Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

macroleukoblast nedir?

macroleukoblast : n. İri hacım gösteren lökosit öncüsü hücre, iri genç lökosit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cheliectropion : n. Dudak içinin dışarıya doğru çevrilmesi, dudağın dışarıya dönük oluşu.


colypeptic : a. Sindirimi engelleyen, sindirimi geciktiren veya azaltan.


dyspituitarism : n. Hipofiz'in düzensiz çalışması, hipofiz bezindeki işlev bozukluğuna bağlı olarak gelişen durum.


halitus : n. Dışarı verilmiş nefes, nefesin dışarıya çıkması.


hypopyon : n. Gözün ön kamarasında toplanması, hipopyon.


intraserosal : a. Seröz bir zarın içinde.


lupoma : n. Lupus vulgaris'te deri üzerinde oluşan yumuşak nodüllerden her biri, lupom.


lymphogenic : a. See: Lymphogenous.


macrodontia : n. Büyük dişlilik, dişlerin aşırı iriliği.


microcheilia : n. Dudağın normalden küçük olması, küçük dudaklılık, mikrokili.


osteorrhagia : n. Kemik aknaamsı, osteoraji.


paracele : n. Beyin yan karıncığı.


pentagaastrin : n. Pilor mukozası tarafından salgılanan gastrin'in sentetik şekli (Mide salgısını uyarmada tedavi amacıyla kullanılır).


plug : n. Tıkaç.


psammoma : n. Granül maddeis ihtiva eden beyin veya muyurtalık tümörü.


ptyalogenic : a. Tükrükten oluşmuş, ptiyalojen.


purpuric : a. 1. Purpura hastaığına ait, 2. Erguvan renkli aside ait.


pyemic : a. 1. Piyemi ile ilgili; 2. Piyemi gösteren, piyemi ile belirgin.


qualimeter : n. Röntgen ışınlarının nüfuz gücünü ölçme aleti, penetrometre.


recto-uterine : a. Rektum ve uterusa ait.