Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

macroerythroblast nedir?

macroerythroblast : n. See: Macroblast.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choledochoenterostomy : n. Ana safra kanalı ile ince barsak arasında ameliyatla geçit oluşturma.


dyscheiria : n. Temas duyusunda, herhangi bir nitelikte kendini gösterenbozukluk.


electrocoagulation : n. yüksek frekanslı ceryanla dokuların bazı kısımlarının pıhtılaştırılması.


galactozymase : n. biochem. Nişastayı sulandıran enzim,galaktozimas.


gastronomic : a. Mide ve yemeğe ait, gastronomiye ait.


hammer : n. See: Malleus.


horizocardia : n. Kalbin yatay duruşu.


impatent : a. Kapalı, tıkalı.


introvert : n. 1. Daima kendini tetkik eden kimse; 2. Kendi içine çevrilen organ.


macrogamete : n. Büyük dişli gamet, makrogamet.n. Belli bir bölgede yetişen gözle görülebilen hayvanların tümü.


miner's anemia : n. Kancalı kurt hastalığı.


morphology : n. Canlılarda dışşekillerden bahseden bilgi, organ oluşumundan bahseden ilim, morfoloji.


nucleopetal : a. Nüveye giden.


offspring : n. 1. Mahsul, zürriyet, evlat; 2. Çocuk.


panochia : n. Koltukaltı bubonu.


prefrontal : a. 1. Beynin alın lobunun önünde olan; 2. Etmoid kemiğin orta kısmı.


ptyaloreaction : n. Salyada apılan bir reaksiyon


quadritubercular : a. Dört tümsekli, dört zirveli.


reclination : n. Saydamlığını kaybetmiş göz merceğini arkasındaki boşluğa doğru döndürme, bu amaçla yapılan katarakt ameliyatı, reklinasyon.


sternoid : a. Sternum şeklinde, göğüs kemiğine benzer.