Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

macrogenitosomia nedir?

macrogenitosomia : n. Tüm vücudun cinsel organları da içine almak üzere aşırı büyümesi hali.

macrogenitosomia praecox : Böbreküstü bezinden, tümör veya hiperplazi sebebiyle aşırı androjen salgılanması sonucu, genellikle buluğ çağından önce gelişen makrogneitozomi tablosu.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

contraception : n. Cinsel birleşimi takiben erkek ve dişi cinsiyet hücrelerinin birleşmesini önleme, gebeliğin önlenmesi, antikonsepsiyon, kontrasepsiyon.


dearticulation : n. 1. Eklemi oluşturan kemiklerin yerinden oynaması, eklem çıkığı; 2. Kol veya abcak gibi bir organın eklem seviyesinden kesip çıkarılması, disartikülasyon.


diploid : a. Yarısı anneden yarısı babadan gelmek üzere, türe has kromozom sayısı gösteren (hücre).


dyskaryosis : n. Servikal smear'daki anormalliğin malignite olasılığı açısından dikkati çeker olması hali.


extorsion : n. Bir organ (kol, bacak, göz v.s)'ın dışa doğru dönmesi.


filter : n. Işık, su ve diğer sıvıları süzmeğe yarayan alet, süzgeç, filtre.


florid : n. Kızartı, koyu kırmızı renk.


galactophore : n. Sütü ileten kanal, süt kanalı.


insanitation : n. Sağlığa elverişli şartlarınyeterli olmayışı, sağlık şartlarının yokluğu.


intumescence : n. Şişkinlik, şiş, intumescentia.


laryngorhinology : n. Gırtlak ve burun hastalıkları bilimi, larengorinoloji.


megaloblast : n. Eritrositlerin ana hücre,i megaloblast.


mitoma : n. See: Mitome.


mitral : a. Kalbde iki yapraklı kapağa ait (sol atrium ve sol karıncık arasında), mitral, mitralis.


olfaction : n. Koklama (duyusu).


osmosis : n. Karışabilne iki sıvı veya gazın birbirine geçişmesi, geçişme, osmoz.


pachy- : pref. Kalın, kalınlaşmış.


papillary : a. 1. Meme başına benzeyen; 2. Meme başı şeklindeki kabartı veya kabartılarla ilgili; 3. Meme başı şeklinde kabartılar gösteren, papillalarla dolu.


pentane : n. biochem. Petrol içinde bulunan uçucu bir gaz (C6H12).


phagocytosis : n. Mikro-organizmaların fagositler tarafından imha edilmesi, fagositoz.