Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

macrogamete nedir?

macrogamete : n. Büyük dişli gamet, makrogamet.n. Belli bir bölgede yetişen gözle görülebilen hayvanların tümü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chiasm : n. Kiyasma, çapraz, chiasma.


colicystitis : n. Escherichia coli'nin sebep olduğu mesane iltihabı.


contaminant : n. Kirletici madde, enfekte edici etken.


endoappendicitis : n. Apandisin müköz zarının iltihabı.


endocranitis : a. Kafatasının iç yüzeyi (dura mater)'nin iltihabı, endokranit.


hypercapnia : n. Kanda karbon diyoksit fazlalığı.


lymphangiomatous : a. Lenfanjiyomlu.


mechanical : a. Hareket kanunlarına ait veya bunlara tabi.


mentoposterior : n. Yüzle gelişte, fetusun çene kısmının arkaya doğru bir durum alması.


metrectasia : n. Rahim (uterus) genişlemesi, metrektazi.


molar : n. 1. Azıdişi, moler, molaris; 2. Bene ait.


moniliform : n. Boncuklu, boncuksu.


multipara : n. İkiden fazla doğum yapan kadın, çok doğuran kadın.


myomectomy : n. Miyomun ameliyatla çıkarılması, miyomektomi.


myotic : a. Miyozise ait.


nasitis : n. Burun iltihabı.


osmification : n. Osmiyum veya ozmik asitle muamele ederek boyama (histoloji tekniğinde olduğu gibi).


pancreatolipase : n. Pankreas özsuyunda bulunan yağları eritici enzim.


proctorrhaphy : n. Rektum dikilmesi.


splenatrophy : n. Dalağın küçülmesi, dalakatrofisi.