Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

macrogyria nedir?

macrogyria : n. Beyin kıvrımlarının anormal büyükülğü, makrogiri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canker : n. Ağızda meydana gelen yara veya şiş.


blastulation : n. Blastula oluşması, morula'yı teşkil eden hücre kümesinin çoğalıp yeni bir diziliş göstermesiyle blastula'nın oluşması.


cataractous : a. 1. Katarakt'li ilgili; 2. Katarakt tabiatında; 3. Katarakt gösteren, kataraktlı.


copulation, cohabitation : n. Cinsi münasebet, çiftleşme, coitus (koit), cinsel temas.


dentinification : n. Dentin oluşumu.


elastotic : a. 1. Elastik doku liflerindeki dejenerasyonla ilgili; 2. Elastik doku liflerinde dejenerasyon gösteren.


eructation : n. Geğirti, geğirme.


fertility : n. 1. Gelişme yeteneği, doğurma yeteneği, doğurabilme; 2. Mümbitlik, verimlilik.


heritage : n. Kalıtımla geçen özellik veya özellikler, kalıt; 2. Geçmişten kalan miras, atalardan kalan herhangi bir şey (kültür, adet, gelenek v.s.).


insusceptibility : n. Hissizlik, duygusuzluk, duymazlık.


iatr(o) : pref. 1. Tıp; 2. Hekim.


hypertrichosis : n. Aşırı akıllılık, anormal derecede kıllanma (genel veya mevzi olabilir).


iridocyclochoroiditis : n. İris, silyer cisim ve koroidin iltihabı.


myelogeny : n. Sinir lifleri miyelin kılıflarının gelişi, miyelojeni.


neurocardiac : a. 1. Kalbte dağılan sinirlerle ilgili, kalb pisinrelriyle ilgili; 2. Kalp nevrozu ile ilgili; 3. Sinir sistemi ve kalb ile ilgili.


onychophagy : n. Tırnak yeme (ısırma) fena alışkanlığı, onikofaji.


parasympathetic : a. Avtonom (otonom) sinir sisteminin bir parçası, parasempatik, parasympathicus.


protal : a. Doğuştan, doğuştan mevcut.


pterygomaxillary : a. Kanatsı çıkıntı ve damak kemiğine ait.


rostrate : a. Gagalı.