Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

macroglia nedir?

macroglia : n. See: Astrocyte.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

decapacitation : a. Spermatozoon'ların menideki bir faktör (decapacitation faktörü) nedeniyle dölleme gücünün azalması veya ortadan kalkması.


disperse : v. Dağılmak, ayrılmak, çözülmek.


erotogenic : a. Cinsi arzu uyandıran, erotojenik.


fissured, fissural : a. 1. Çatlamış, çatlak; 2.Çatlaksı; 3. Çatlağa ait.


fright : n. Korku.


homocerebrin : n. Beyin maddesinden elde edilen bir cevher.


hypophysin : n. Hipofiz salgısı, hipofizin.


kopophobia : n. Yorgunluktan aşırı korkma, yorulup bitkin düşmekten aşırı ürkme.


lithiasis : n. Böbrek, safra kesesi v.s'De taş oluşumu, lityaz.


lipoclasis : n. Yağın erimesi, yağın çözülerek parçalanması.


metaicteric : a. İkteri izleyen, sarılık sonrası oluşan.


metropathia : n. Uterus bozukluğu, rahim hastalığı, metropati.


myotasis : n. Kas uzaması, miyotaz.


nephralgia : n. Böbrek sancısı.


overlay : n. Artma, çoğalma, fazlalık.


peritendinitis : n. Kiriş(tendon) kılıfının iltihabı.


prerectal : a. Rektum önünde.


ration : n.&v. 1. Günlük yemek istihkakı, tayın; 2. Tayınını vermek.


solar : a. 1. Güneşe ait; 2. Güneşe benzeyen, solaris.


suprapelvic : a. Havsala (pelvis) üstü.