Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

macroflora nedir?

macroflora : n. Belli bir bölgede yetişen gözle görülebilen hayvanların tümü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataxia : n. Birarada yaşayan iki mikro-organizmanın birbirinden ayrılması, aralarındaki karşılıklı ilişkilerin kesilmesi, sembiyozis'in ortadan kalkması.


eunuchoidism : n. Testislerin iyi gelişmemesinden dolayı meydana gelen konstitüsyon anomalisi (ses kadın sesine benzer, şişmanlık ve infantilizm görülür), önikoidizm.


falx : n. (pl. Falces). Orak.


filariasis : n. Filaria enfestasyonu, See: elephantiasis.


ganglioneuroma : n. Gangliyon hücrelerinden meydana elen tümör.


general : a. Genel, umumi, generalis.


glycosuria : n. See. glycosuria.


granuloplastic : a. Granül oluşan.


immersion : n. Mikroskopun objektifini su veya yağ içine batırarak cisimleri inceleme, imersiyon.


kalium : n.See: Potassium.


lutetium : n. biochem. Lu sembolü ile bilinen, atom no: 71 ve atom ağırlığı: 174.99 olan kimyasal element.


massage : n. Tedavi maksadı ile yapılan sürtme, vurma, oğuşturma gibi hareketler, masaj.


nostomania : n. Psişik bozukluğa uzanan ağır nostalji, nostomani.


pancreaticoenterostomy : n. Pankreas kanalı ile ince barsak arasında geçit oluşturma, bu amaçla yapılan ameliyat.


para-aortic : a. Aortanın yanında bulunan.


parapraxia : n. Hareket güçlüğü, parapraksi.


parasitososis : n. Parazitlerin sebep olduğu herhangi bir hastalık, parazitoz.


picric acid : n. biochem. Pikrik asit, boyacılıkta veya patlayıcı maddeleri yapmakta kullanılan asit pikrik, trinitrofenol.


politzeration : n. Orta kulağın bir kese vasıtasiyle şişirilmesi.


sequestrotomy : n. Çürümüş veya yerinden çıkmış bir kemiği ameliyat ile alma, sekesteri çıkarma ameliyatı, sekestrotomi.