Bugün : 17 Aralık 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

macrography nedir?

macrography : n. İri harflerle yazı yazma, iri yazma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondrography : n. Kıkırdak bilgisi (ilmi), kondroloji.


helicotrema : n. Helikotrema (scala tympani ile scala vestibuli'nin cochlea tepesinde birleşme deliği).


hellebore : n. biochem. "helleborus niger" ve H.viridis" (Harbak ve Çöpleme)den alınan zehirli bir madde.


hypermyotonia : n. Kas tonüsünde aşırı artma


inheritable : a. Kalıtımla geçebilen, kalıtsal, irsi.


lymphoma : n. Lenfoid dokudan başlangıcını almış ur, lenfom, adeni.


lyse : v. 1.Eritmek, yapısını çözmek, parçalamak; 2.Erimek, çözülmek, parçalanmak.


maldevelopment : n. Kusurlu gelişim, gelişim anomalisi.


margarine : n. biochem. Hayvan ve bitki yağlarından çıkarılan bir çeşit yağ.


miliaria : n. Ter bezi kanallarının tıkanması sonucu toplanan terin deri yüzeyinde küçük veziküller oluşturması ile belirgin durum.


monocytosis : n. Kanda monosit fazlalığı, monositoz.


multiple : a. Müteaddit, muhtelif (vücutta birden fazla yerde olan), mültipl.


oesophagotomy : n. Yemek borusu üzerinde gerçekleştirilen insizyon.


pericecitis : n. Çekum çevresinin iltihabı.


postpuberal : a. See: Postpubescent.


pyelitic : a. 1. Piyelit ile ilgili, 2. Pelvis renalis iltihabı gösteren, piyelit'li


pyoureter : n. Üreterde cerahat toplanması.


spatial : a. Sınırları belli yer, bölge, aralık veya boşlukla ilgili.


steroidogenesis : n. Steroid yapıda bileşik meydanag elmesi, salgı bezi tarafından steroid yapıda hormon oluşturulması.


streptoleukocidin : n. Streptokoklardan elde edilen ve lökositleri yok eden bir toksin.