkasında.


punctura : n. See: Puncture


redundancy : n. Fazlalık, nonrmal miktar, sayı veya seviyeyi aşan fazlalık.


subalimentation : n. Beslenme yetersizlği.


sun bath : Güneş banyosu.