Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

macrogastria nedir?

macrogastria : n. Midenin aşırı şekilde büyük oluşu, mide büyüklüğü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholecystogastrostomy : n. Safra kesesi ile mide arasında anastomoz yapılması.


colpomycosis : n. Mantarın sebep oludğu vagina iltihabı.


continuity : n. Devamlılık.


dactylate : a. parmağa benzeyen.


excrescence : n. Dokularda anormal bir çıkıntı veay büyüme meydana gelmesi.


focalize : v. 1. Mihraka getirmek, temerküz ettirmek, mihrakı ayar etmek. 2. Muayyen mıntıkaya hasretmek (hastalık).


granulitis : n. Milyer tüerküloz, granülit.


hilitis : n. Akcierlerin hiluslara yakın kısımlarının iltihaplanması, hilus iltihabı, hilit.


hobby : n. Kişinin boş zamanlarında yapmaktan zevk aldığı herhangi bir şey, zevki için yapılan uğraşı. hobi.


hypodactylia : n. Parmak noksanlığı, parmak sayısının normalden eksik olması, noksan parmaklılık, hipodaktili.


hypomanic : a. Hipomani gösteren kişi.


myotenotomy : n. Kas ve kiriş ameliyatı, miyotenotomi.


nonvillous : a. Vilüs ihtiva etmeyen, vilüssüz.


parauterine : a. Uterus yakınında, uterus'a komşu, uterus'a bitişik.


quinsy : n. Tonsil ve dokusunun akut cerahatli iltihabı, anjin.


reanimation : n. Canlandırma.See: Resuscitation.


seroculture : n. Kan serumundan bakteri üretmek için yapılan kültür.


sphygm : pref. Nabız anlamına önek.


thrombophilia : n. Vücutta aşırı pıhtılaşma istidadı.


urodialysis : n. İdrarın kısmen veya tamamen azalması.