Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

macroglia nedir?

macroglia : n. See: Astrocyte.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canalization : n. 1. Herhangi bir dokuda kanal şeklinde yol veya geçitlerin oluşması; 2. Vücut içindeki bir apseden dışarıya açılan geçit meydana gelmesi, apse'nin kanalizasyonu.


biotin : n. biochem. Biyotin, B grubu vitaminlerinden olup hayat için lüzumludur (C10H16O3N2S).


constitution : n. 1. Vücut yapısı, bünye, bir organizmanın dış görünüşü, çalışması, uyarılara davranışı, direnci bv. özelliklerin oluşturduğu bütün; 2. Herhangi bir maddeyi oluşturan unsurların tümü, maddenin yapısı; 3. Moleküldeki atom dizisi, moleküldeki atomların gösterdiği diziliş şekli.


cytomegaloviruria : n. İdrar'da cytomegalovirus'ların bulunuşu.


dimethylaniline : n. biochem. Anilinden çıkarılan renksiz ve kokulu bir yağ, dimetilanilin.


disulphuric : a. biochem. Disülfürik.


emmetrope : n. Gözü normal gören kimse, emetrop.


evacuant : a. & n. Boşaltıcı (müshil, lavman, v.s.).


hepatotoxin : n. biochem. Karaciğer hücrelerini yokeen bir toksin, hepatotoksin.


helcoplasty : n. Yaraya sağlam deri yamama.


hydropsy : n. İstiska, hidrops.


indican : n.biochem. a) Çivit bitkisinden elde edilen bir glikozid (C26H3). b) İdrar ve terde bulunan bir madde (C6H7NSO4).


intralymphatic : a. Bir lefn damarı veya lenf guddesi içinde.


iridesis : n. Sun'i iris oluşumu.


legume : n. Baklagillere ait herhangi bir bitkinin tanesi veya tanesinin de içinde bulunduğu kabuğu.


macrocephaly, macrocephalia : n.Başın büyük olması, büyük kafalılık, makrosefali.


merocaxalgia : n. Kalça ağrısı, merokoksalji.


midriff : n. Diyafram.


os : n. (pl. ora). Ağız, oris.


oxysalt : n. biochem.Oksasit tuzu.