Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

macrogenitosomia nedir?

macrogenitosomia : n. Tüm vücudun cinsel organları da içine almak üzere aşırı büyümesi hali.

macrogenitosomia praecox : Böbreküstü bezinden, tümör veya hiperplazi sebebiyle aşırı androjen salgılanması sonucu, genellikle buluğ çağından önce gelişen makrogneitozomi tablosu.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulbous : a. Soğanbiçim, soğansı.


cecal : a. & 1. Çekum'la ilgili, çekum'a ait; 2. Ucu kapalı sonlanan, kör kese halinde sonlanan.


colloidal : a. biochem. Kolloide ait, kolloid yapısında, kolloid kuramında.


deflection : n. 1. Bir tarafa dönme, bir yana hareet etme, sapma; 2. Elektrokardiyogram'da görülen dalga şeklindeik eğri; 3. Fikir ve düşüncelerin bilinç kontrolundan uzaklaşması, baskı altındaki fikir ve düşüncelerin kontrolsuz hale dönüşmesi; 4. Fetüs başının doğum esnasında, çenesi sternum'dan uzaklaşmak üzere ekstensiyon hareketi yapması.


demineralization : n. Aşırı derecede mineral kaybı, özellikle kemikten mineral (kalsiyum ve kalsiyum tuzları) kaybı.


gill : n. Solungaç, suda yaşayan hayvanlarda açılıp kapanmak suretiyle solunum görevi yapan organ.


hybridity : n. Melezlik.


hypo : pref. Aşağı, daha az, altında, alt, hipo.


iodotyrosine : n. İyot ve tirozin'den oluşan bileşik, iyotlu tirozin.


ionotherapy : n. See: iontophoresis.


iprindol : n. Trisiklik antidepresan.


Little's Disease : n. Spastik tipte dipleji, bacakların makas şeklinde bükülmesine sebep olur.


postero- : pref. Arka, arkasında.


prismatic : a. 1. Prizma ile ilgili; 2. Prizma'ya benzeyen, prizma şeklinde; 3. Prizmadan geçerek oluşan, prizmanın meydana getirdiği.


psychosomimetic : n. pl. Psikoza benzer semptomların meydana gelmesine sebep olan ilaçlar.


pulsimeter : n. Nabız kuvvetini ölçen, cihaz, pulsimetre.


rarefy : v. 1. Yoğunluğunu azaltmak, hafifletmek, basıncını düşürmek; 2. Yoğunlukca azalmak,hafiflemek, basınca düşmek.


seminology : n. Meni (semen) in bilimsel incelenmesi, tohumbilim seminoloji.


streptodornase : n. biochem. Deoksiribonükleoproteinlerinin depolimerizasyonunu temin eden streptokok kaynaklı enzim.


subtlety : n. Zeka, keskin fikirlilik.