Bugün : 26 Eylül 2017, Salı

Favorilere Ekle!

macroglossia nedir?

macroglossia : n. Dilin büyümesi, makroglosi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

borax : n. Sodyum borat, boraks, (boğaz ve ağız için antiseptik ve müsekkin olarak kullanılır).


conglomerate : a. 1. Bir araya yığılmış, küme halinde toplanmış; 2. Çeşitli maddelerin, düzen göstermeksizin bir araya gelmesiyle oluşan kitle, küme.


crystallin : n. biochem. Göz merceğinden elde edilen bir globülin.


electrocoagulation : n. yüksek frekanslı ceryanla dokuların bazı kısımlarının pıhtılaştırılması.


epiblepharon : n. Üst veya alt göz kapağı kenarlarının içe kıvrılmasıyla belirgin doğuştan anomali.


gangrenous : a. Gangrenli.


germ : n. 1. Tohum, çim, tohum veya yumurtada bulunan asıl hücrecik; 2. Mikrop.


lactoscope : n. renk tahlili ile sütteki yağ miktarını tesbit eden alet, laktoskop.


phrenoptosis : n. Diafragma'nın, gevşeme sebebiyle aşağıya sarkması, diafragma prolapsusu, frenoptoz.


hypercementosis : n. Diş sementinin aşırı büyümesi.


injector : n. 1. Şırınga, enjektör; 2. Enjeksiyon yapan iğneci.


kinesthesia : n. Kas faaliyetinden gelen his, kinestezi.


lithotomic(al) : a. Litotomiye ait.


metagranulocyte : n. See: Metamyelocyte.


necrotic : a. 1. Nekroz'la ilgili; 2. Nekroz gösteren, nekroz'la belirgin.


omnivorousness : n. Her çeşit gıda ile geçinme, her çeşit gıda üzerinde yaşama.


preformationist : n. Preformasyon teorisine inanan kimse.


prostatalgia : n. Prostat ağrısı.


recognition : n. Tanıma, bilme, ayırma.


sacrovertebral : a. Sakrum ve omurlara ait.