Bugün : 22 Şubat 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

macrography nedir?

macrography : n. İri harflerle yazı yazma, iri yazma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromidrosis : n. Özellikle ayaklarda meydana gelen aşırı miktarda ve kötü kokulu terleme.


endolaryngeal : a. Larenkste bulunan, larenks içi.


epiplorrhaphy : n. Omentum'un dikilmesi.


escherichia : n. Bir bakteri türü.


etheromania : n. Eter kullanma alışkanlığı, eter düşkünlüğü.


mia clinic : Göz kliniği


excrement : n. Feçeş dıskı.


fermentation : n. Mayalanma, fermentasyon.


ferruginous : a. biochem. Demirli, demiri havi, demir pasına benzer, demir pası renginde.


gonadotherapy : n. Gonad hücreleri ile yapılan tedavi.


hyper : pref. Yukarı, çok, hiper.


hypodynamia : n. Kuvvetin anormal şekilde azalması, kuvvetsizlik, hipodinami.


legitimacy : n. 1. Kanuna uygun olma hali, kanuna uygunluk; 2. Nikahlı evlilikten doğmuş olma hali.


megacoccus : n. Normalden çok büyük koküs, iri küresel akteri.


microfauna : n. Belli bir bölgede yaşayan ancak mikroskop yardımıyla görülebilen hayvancıkların tümü.


nictititation : n. Göz kırpma.


nonviability : n. Yaşama yeteneğinin olmayışı.


pneumatometer : n. See: Spirometer.


pneumonectasis : n. Akciğer anfizemi, pnömonektazi.


rhypophagy : n. Pislik (kir) yeme, ripofaji.