Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

macrogametocyte nedir?

macrogametocyte : n. Makrogamet yapan hücre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caliper : n. Yuvarlak cismin çapını ölçmekte kullanılan iki kollu bir aygıt, çap pergelinden özellikle pelvis çapının ölçülmesinde yararlanılır.


broca's area : n. Cerebrum'un sol yarı küresinde, Sylvius yarığının başlangıç bölümünde bulunan motor konuşma merkezi.


exstrophy : n. Bir organın içinin dışa dönmesi (idrar kesesi gibi).


granulomatous : a. 1. Granulomlardan oluşmuş; 2. Granulom özelliği gösteren.


intercilium : n. İki kaş arası.


hysterosalpingo-oophorectomy : n. Uterus, salpenks ve yumurtalıkların ameliyatla çıkarılması.


indigitation : n. 1. Aynı oluşumun bir parçasının diğer bir parçası içine, eldiven parmağı şeklinde geçmesi, invajinasyon, özellikle barsak invajinasyonu; 2. Liflerin karşılıklı birbirine kenetlenme göstermesiyle belirgin kirişin kasa tutunma şekli.


ischiofibular : a. İskiyum ve fibulaya ait.


karyolytic : a. 1. Karyolize ait veya karyoliz meydana getiren; 2. Hücre nüvelerini yokeden.


kyliosis : n. See: Cyllosis.


lucotherapy : n. Hastayı güneş ışığı veya sun'i ışığa maruz bırakarak tedavi etme, ışık tedavisi.


miasmal, miasmatic : a. Mikroplu.


monotrichous : a. Tek kamçılı.


normokalemia : n. Kandaki potasyum miktarının normal sınırlar içinde oluşu, normokalemi.


oestriol : n. Hamile kadınların idrarında bulunan ve oestrogenlere ati olan bir metabolit.


ovule : n. Ovül; 2. Ovum, özellikle çatlamamış Graaf folikülü içindeki küçük ovum, yumurtacık; 2. Küçük kist; 3. Yumurta şeklindeki küçük oluşum, bu nitelikle belirgin vagina yoluyla kullanılan ilaç.


panagglutinin : n. biochem. Bütün kan grupları eritrositlerini aglütine eden bir aglütinin.


parrot's nodes : n. Konjenital sifilizde, frontal kemiklerin şişkin durumda olması.


periodynia : n. Tüm vücudu tutan şiddetli ağrı.


plioerection : n. Saçların vey aderi tüylerinin dikleşmesi, saç veya tüy kabarmas.