Bugün : 18 Mart 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

macrogametocyte nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

macrogametocyte : n. Makrogamet yapan hücre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

compressor : n. 1. Baskı yapıcı, sıkıştırıcı; 2. kan kaybını önlemek için damar üzerine baskı yapıcı alet.


gastrocolotomy : n. Mide ve kalınbarsağı kesip açma ameliyesi, gastrokolotomi.


gastroduodenitis : n. Mide ve duodenum'un iltihabı.


phylogeny : n. Organizma tipinin evrim gelişimi, filojeni.


submaxillary : a. Çenealtı, maksilla altında bulunan.


hegar's sign : n. Hegar belirtisi gebeliğin erken devrelerinde, cervix uteri'nin aşikar bir şekilde yumuşaması.


hemocatheresis : n. Kırmızı kan yuvarlarının yok olması.


hysteropathy : n. 1. Histeropati, rahim hastalığı; 2. See: Hysteria.


hyperthelia : n. Çok memelilik.


miner's anemia : n. Kancalı kurt hastalığı.


mitotic : a. 1. Mitoz'la ilgili; 2. Mitoz şeklinde bölünme gösteren.


morula : n. Embriyonun ilk gelişim safhalarından olup, blastomerler salkım şeklinde bir araya gelirler.


neurocyte : n. Sinir hücresi, nevrosit.


non repetat : n. Tekrarlama, tekrar etme.


opalescence : n. Çeşitli renkler gösterme hali, yanardönerlik.


opsonophilia : n. Bakterinin opsoninlerin birleşme eğilimi göstermesi hali, opsonofili.


organic : a. 1. Organları olan; 2. Organizmaya (organlara) ait; 3. Yaşayan, canlı; 4. İrsi, bünyevi, organicus; 5. biochem. Organik, uzvi, hayvan veya bitkilerden meydana gelen karbon bileşimlerine ait.


oriental : a. Doğu memleketleri ile ilgili, doğu memleketlerinde görülen.


oxyiodide : n. biochem.Oksijen ve iyotla birleşmiş bir element veya radikal.


preinsula : n. İnsulanın baş kısmı.