Bugün : 21 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

macrogastria nedir?

macrogastria : n. Midenin aşırı şekilde büyük oluşu, mide büyüklüğü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cystdoceliotomy : n. Karın duvarından yapılan kesit aracılığıyla mesaneyi açma.


ehrlich's theory of immunity : n. Doku hücrelerinin, antijen moleküllerini reseptörler aracılığı ile tuttuğunu ileri süren tori.


emunctory : n. a. 1. vücudun ifrazatını dışarıya çıkaran organ; 2. Vücudun fazlalıklarını (gereksiz maddeleri) defeden.


endarteritis : n. Arterlerini iç gömleğiinn iltihabı, endarterit.


extirpate : v. Kökünü kazımak, kesip çıkarmak (ur v.s).


fever : n. Ateş, hararet, sıcaklık, humma, fiyevr, febris.


lactaciduria : n. İdrarda laktik asit bulunması, laktik asit işeme, laktasidüri.


hyalinunira : n. Hiyalin işeme.


hypercortisonism : n. See: hyperadrenocorticism.


iatraliptic : a. Merhem ve masaj ile tedavi edici.


ileus : n. Barsak tıkanması.


mediastinal : a. Mediyastin'e ait, mediyastinal, mediastinalis.


mucosal : a. Mukoza ile ilgili.


multicuspid : a. 1. Üzerinde çok sayıda sivri çıkıntı gösteren; 2. Çok sayıda kapakçık gösteren, çok kapakçıklı.


neutrocyte : n. Nötrofil lökosit, nötrosit.


oxychloride : n. biochem. Oksijen ve klorla birleşmiş bir element veya radikal, oksiklorür.


phrenic : a. 1. Diyaframa ait, frenki, phrenicus; 2. Kafaya ait.


plaque : n. 1. Vücut üzerinde bulunan leke; 2. Trombosit.


plessor : n. See: Plexor.


pleurography : n. Akciğer radyografisi, akciğerlerin röntgenle muayenesi.