Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

macrography nedir?

macrography : n. İri harflerle yazı yazma, iri yazma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canicola eever : n. Fare, köpke, domuz, tilki, tarla faresi gibi hayvanların insanlara bulaştırdığı ve Leptospira conicola'nın etken olduğu bir enfeksiyon (leptospirosis).


cardioquin : n. See: Quinidine.


caustic : a. & n. a) Yakıcı, b) Yakıcı madde (bileşim).


chionablepsia : n. Kar körlüğü.


contaminate : v. Kirletmek, yabancı madde etkisiyle saflığını bozmak, bulaştırmak, enfekte etmek.


costotransverse : a. Kaburgalar ile vertebraların transvers çıkıntılarına ait, kaburgalar ile vertebraların transvers çıkıntıları arasında yeralan.


diacetate : n. biochem. Diyasetik asit tuzu.


dys- : pref. Güç, zahmetli, intizamsız, fena, dis.


fistula : n. Deri yüzeyi ile vücut boşlukları arasındaki anormal kanallar, fistül.


intraparietal : a. Duvariçi.


lipsotrichia : n. Saç dökülmesi.


mammotrophic : a. See: Mammotropic.


microphthalmos : n. Gözlerin narmalden küçük olması, küçük gözlülük.


microscope : n. Mikroskop.


nocturia : n. Gece boyucna sık ve bol miktarda idrar etme, gündüze oranla geceleri idrar miktarının artışı, noktüri.


opsialgia : n. Yüz nevraljisi.


oschelephantiasis : n. Skrotum duvarlarının kalınlaşması.


paraplegic : a. 1. Parapleji ile ilgili; 2. Parapleji niteliğinde; 3. Parapleji gösteren, parapleji'li kimse.


phlegmonous : a. 1. Flegmonlu; 2. Flegmona ait.


pyretic : a. & n. 1. Ateşe ait, ateşe bağlı, ateşli; 2. (pl) Ateş ilacı.