Bugün : 19 Eylül 2017, Salı

Favorilere Ekle!

macroleukoblast nedir?

macroleukoblast : n. İri hacım gösteren lökosit öncüsü hücre, iri genç lökosit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachymetropia : n. See: Myopia.


dechloridation : n. Vücuttaki klorid miktarının azaltılması (Tuz tahdidi ve diüretik kullanmak suretiyle).


dermatothlasia : n. Deriyi devamlı çimdikleme, çürütme veya herhangi bir yere sürtme şeklinde içten gelen, karşı konulmaz arzu.


ehrlich's theory of immunity : n. Doku hücrelerinin, antijen moleküllerini reseptörler aracılığı ile tuttuğunu ileri süren tori.


endogenous : a. İç sebeplerden doğan, andojen.


ergastic : a. Yedek güç gösteren, gerektiğinde kullanılabilecek depo enerjiye sahip.


erythruria : n. Eritrosit işeme, eritrüri.


extroversion : n. İçinin dışına dönmesi, dışa dönüm.


gasterhysterotomy : n. Karın duvarı aracılığıyla uterusu açma, fetüsü bu yolla doğurtmak için uygulanan ameliyat, sezaryen.


intralobular : a. Lobulus'un içinde.


mechanotherapy : n. Jimnastik, masaj ve aletlerle tedavi usulü, mekanoterapi (mekanik araçlarla yapılan tedavi).


megalosplenia : n. Dalak büyümesi, megalospleni.


miscible : a. Karışabilir, karışır.


putefaction : n. Açılma, meydana çıkma.


petrolatoma : n. Herhangi bir doku içine sıvı vazelin enjeksiyonunu takiben gelişen tümör, vazelin tümörü.


pleurobronchitis : n. Bronş ve plevranın benzer iltihabı, bronşitle beraber seyreden plörezi, plörobranşit.


roux-en-y operation : n. Kesilen jejunum'un distal ucu, mideye ağızlaştırılır, duodenum ve pankreasa ait usareleri ihtiva eden proksimal jejunumu kısmı ile de, ilk anostomoz yerinin yaklaşık 80 mm. kadar altında ikinci bir anostomoz yapılır.


sideropenia : n. Vücdun ve kanın demirsiz kalması, vücut veya kanda demir azalması, sideropeni.


sphygmobologram : n. Sfigmobolometre aracılığıyla elde edilen çizelge.


sphygmomanometer : n. Arteryel kan basıncını ölçme aleti.