Bugün : 21 Temmuz 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

macrogingivae nedir?

macrogingivae : n. Dişetlerinin aşırı büyümesi, dişeti hipertrofisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromism : a. Brom zehirlenmesi, brom bileşiklerinin devamlı kullanımı sonucu meydana gelen kronik zehirlenme.


craniopharyngeal : a. Kafatası ve farenkse ait.


deradenoncus : n. Boyun lenf bezi üzerinde oluşan şişkinlik.


dispersal : a. Dağılma, ayrılma, çözülme.


epidermophyton : n. Tırnaklarda ve deride yerleşen bir çeşit mantar.


epiplorrhaphy : n. Omentum'un dikilmesi.


exfetation : n. Dış gebelik.


focal : a. Mihraki, odağa ait.


gastrocnemial : a. Baldır ikiz kasına ait, gastrocnemialis.


geromorphism : n. Erken yaşlılık, erken ihtiyarlama, jeromorfizm.


ileorectal : a. İleum ve rektuma ait olan, her iki oluşumu beraberce ilgilendiren.


lumpy : a. Yumrular gösteren, topak otpak.


malacosarcosis : n. Kas doksu yumuşaklığı.


mechanotherapy : n. Jimnastik, masaj ve aletlerle tedavi usulü, mekanoterapi (mekanik araçlarla yapılan tedavi).


nostrum : n. 1. Formülü gizli tutulan ilaç; 2. Kocakarı ilacı.


podologist : n. See. Chiropodist.


precocious : a. Erken gelişmiş, normal süresinden önce oluşmuş.


prognathic : a. Çıkık çeneli, bir veya her iki çenesi ileriye doğru aşırı çıkıntı gösteren.


rectocolonic : a. Rektum ve kolon'la ilgili.


reticuloendothelioma : n. Retiküloendotel sistemi tümörü.