Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

macroflora nedir?

macroflora : n. Belli bir bölgede yetişen gözle görülebilen hayvanların tümü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

Draft : n. 1. Bir defada içilen sıvı ilaç miktarı; 2. Hava cereyanı, hava akımı.


dynamometer : n. 1. Kas gücünü ölçen alet; 2. Merceğin büyütme gücünü ölçen alet.


flowers : n. biochem. T oz halinde madde.


gallop : n. 1. Dört nala koşuş ile belirgin at gidişi; 2. Kalpte birinci ve ikinci seslere eklenen anormal üçüncü veya dördüncü ses işitilmesiyle belirgin kalp ritmi, galo irtmi.


gastrolavage : n. Midenin yıkanması, gastrolavaj.


hemolytic : a. Hemoliz meydanag etiren.


hesperidin : n. biochem. Damar cidarının permeabilitesini düzelten bir madde.


house : n. 1. Ev, yuva; 2. derin.


hypergravidarum : n. Gebelrin aşırı derecede kusması.


illuminism : n. Kişinin manevi varlıklarla temas halinde olduğuna, onlarla karşılıklı konuştuğuna inanması, bazı psikoz tiplerinde görülen bu tür kuruntularla belirgin durum.


karyenchyma : n. Hücre çekirdeğinin sıvı kısmı.


keratome : n. Korneayı kesme ameliyesinde kullanılan cerrah bıçığı, keratom.


lipid : n. Yağ, canlı vücudunda oluşan yağ veya yağdan oluşmuş bileşik, lipid.


monomaniac : n. Sabit fikir delisi.


neural : a. Sinirlere ait, asabi, nevrosus.


occlude : v. 1. Sıkıca kapatmak veya kapanmak, tıkamak; 2. Massetmek, apsorbe etmek (özellikle gazlar hk.).


opium : n. Afyon, papaver somniferum.


otoneuralgia : n. Nevraljik kulak ağrısı.


panesthesia : n. Duyarlığın tamamen kaybolması, panestezi.


parallagma : n. Kırık kemikte parçaların üst üste binmesi.