Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

macrodontism nedir?

macrodontism : n. Dişlerin anormal derecede büyük oluşu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachycephalia : n. See: Brachycephaly.


contaminant : n. Kirletici madde, enfekte edici etken.


cooling : n. Vücut ısısının düşürülmesi.


crede's method : n. Placentanın ayrılması için kullanılan bir yöntem.


demonophobia : n. Kötü ruhlar (şeytan ve cinler9'den aşırı korkma.


endometrial : a. Endometr (uterus mukozası)'e ait.


endopericarditis : n. Endokard ve perikard iltihabı, endoperikardit.


flagellata : n. Kamçılı protozoonlar, bir veya birkaç kamçıya sahip protozoon'lar sınıfı.


hemodromometer : n. Kan akımının süratini ölçme aleti.


id : Bir enfeksiyon adının sonuna eklendiğinde, bu enfeksiyona bağlı olarak gelişen alerjik deri reaksiyonlarını niteleyen bir takı.


inco-ordination : n. İntizamsızlık, teşevvüş, uygunsuzluk, koordinasyon bozukluğu.


kaliuretic : a. 1.İdrarla aşırı potasyuma tılışı ile belirgin; 2.İdrarla aşırı potasyum atılışını uyaranmadd e(ilaç).


koilonychia : n. Demir noksanlığına bağlı anemilerde karakteristik bir bulgu, tırnakların kaşık şeklinde olması.


maldevelopment : n. Kusurlu gelişim, gelişim anomalisi.


mecamylamine : n. Hipertansiyon tedavisinde kullanılan ağız yoluyla etkili bir ganglion bloke edici ilaç.


perioosteorrhaphy : n. Periyostun dikilmesi.


phagomania : n. Aşırı derecede yemek yeme arzusu, yemeğe karşı duyulan anormal iştah, oburluk, fagomani.


phytase : n. biochem. Karaciğer ve kandan çıkarılan ve fitini parçalayan bir enzim, fitaz.


prepatellar : a. Diz kapağı (patella) önünde bulunan, patella önü.


schistoglossia : n. Yarık dil.