Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

macroflora nedir?

macroflora : n. Belli bir bölgede yetişen gözle görülebilen hayvanların tümü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bregma : n. 1. Başın en yüksek kısmı; 2. Ön bıngıldağın bulunduğu alın kemiği ile şakak kemikleri arasındaki nokta, sagital dikişle koronal dikişin birleştiği nokta.


cataplasm : n. 1. Yakı; 2. Şiş veya yaraya vurulan lapa.


disulphuric : a. biochem. Disülfürik.


divulsion : n. 1. Çekip ayırma, koparıp çıkarma; 2. Darlık gösteren bir kanalı buji v.s. ile zorlayarak genişletme.


drastic : n.&a. 1. Kuvvetli müshil; 2. Tesiri kuvvetli olan.


friar's balsam : n. Eskiden bronşit tedavisinde kullanılan bir madde.


gargle : v. n. 1. Gargara etmek; 2. Gargara (ilacı9.


genesiology : n. Jenerasyon ilmi, üremebilim, jenezyoloji.


heptaploidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının yedi katına sahip oluşu.


histophysiology : n. Dokuların küçük elementlerinin fizyolojisi.


hydrencephalocele : n. Bir kısım beyin dokusunun kafatasındaki yarık aracılığıyla, üzerini menenjlerin örttüğü bol serebrosinal sıvı ile dolu kese halinde dışarı taşması, hidrensefalosel.


hypertrophy : n. Bir organın veya bunun bir kısmının patolojik olarak fazla büyümesi, hipertorfi, anormal irileşme.


inflatable : a. Hava veya sıvı ile şişebilen, bu şekilde şişirilebilen.


infra-occlusion : n. Dişin, kapanma çizgisinin altına inmesi.


infraorbital : a. Orbit (gözçukuru) altı.


keratin : n. biochem. Saç ve boynuz ve tırnağın esas maddesi, keratin.


keratodermatosis : n. Derinin boynuzumsu tabakası (stratum corneum)'nda proliferasyon veya diğer patolojik değişimlerle belirgin herhangi bir deri hastalığı.


opiate : n.&a. 1. Afyonlu ilaç, opyose; 2. Uyuşturucu ilaç, narkotik; 3. Uyuşturucu, afyonli.


paradentitis : n. Dişi sarandokunun iltihabı.


pathogeny : n. Hastalık belirtisi, marazın meydana gelmesi, patojeni.a. Patojeni veya patojeneze ait.