Bugün : 19 Ocak 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

macrogastria nedir?

macrogastria : n. Midenin aşırı şekilde büyük oluşu, mide büyüklüğü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchoblennorrhea : n. Cerahatli balgam çıkışı ile belirgin bronşit.


catabatic : a. Hastalığın hafiflediği veya belirtilerin gerilediği devre ile ilgili.


chymosin : n. biochem. See: Rennin.


mia lid : Gözkapağı.


integrator : n. Vücut yüzeylerini ölçmede kullanılan özel alet.


lactic acid : n. biochem. Süt asidi, laksik asid (CH3CHOHCOOH).


hypotrichosis : n. Konjenital kılsızlık (kısmi veya tam olabilir), vücutta doğuştan kıl yokluğu.


incarnation : n. Ete bağlama, etlenme (yara).


infraorbital : a. Orbit (gözçukuru) altı.


isomerism : n. biochem. Molekül ağırlığı, atom sayısı ve atom cinsi aynı olan ve farklı özellikler gösteren birden fazla cisimlerin durumu, izomeri.


kaolin : n.biochem. Kil, alüminyum silikat.


lead : n. biochem. Pb sembolü ile bilinen, atom no:82 ve atom ağırlığı: 207.21 olan kimyasal element, kurşun, plumbum.


lysinogen : n. biochem. Lizin yapan madde, lizinojen.


menses : n. See: menstruation.


oxygenator : n. Kalb cerrahisinde kullanılan yapay akciğer cihazı.


patulous : a. Açık, yapılmış, yaygın.


paranuclear : a. Çekirdek yakınında, çekirdeğe komşu, çekirdeğe bitişik.


polypoid : a. Polip şeklinde, polipsi.


pool : n. Kan toplanması, kan birikimi.


postsplenic : a. Dalak arkası, dalak arkasında.