Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

macrogametocyte nedir?

macrogametocyte : n. Makrogamet yapan hücre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chalones : n. Havyanlarda tümörleri engelleyen kimsayal inhibitör maddeler.


dimorphous : a. 1. Dimorfizm'le ilgili; 2. Dimorfizm gösteren.


egg : n. See: Ovum.


encephalogram : n. Ensefalografi yoluyla alınan beyin filmi.


fixing : n. Dokunun parafin v.b. madde içinde tesbit edilmesi, organ veya oluşumun ilaçlı eriyiğe konulması.


homonymous : a. Aynı gruptan, homonim.


hypermastia : n. 1. Memelerin aşırı büyüklüğü; 2. Fazla memelilik.


hypotonic : a. Solüsyonların yoğunluğunun belirli miktardan aşağı olması.


hysteritis : n. Rahim (uterus) iltihabı.


immune : a. Bulaşıcı hastalıktan muaf (bağışık).


interpupillary : a.Gözbebekleri arası.


laryngocentesis : n. Larenksin delinmesi, larengosentez.


listeriosis : n. See: Listeriosis.


oesophagostomy : n. Yemek borusu ile boyun kökünün cildi arasında gerçekleştirilen cerrahi fistül.


perididymitis : n. Perididim (tunica vaginalis testis) iltihabı.


pheochrome : n. biochem. Krom tuzları ile koyu boyanabilen.


polycyesis : n. Mültipl gebelik.


polygonal : a. Çok köşeli.


pregnant : a. Gebe, hamile.


radiectomy : n. Diş kökü çıkarılması, radyektomi.