Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

macrogamete nedir?

macrogamete : n. Büyük dişli gamet, makrogamet.n. Belli bir bölgede yetişen gözle görülebilen hayvanların tümü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

fibroangioma : n. Lifli elementler ihtiva eden anjiyom.


front : n. Alın, frons.


frozen shoulder : n. Sebebi bilinmeyen şiddetli omuz ağrısı.


ganglionated : a. Düğümlü, gangliyonlu, gangliosus.


gonadotrophin : n. Godaların çalışmasını uyaran madde (özellikle ön hipofizden salgılanan hormon)


hemocytozoon : n. Kan hücrelerinde yaşayan bir mikroparazit, hemositozoid.


hypamnios : n. See: Hypamnion.


hyposalivation : n. see: Xerostomia


ignioperation : n. Elektrikli bistüri ile yapılan ameliyat.


inebriety : n. Devamlı alkol kulanma, içki düşkünlüğü, ayyaşlık.


kopophobia : n. Yorgunluktan aşırı korkma, yorulup bitkin düşmekten aşırı ürkme.


lie : n. Duruş, yatış, fetüsün uzun ekseni il annenin uzun ekseni arasındaki münasebeti belirtmekte kullanılan obstetrik terim.


medicate : v. 1. İlaçlarla tedavi etmek; 2. İçine ilaç almak.


melissophobia : n. Arılardan aşırı korkma.


occlusocervical : a. Oklüzyon yüzeyi ve diş boynuna ait.


opsonotherapy : n. Kanda spesifik opseninlerin oluşmasını uyarma ve hızlandırma amacıyla aşı şeklinde vücuda bakteri verilmesi, opsonoterapi.


pectenitis : n. Tarak iltihabı.


purge : n. & v. 1. Müshil ilaç; 2. İshal (amel) vermek.


recovery : n. İyileşme.


tenonitis : n. 1. Kiriş iltihabı, tenozit, 2. tenon kapsülünün iltihabı.