Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

macrodontism nedir?

macrodontism : n. Dişlerin anormal derecede büyük oluşu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bullous : a. 1. Büllerle ilgili, büllere ait; 2. Bül özelliği gösteren, büllere benzeyen.


cochlear : a. Kokleaya ait, cochlearis.


corticocerebral : a. Beyin korteksi ile ilgili.


costa : n. (pl. costae). Kaburga.


culdoscope : n. Vaginal arka forniksi yoluyla uterusun arka tarafına, periton içine kuldoskop sokulması.


exopathic : a. Vücudun dışından kaynaklanan, eksopatik.


ferrosilicon : n. biochem. Silisyon ile demir katışığı.


galactase : n. biochem. Peyrini olgunlaştıran bir enzim, galaktaz.


lacrimotomy : n. Gözyaşı bezi, kanalı ve kesesinin ameliyatı, lakrimotomi.


submalleolar : a. Malleolus altında.


hilar : n. Hilusa ait.


ileal : a. See: ileac.


inocystoma : n. Kistik dejenerasyonlu bağ dokusu tümörü.


keratocentesis : n. Korneayı delme ameliyesi, kornea delinmesi, keratosentez.


machine : n. 1. Makina; 2. Mekanizma.


myocrismus : n. kas kasılmasına bağlı olarak oskültasyon esnasında duyulan çıtırtı sesi.


mythophobia : n. Yalan söylemekten duyulan marazi korku, mitofobi.


oothectomy : n. See: oophorectomy.


pathomorphism : n. Anormal morfoloji.


plasmatocyte : n. See: Monocyte.