Bugün : 22 Şubat 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

macroerythroblast nedir?

macroerythroblast : n. See: Macroblast.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancrophobia : n. Kanser korkusu, kankrofobi.


boulimia : n. Oburluk, bulimi.


cachet : n. Nişastadan yapılan yassı bir kapsül kaşe.


division : n. 1. Fasile; 2. Bölge; 3. Kısımlara (parçalara) ayırma veya ayrılma.


foraminal : a. Deliğe ait.


galeophobia : n. Kedilere karşı duyulan marazi korku.


tenontolemmitis : n. Kiriş kılıfının iltihabı.


gravindex : n. İmmünolojik gebelik testlerinden biri.


hairball : n. Mide veya barsakta görülen saçtan oluşmuş kitle.


hemolysis : n. Kırmızı kürelerdeki hemoglobinin intoksikasyon veya bakteri toksinleri ile dışarı çıkması, hemoliz.


hypersecretion : n. Aşırı salgı.


jugum : n. (pl. juga). Kabartı.


lumbarization : n. Birinci sakrum omurunun beşinci bel omuru enine çıkıntıları ile birleşmesi.


malacosteon : n. Kemiklerin yumuşaması, osteomalasi.


morbus : n. Hastalık.


nephratonia : n. Böbreğin görev gücünün azalması, böbrek yetmezilği.


onychogram : n. Onikografın kaydettiği çizgi.


ooplasm : n. Yumurta sitoplazması.


pachyperiostitis : n. Periyostun iltihabı ve kalınlaşması, pakiperiyostit.


pecten : n. 1. Tarak; 2. Çatı kemiği, ospubis; 3. Tarak şeklinde uzantılarg österen herhangi bir oluşum; 4. Kuşların ve bazı balıkların gözlerinde bulunan damardan zengin perdemsi oluşum; 5. Anal kanalın alt kısmında, bağ dokusu içinde kesif şekilde adğılmış ince kas liflerinin oluşturduğu kuşak şeklindeki bölge, anüs pekteni, anal pekten.