Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

macrography nedir?

macrography : n. İri harflerle yazı yazma, iri yazma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchomycosis, : n. Bronş veya bronşiyolleri tutan mantar enfeksiyonu.


contact : n. Bir hasta ile temas halinde olduğundan başkalarına hastalık nakledebilen kimse, portör.


endocystitis : n. İrar torbası mukozasının iltihabı, endosistit.


fennel : n. Rezene, raziyane.


gastrostogavage : n. Karın duvarından yapılan kesit aracılığıyla mideye iletilen tüpten organa besin maddeleri sevketme, bu şekilde gerçekleştirilen suni besleme.


glucide : n. biochem. basit indirgeyici şeker, glüsit.


teras : n. (pl. Terata). Ucube, acibe, hilkat garibesi.


linin : n. Hücre çekirdeğindeki, üzerinde kromatin taneciklerinin bulunduğu ağ şekli gösteren iplikçiklerin teşkil ettiğıi boya allmayan oluşum.


monocytopenia : n. Kanda monosit azalması, monositopeni.


myelorrhagia : n. Omurilik kanaması, miyeloraji.


myokinesis : n. Kas hareketi, miyokinez


osteomalacia : n. Kemikleri yumuşatan bir hastalık, osteomalasi.


parasitophobia : n. 1. Parazitlerden aşırı korkma, hastalığa yakalanacağı korkusuyla parazitlerden aşırı ürkme; 2. Sebepsiz yere kendisinde parazit hastalığı bulunduğu inancını taşıma, bu nitelikle belirgin kuruntu hali, parazitofobi.


perilabyrinth : n. Kulak labirenti çevresindeki doku.


phacometachoresis : n. Göz merceğnin yer değiştirmesi.


proiosystole : n. Erken sistol.


purpurin : n. biochem. Boya kökünden meydana gelen kırmızı bir kimyasal bileşim purpurin (C14H5O2(OH)3).


regimen : n. Perhiz, diyet, rejim.


reticulin : n. biochem. Bağ dokusu liflerineait albüminli bir madde.


sialodochitis : n. Salya kanalı iltihabı.