Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

macroerythroblast nedir?

macroerythroblast : n. See: Macroblast.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcify : v. Kireçlendirmek.


congener : n. Benzer madde ,diğer bir bileşiğe yapı bakımından benzeyen madde (Etkisi aynı veya ters olabilir).


cuirass : n. Yapay solunum için göğüse yerleştirilen mekanik bir aygıt.


dislocation : n. Çıkık.


esophoric : a. 1. Özofori ile ilili; 2. Özofori gösteren.


first-born : n. İlk doğan, ilk evlat.


franklinization : n. Statik elektriğin tedavide kullanılışı.


gastrotonometer : n. Mide içi basıncını ölçme aleti; gastrotonometre.


physiologist : n. Fizyoloji bilgini, fizyolog.


halation : n. Işığın ters yönden gelişi nedeniyle cisimlerin bulanık görülmesi, ışığın uygunsuz aksedişi sonucu görüş alanının netliğini kaybedişi, halasyon.


hemocatheresis : n. Kırmızı kan yuvarlarının yok olması.


hybridization : n. Melezleştirme.


metrectomy : n. Uterusun ameliyatla çıkarılması, rahim'i kesip çıkarma ameliyatı, metrektomi, histerektomi.


mobile : a. Oynar, müteharrik, hareketli, mobil.


moist : a. Nemli, ıslak.


multiple : a. Müteaddit, muhtelif (vücutta birden fazla yerde olan), mültipl.


overlapping : n. 1. Bir şeyin kenarının diğer bir şeyin kenarı üzerine gelmesi veya getirilmesi; 2. Bir doku tabakasının, üzerindeki veya altındaki diğer bir doku tabakasına dikilmesi.


pectin : n. biochem.Bazı bitkilerde bulunan beyaz ve şekilsiz bir madde.


pepsin : n. Pepsin salgılanmasını uyarıcı madde.


polypharmacy : n. Bir ilaç tertibinden fazla sayıda madde kullanma itiyadı, polifarmasi (polipragmazi).