Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

macroglia nedir?

macroglia : n. See: Astrocyte.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carmine : n. Koyu kırmızı bir boya maddesi, kırmızıdan şapla çökeltme suretiyle elde edilen kırmızı pigment.


chromic : a. 1. Krom'la ilgili; . Krom'dan yapılmış.


cystophthitis : n. Mesane tüberkülozu.


fluctuant : a. 1. Zaman zaman değişen, bir kararda kalmayan; 2. El ile muayene (palpasyon) de dalgalanma yapan, d alga şeklinde hareket gösteren (Boşlukta toplanan sıvı sebebiyle).


herniotomy : n. Fıtığın cerrahi tamiri, herniyotomi.


macrocheilia : n.Büyük dudaklılık, dudakların aşırı büyüklüğü, makrokili (ekseriya irsidir).


mankind : n. İnsanlık, beşeriyet.


mastoplasty : n. Meme plastik ameliyatı.


meatorrhaphy : n. Uretra dış deliğinin ameliyatla genişletilmesini takiben kesilen uretra ucunun glans penis'e dikilmesi.


metroptosis : n. Rahim düşmesi, uterusun sarkması, metroptoz.


nucha : n. (pl. nuchae). See: Nape.


nyctalgia : n. Gece gelen ağrı, gece sancısı, niktalji.


occipitobasilar : a. Artkafa ve kafa(tası) kaidesine ait.


osteomatosis : n. Mültipl osteom oluşumu.


otoconium : n. (pl. otoconia). Yüksek omurgalı hayvanların iç kulaklarında bulunan küçük kalker parçacıkları.


pniguecula : n. Korenada sarımtrak bir leke.


precancerous : a. Kanser gelişiminden önce olan.


prediabetes : n. 1. Diyabet öncesi; 2. Hafif diyabet.


prothrombin : n. Kanda bulunan ve kanın pıhtılaşmasında amil olan madde.


psychoasthenics : n. Zeka geriliği ve tedavisini konu alan bilim dalı.