Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

macrodontism nedir?

macrodontism : n. Dişlerin anormal derecede büyük oluşu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

commensal : a. Tam parazit olmayarak başkasından veya başkası üzerinde veya başkası ile beraber beslenen.


enterotomy : n. Barsakları kesme ameliyesi, enterotomi.


epiloia : n. Beyin dokusu ile ilgili olan ve kalıtımla geçen bir anomali.


fitting : n. Deneme, prova.


hypodactylia : n. Parmak noksanlığı, parmak sayısının normalden eksik olması, noksan parmaklılık, hipodaktili.


hysterolity : n. Uterus taşı.


micrometry : n. Mikroskopik cisimleri ölçme (bilgisi), mikrometri.


osteoncus : n. Kemik tümörü.


otopolypus : n. Kulak polipi, otopolip.


ovariostomy : n. Yumurtalığın drenajla ameliyatı, ovaryostomi, ooforostomi.


pathergy : n. Birçok antijenlere karşı gösterilen alerjik hal, paterji.


parasalpingitis : n. Fallop tübü (tuba uterina) çevresindeki dokuların iltihabı, parasalpenjit.


politzeration : n. Orta kulağın bir kese vasıtasiyle şişirilmesi.


poll : n. Başın saç biten kısmı.


postpneumonic : a. Pnömoin sonu, pnömoni sonrası.


procarbazine : n. Hodgkin hastalığında kullanılan ve azot hardal grubuna dahil olan bir ilaç.


pseudocoxalgia : n. Genellikle gençlerde görülen femur'un üst epifizinin dejenerasyon ve aseptik nekrozu ile belirgin ağrılı hastalık, psödokoksalji.


pulsific : a. Nabız arttırıcı.


pustulate : v. & a. 1. Sivilceler meydana getirmek; 2. Kabarcık hailne girmek; 3. Sivilce dolu.


sacro : pref. Sakruma ait.