Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

macroflora nedir?

macroflora : n. Belli bir bölgede yetişen gözle görülebilen hayvanların tümü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cleft palate : n. Sağ ve sol damak bölümlerinin birleşmemesi nedeniyle meydana gelen konjenital damak yarığı.


colporrhea : n. Vagina'dan gelen akıntı, vaginal akıntı.


consistency : n. Kıvam, herhangi bir maddenin koyuluk veya sertlik derecesi.


frenotomy : n. Gemi kesme ameliyesi, gem ameliyatı, frenotomi.


gonecysititis : n. Seminal vezikül iltihabı, gonesistit.


inoculability : n. Aşılanabilme.


inosite : n. See: inositol.


isologous : a. 1. Aynı genetik yapıya sahip (Tek yumurta ikizleri gibi); 2. Alıcı ile aynı genetik yapıyı gösteren diğer bir kimseden alınmış (doku parçası, organ).


isotope : n. biochem. Kimyasal ve fiziksel özellikleri aynı olup atom ağırlıkları farklı olan elemanlardanbiri, izotop.


kypholordosis : n. Kifoz ve lordoz durumunun birarada bulunuşu.


leptazol : n. Barbitürat zehirlenmelerinde kullanılan güçlü bir merkez sinir sistemi uyarıcısı.


loin : n. Bel, lumbus.


lumbarization : n. Birinci sakrum omurunun beşinci bel omuru enine çıkıntıları ile birleşmesi.


megacephalic : a. Büyük kafalı.


opsonic : a. 1. Opsonin'le ilgili; 2. Opsonin etkisi gösteren, bakterilerin imhasını kolaylaştıran, opsonik.


pelvisacral : a. Pelvis boşluğunu muayenede kullanılan ucu ışıklı alet, pelviskop.


phacomalacia : n. Yumuşak katarakt, fakomalasi.


psycholeptic : a. Zihni sukunete sevkedici, ruhsal gerilimi azaltıcı.


pussy : a. 1. cerahatli, irinli; 2. Cerahat gibi, cerahate benzer.


radiomimetic : n. Radyoterapi ile alınan neticelere benzer sonuç veren.