Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

macrography nedir?

macrography : n. İri harflerle yazı yazma, iri yazma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalotomy : n. Kafatasını açma ameliyeis, sefalotomi.


cyclophorometer : n. Siklofori derecesini belirlemede kullanılan alet.


equilibrium : n. Denge, muvazene.


exacerbation : n. Şiddetin artması, örneğin semptomların şiddet kazanması.


floccular : a. Flokulusa ait.


gathering : n. İÇinde cerahat bulunan şişlik, apse.


genitoplasty : n. Üretim (jenital) organlara yapılan plastik ameliyat.


glycohemia : n. Kanda şeker miktarı, glikohemi.


uvioresistant : a. Ultraviyole ışınlarına karşı mukavemetli.


gynandromorph : n. Jinandromorfizm gösteren kişi.


heterocyclic : n. Halkasında karbon atomundan başka atom bulunan nesneler (pirol gibi), heterosiklik.


impregnated : a. Gebe, hamile.


in situ : adv. Asıl yerinde, tabii vaziyetinde.


local anaesthesia : Mevzi anestezi.


mega : pref. Büyük, aşırı derecede büyük anormal büyüme.


modiols : n.Cochlea ortasındaki kemik kısmı, modiyolus.


myocardium : n. Kalbin adali kısmı, kalp kası, miyokard.


nonsexual : a. See: Aseual.


ossification : n. Kemikleşme, ossificatio.


otocatarrh : n. Kulak nezlesi.