Bugün : 20 Ocak 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

macrolymphocyte nedir?

macrolymphocyte : n. Normale oranla daha büyük lenfosit, iri lenfosit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cryptorchidectomy : n. Skrotum'a inmemiş testis'in ameliyatla çıkarılması.


dysesthesia : n. Duyguların herhangi birinin kaybolması.


esthesioblast : n. See: Ganglioblast.


feedback : n. Geri tepme, geri itilim, çıkış yapan bir şeyin tekrar giriş yapması, özellikle bir olay sonucu meydana gelen son ürünün aynı olayı başlatmak üzere tekrar devreye girişi.


furazolidone : n. Nonspesifik diyarelerde, basilli dizanteride ve bakteriyel gıdaz ehirlenmelerinde kullanılan bir nitrofuran türevi.


tephrosis : n. Cesedin yakılarak kül haline getirilmesi.


humidity : n. Rutubet, nem.


hyperpepsinia : n. Aşırı pepsin salgısı.


hypochondriac : a. & n. 1. Merak hastalığına tutulmuş 2. Hipokondriye ait; 3. Merak hastası (sıhhatte olduğu halde sıhhatinden şüphelenir ve endişe druyar).


incompetence : n. Doğal bir fonksiyonun yerine getirilebilmesi için yeterli miktarda olmama, yetersizlik hali.


intranuclear : a. Çekirdek içi, çekirdek içinde.


kraurosis : Kuruluk hali, kuruyarak çekilip büzülme ve buruşma.


maritonucleus : n. Döllenmiş yumurta nüvesi.


monohydrate : n. biochem. Bir su molekülü ile birleşmiş olan anorganik veya organik bileşim.


morphological : n. See: Morphologic.


myringoscope : n. Timpan zarını muayene aleti, miringoskop.


nosetiology : n. Hastalık sebeplerini konu alan tıp dalı, nozetiyoloji.


opsinogenous : a. Opsonin yapıcı.


parakinesia : n. See: Paracinesia.


periosteal : n. Periyosta ait.