Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

macrogyria nedir?

macrogyria : n. Beyin kıvrımlarının anormal büyükülğü, makrogiri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carpopedal : a. Ellere ve ayaklara ait olan, her ikisini de ilgilendiren.


diagnostic : a.&n. 1. Teşhise ait; 2. Araz.


encephalomeningitis : n. Beyin ve beyin zarlarının beraber iltihabı


glycocoll : n. biochem. Safra içinde bulunan billüri ve tatlımsı bileşim, amino-asetik asit.


hemidystrophy : n. Vücudun her iki tarafının eşitsiz gelişimi, hemidistrofi.


hyperoxemia : n. Kanın aşırı asitli hali.


hyperphosphatasia : n. Vücut dokularında ve kanda aşırı miktarda alkalen fosfataz bulunuşu.


hypersensitivite : n. Aşırı hassas, hipersansitif.


hypertensor : n. Kan basıncını yükseltici madde (ilaç).


myxomatous : a. Miksomalı.


nephrocystitis : n. Böbrek ve mesane iltihabı, nefrosistit.


neuromechanism : n. Bir organın fonksiyonunun sinir düzeni.


oophoropexy : n. Yumurtalığın yerine tesbiti.


orchido- : pref. See: Orchi-.


ovariosalpingitis : n. Yumurtalık ve Fallop tübü'nün beraber iltihabı, ovaryosalpenjit.


oximetry : n. Alınan kan numunesindeki okisjen miktarının oksimetre aracılığıyla ölçülmesi, oksimetri.


parotidean : a. Paratid bezi ile ilgili.


perilymphangitis : n. Lenf damarı çevresindeki dokunun iltihabı.


photometer : n. 1. Işık kuvvetini ölçen alet, fotometre; 2. Gözün cisimleri görebileceği en az ışık miktarını, dolayısıyla görme için gerekli ışık eşiğini ölçmede kullanılan alet, fotoptometre.


pyelephlebitis : n. Kapı toplardamarı iltihabı.