Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

macrofauna nedir?

macrofauna : n. Belli bir bölgede yaşayan gözle görülebilen hayvanların tümü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

charcoal : n. biochem. Odun kömürü, organik kömür.


compatibility : n. Uyum, uygunluk.


dermatic : a. Deriye ait, cildi.


uviosensitive : a. Ultroviyole ışınlarına karşı hassas olan.


immissio : n. Sokma, içine girme.


invalidism : n. Hastalklı hal, maluliyet.


iridotome : n. İris'e kesit yapmada kullanılan özel bistüri.


kerion : n. Baş derisinin püstüllü hastalığı.


lecheroussness : n. Aşırı cinsel arzu gösterme hali, şehvet düşkünlüğü.


lugol's solution : n. İçinde potasyum iyodür ve iyot bulunan sulu bir çözelti.


nanocephaly : n. Küçük kafalılık.


nuclease : n. biochem. Nükleik asidi mononükleoditlere ve diğer mahsullere parçalayan enzim veya enzimler grubu, nükleaz.


orchidopexy : n. 1. İnmemiş testis'in skrotuma getirilerek dikişle tesbit edilmesi, orşidopeksi; 2. Aşağı sarkmış testis'in yukarı çekilerek skrotumda komuş dokulara dikişle tesbiti.


phosphoguanidine : n. Fosforik asit'in guanidin ile oluşturduğu bileşik, fosfoguanidin.


polychemotherapy : n. Çok ilaçla yapılan kemoterapi.


pseudologia : n. 1. Yazarken veya konuşurken olmamış şeylere yer verme, yalanla karışık yazma veya konuşma; 2. Ünlü kimselere veya kendi kendine imzasız mektuplar yazma tutkusu.


radiogenesis : n. Radyoaktif maddenin parçalanmasıyla çevreye radyoaktif ışın yayılması, radyasyon meydana gelişi.


ramstedt's operation : n. Çocuklarda mevcut olan pilor stenozunun tedavisi için gerçekleştirilen bir ameliyat çeşidi.


restibrachium : n. Beyin alt sapı.


sinistrad : adv. Sola doğru.