Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

macrofauna nedir?

macrofauna : n. Belli bir bölgede yaşayan gözle görülebilen hayvanların tümü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiopathy : n. Kalb hastalığı.


carnophobia : n. Etten ve et yemekten tiksinti duyma.


characteristic : n. & a. 1. Özellik, hususiyet; 2. Kendine veya cinsine has, tipik, karakteristik.


coctostabile : a. Isıtılmakla değişmeyen, ısıtılmakla bozulmayan.


dysarthrosis : n. Bir eklemin hareket kabiliyetinin şekil bozukluğu veya hastalık sonucunda azalması.


gastromegaly : n. Mide genişlemesi, gastromegali.


sublumbar : a. Lomber (bel) nahiyesi altında bulunan.


hartnup disease : n. Doğuştan mevcut olan protein metablizması ile ilgili bozukluk.


hologastroschisis : n. karnın uzunluğu boyunca doğuştan yarıklık gösterişi.


hypercrinism : n. Endokrin bezinin aşırı saglılaması.


imparity : n. Eşitsizlik ,oransızlık.


interpolar : a. Kutuplar arası, iki kutup arasında.


knee : n. Diz, genu.


lymphatism : n. Lenf organlarının hiperplazisi.


mefenamic acid : n. Sulphinpyrazone'un ürokozürik etkisi ile çelişmeyen, bu nedenle de gut hastalığında kullanılabilen bir analjezik.


megacardia : n. Kalp büyümesi, kalp hipertrofisi.


methylphenobarbitone : n. Phenobarbitone'a oranla antikonvulsif etkisi daha güçlü olan bir madde.


oaric : a. Yumurtalığa ait.


pachydactylia : n. El ve ayak parmaklarının büyümesi, pakidaktili.


pertubation : n. Kapalıfallop tüpleri (tuba uterina'lar)'ni açma amacıyla içlerine basınç altında hava sevketme.