Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

macrolymphocyte nedir?

macrolymphocyte : n. Normale oranla daha büyük lenfosit, iri lenfosit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachiogram : n. Kol arteri (A. brachialis) üzerindeki nabız atımlarını göseren çizelge.


chloridimetry : n. Kan, idrar gibi vücut sıvılarında mevcut klorid miktarının ölçülmesi.


congestion : n. Kan toplanması (hücumu), ihtikan, konjestiyon.


dextroduction : n. Gözün sağa doğru dönme hareketi.


diplobacterium : n. Çift halde bulunan bakteri, birbirine tutunmuş çift bakteri.


dysrhythmia : n. Ritimbozukluğu, belli bir sıra ve düzen içinde gidişin bozulması.


edulcorant : n. Tatlılaştıran madde.


extravenous : n. Topladamar dışında olan


excitosecretory : a. Salgıyı uyaran.


fluctuant : a. 1. Zaman zaman değişen, bir kararda kalmayan; 2. El ile muayene (palpasyon) de dalgalanma yapan, d alga şeklinde hareket gösteren (Boşlukta toplanan sıvı sebebiyle).


gastrodynia : n. See: gastralgia.


glossolalia : n. 1. Peltek konuşma, tam anlamıyla anlaşılamayan konuşma; 2. Dinleyenlere garip gelen kelime ve sözlerle belirgin konuşma, hayali konuşma.


gut : n. Barsak.


hematotoxic : a. Kan zehirlenmesine ait, hematotoksik.


infiltrate : v. 1. İçeri geçmek, bir bölge içine sızmak; 2. Geçme veya sızma sonucu dokuda toplanan, katı veya sıvı haldeki madde.


laryngoplegia : n. Gırtlak (larenks) felci, larengopleji.


mesarteritis : n. Arterlerin tunica media'sının iltihabı, mezarterit.


microbic : a. Mikroplu, mikroba ait, mikrobik.


miliary : a. Darı tanesi büyüklüğünde kabarcıklar gösteren, bu görünümle belirgin.


myoblastoma : n. Miyeloblastlara benzeyen hücrelerden müteşekkil kas tümörü.