Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

macrogamete nedir?

macrogamete : n. Büyük dişli gamet, makrogamet.n. Belli bir bölgede yetişen gözle görülebilen hayvanların tümü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebripedal : a. Beyine yaklaşan, beyin yönünde hareket eden.


changeable : a. Bir kararda durmayan, değişebilir, değişken.


colonorrhagia : n. Kolon'dan gelen kanama, kolon kanaması.


dacryocystectomy : n. Gözyaşı kesesinin ameliyatla çıkarılması, dakriyosistektomi.


epiglottidean : a. Eipglota ait, epiglotik.


excreter : n. İdrar veya dışkısı ile çevreye mikrop veren.


implosion : n. İçeriye doğru çökme, büzüşme.


intracranial : a. Kafatasında bulunan veya meydana gelen.


jaundiced : a. Sarılıklı.


lymphomatosis : n. Vücudda mültipl lenfomların oluşumu, lenfmatoz.


meningocyte : n. Meninks histiyositi, menengosit.


natality : a. Bir yıl içinde bin kişiye düşen canlı doğum sayısı, doğum oranı, natalite.


opisthenar : n. El sırtı.


osteosuture : n. See: Osteorrhaphy.


pentosemia : n. Kanda pentoz bulunuşu.


perilobitis : n. Lob çevresindeki dokunun iltihabı, özellikle akciğer lobül'ü veya lobüllerini saran bağ dokusunun iltihabı.


picrate : n. biochem. Pikrik asidin tuzu, pikrat.


pneoscope : n. See: Pneomograph.


podology : n. Ayakbilim, ayakların bilimsel incelenmesi, podoloji.


polycyesis : n. Mültipl gebelik.