Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

macroleukoblast nedir?

macroleukoblast : n. İri hacım gösteren lökosit öncüsü hücre, iri genç lökosit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

camphor : n. biochem. Kafur, "cinnamonum camphora" dan distilasyon yolu ile elde edilen uçucu, katı bir yağ (C10H16O).


brucellergin : n. See: Brucellergen.n. Brucella cinsi bakterilerin kanda bulunuşu.


cataphoresis : n. Eriyik içinde dağılmış iyonların elektrik akımı etkisiyle katot'a doğru hareket etmesi.


cephalopagus : n. Vücutları ayrı olmasına rağmen başları birbirine yapışık ikizler, bu tarz iki fetüs'ten oluşan hilkat garibesi.


chondrolipoma : n. Kıkırdak veya yağ dokusundan oluşan tümör.


dysmnesia : n. 1. Hafıza zayıflığı, hatırda tutma yeteneğininazalması, unutkanlık; 2. Hafıza bozukluğu, bellekteki olayları birbirine karıştırarak hatırlama.


enteromycosis : n. bakterilerden ileri gelen barsak hastalıkları, enteromikoz.


experimental : a. Deneysel, denel, tecrübi.


excitosecretory : a. Salgıyı uyaran.


friability : n. Kolayca parçalanabilme veya ezilebilme niteliği, gevreklik.


galactoma : n. Memenin süt ihtiva ettiği tümörü, galaktom, galaktosel.


glandulous : a. Bez yapısı gösteren çok sayıda küçük bezlerden oluşmuş.


incapable : a. Yeteneksiz, kabiliyetsiz.


juxtaspinal : a. Omurgaya yakın.


lipodystrophy : n. Vücudun üst taraındaki yağın erimesi, lipodistrofi.


organo- : pref. Organla ilgili.


oxonuria : n. See: Acetonuria.


paraganglion : n. (pl. paraganglia). Sempatik sinir sistemi gangliyonlarının civarında bulunan kromafin hücrelerden oluşmuş düğümcük.


perencephaly : n. Beyinde kistler oluşması ile belirgin patolojik durum.


prosencephalon : n. önbeyin, prosenkefal(on) (Dienceplhalon) ile telencephalon'un birleşmesinden meydana gelmiştir.