Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

macroerythroblast nedir?

macroerythroblast : n. See: Macroblast.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canabis : n. Kenevir yapraklarından elde edilen uyarıcı etkiye sahip toksik madde, esrar otu.


bubonic : a. Köpek memesi (hıyarcık) cinsinden, bubona ait, bubo ile ilgili.


cartilaginoid : a. Kıkırdaksı, kıkırdağa benzer.


chimera : n. Bir insanın kendi vücudunda başka bir insana ait maddeleri barındırması, kimera.


cocainomania : n. 1. Kokain iptilası; 2. Kokain kullanılmaktan ileri gelen delilik.


decay : 1. Çürüme, 2. kuvvetinden kaybetme (ilaç); 3. Sıhhatin bozulması.


dramatism : n. Kişide ani ve canlı hareketler ve yüksekten konuşma ile belirgin hal (Bazı akıl hastalıkları ve cinnet getirmede görülür).


gastroileostomy : n. Mide ile ileum arasında anastomoz yapılması.


genyplasty : n. Yanak plastik ameliyatı.


glenohumeral : a. Skapulanın glenoid bolğuna ve humerusa ait olan her iki oluşumu da ilgilendiren.


granulocytemia : n. Kanda granülositlerin çoğalması, granülositemi.


uvel : a. Üveaya ait.


hyposiderosis : n. Kanda demir seviyesinin azalışı, demir eksiklği.


intravascular : a. Kandamarı içinde bulunan veya meydana gelen, damar içi.


iridodilator : n. Gözbebeğini genişletici (kas veya ilaç).


kaif : n.Alınan ilacın meydana getirdiği rahatlık, özellikle teskin edici veya uyuşturucu ilacın vücutta oluşturduğu rahatlama hali.


lithuresis : n. Kum işeme.


melanism : n. Saç veya deri veya dokularda renk maddelerinin fazlalığı.


normospermia : n. Meni içindeki spermatozoonların miktar, şekil ve hareket bakımından normal oluşu, normospermi.


ophthalmocarcinoma : n. Göz kanseri.