Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

macroerythroblast nedir?

macroerythroblast : n. See: Macroblast.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

ciresctomy : n. Ven'in genişleme gösteren kısmının ameliyatla çıkarılması, varis'in çıkarılması.


dyslogia : n. 1. Muhakeme yeteneğininbozulması; 2. Konuşma güçlüğü.


fetography : n. Fetusun ana rahminde iken alınan radyografisi.


gastrostenosis : n. Midenin anormal sıkıması, gastrostenoz.


lactalbumin : n. Süt albümini.


hemofuscin : n. Hemoglobin'in parçalanması sonucu açığa çıkan, sarımsı kahverengi demir ihtiva eden bir pigment, hemofüsin.


hypogastrium : n. Karnın alt nahiyesi, alt karın, hipgoastr(iyum).


incidental(al) : a. Arızi.


intrapleural : a. Plevraiçi.


iridoleptynsis : n. İrisin incelmesi.


keratohemia : n. Kornea içine kan birikmesi, keratohemi.


lenticula : n. (pl. lenticulae). 1. Gözde çkıan kızıl leke, çil, lentikül; 2. Mercek; 3. Mercimekcik.


oothecalgia : n. See: Ovarialgia.


osteophone : n. Sağırlar için işitem cihazı, odifon.


oxybromide : n. biochem. Oksijen ve brom ihtiva eden bir radikal, oksibromür.


pancreatalgia : n. Pankreas ağrısı.


percept : n. Anlayış, idrak, duyu yolu ile idrak edilen şey.


poikilodermia : n. Deride yer yer pigmentasyon, yüzeyel kılcal damarların genişlemesi ve atrofi ile belirgin çok kere kaşıntının da eşlik ettiği patolojik durum.


print : n. 1.İz, basmakla meydana gelen iz (ayak izi veya parmak izi gibi); 2. Baskı, basım, matbua; 3. Negatif'inden meydana getirilen fotoğraf.


proteinase : n. biochem. Proteini parçalayan bir enzim.