Bugün : 01 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

macrogyria nedir?

macrogyria : n. Beyin kıvrımlarının anormal büyükülğü, makrogiri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradypnea : n. Solunumun normalden az sayıda oluşu.


bradysphygmia : n. See: Bradyrhythmia.


cardioclasis : n. Kalb yırtılması, kalb duvarının yırtılması.


cholocystoduodenal : a. Safra kesesi ile duodenumu ilgilendiren, aralarında gerçekleştirilen anastomoz gibi.


copula : n. 1. Birleştirici oluşum, iki şey arasındaki bağlantı; 2. Cinsel birleşim, kopulasyon.


crest : n. Kabartı, özellikle kemik üzerinde belli bir hat boyunca uzanan kabartı.


dactyl : n. El veya ayak parmağı.


deglutition : n. Yutma.


endarterium : n. Arterin iç tabakası, intima.


enterocolostomy : n. İncebarsak ile kolon arasında ameliyatla ağız ağıza dikerek geçit oluşturma.


epidermoid : a. Epiderme benzer, epidermsi.


gesture : n. Konuşurken sözü kuvvetlendirmek amacıyla yapılan el, yüz veya vücut hareketi, jest.


hyphemia : n. 1. Göz ön odacığı içine kanama, göz ön kamarasında kan toplanması; 2. Dolaşımdaki kan hacminin azalması, kan miktarında azalma.


inarticulate : a. Mafsalsız, oynak yeri olmayan, eklemsiz.


instillator : n. Herhangi bir boşluğa damla damla sıvı akıtma amacıyla kullanılan alet.


oligocystic : a. Yalnız birkaç kist ihtiva eden az kistli.


osseous : a. Kemikli, osseus.


otitis : n. Kulak iltihabı, otit.


ovoglobulin : n. Yumurta akı globülini.


panarteritis : n.Bütün arterlerin iltihabı, panarterit, polyarteritis nodosa.