Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

macrogyria nedir?

macrogyria : n. Beyin kıvrımlarının anormal büyükülğü, makrogiri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromomenorrhea : n. Adet kanının tiksindirici kokuda oluşu.


chasma : n. Esneme, istemdışı ağızın açılıp kapanması.


disruption : n. Ayrılma, yarılma, çatlama.


dull : a. Perküsyonda matite veren.


genion : n. 1. Çene; 2. Alt çene kemiğinin öne doğru çıkıntı yaptığı nokta, çene ucu.


immiscible : a. Birbirine karışmaz, birleşmez (sıvılar hakkında).


limosis : n. Aşırı açlık hali, anormal açlık.


lousiness : n. Bitlenme, bit enfestasyonu. See: Pediculosis.


macroblast : n. İri hacım gösteren çekirdekli genç eritrosit, makroblast.


meloncus : n. Yanaktan gelişmiş tümör, yanak tümörü.


microtomy : n. Mikroskopla muayene için ince dilimlere kesme ameliyesi.


mosaic : a. 1. Küçük parçaların, serpme şeklinde bir araya gelmesiyle beliren şekil, mozaik; 2. Aynı dokuya ait hücrelerin birbirinden farklı kromozom dizisi göstermesi.


neuro : pref. Sinirlere ait, nevro (nöro).


nymphomaniac : a. Nemfomaniye müptela kadın, isterik.


osteosarcomatous : a. Osteosarkom türünden, kemik sarkomu olan.


parabiont : n. Parabiosis halinde yaşayan.


pyocyst : n. Cerahatli kist, piyosist.


pyophysometra : n. Uterusda gaz ve cerahat bulunması.


saluresis : n. Vücutta toplanan sodyumun idrarla atılışı, salürezis.


septal : a. Septuma ait.