Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

macrogametocyte nedir?

macrogametocyte : n. Makrogamet yapan hücre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondroangioma : n. Yer yer kıkırdak yapıda odaklar gösteren anjiyom.


cystolithectomy : n. Mesaneden taş çıkarma ameliyesi.


dysadrenia : n. Böbreküstü bezi fonksiyon bozukluğu.


endomorphy : n. Endoderm'den gelişen dokuların diğer iki embriyonik tabakadan gelişen dokulara oranla daha hakim olduğu vücut yapısı, endomorfi.


endotheliosis : n. Endotel hücrelerinin çoğalma göstermesi, endotel proliferasyonu.


exteriorization : n. Dışarıya açılma.


mia water : 1. Göz banyosu (damlası); 2. gözyaşı.


sublumbar : a. Lomber (bel) nahiyesi altında bulunan.


hypersensitivite : n. Aşırı hassas, hipersansitif.


hypomania : n. Bir çeşit mania.


konometer : n. Havadaki toz miktarını ölçen alet.


lymphangiosarcoma : n. Yapısında hem lenfanjiyom hem sarkom odakları gösteren tümör, lenfanjiyosarkom.


maschale : n. Koltuk altı.


nictitate : v. Göz kırpmak.


nonsporing : a. Spor meydana getirmeyen, sporsuz.


opaque : a. 1. Donuk, şeffaf (saydam) olmayan, kesif; 2. Işığı geçirmeyen, opacus.


quadrilateral : a. 1. Dört kenarlı; 2. Dörtgen.


restless : a. Durmaksızın hareket eden, huzursuz.


scotometry : n. Skotomları ölçme.


serosanguineous : a. Serum ve kandan oluşmuş.