Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

macrodontism nedir?

macrodontism : n. Dişlerin anormal derecede büyük oluşu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbonaceous : a. biochem. Karbona ait, karbonlu.


chalk : n. & 1. biochem. Tebeşir, kalsiyum, karbonatın billüri olmayan şekli; 2. Eklemlerde meydanag elen madeni birikme.


diuretic : a.&n. 1. İdrar verici, müdrir (ilaç); 2.İdrar ifrazının çoğalmasına ait.


flexion : n. Fleksiyon: 1. Eklemin yaptığı içeriye doğru bükülme hareketi, bükülme; 2. Bükme, flexio.


gastradenitis : n. Mide bezlerinin iltihabı, gastradenit.


gutta-percha : n. Gütaperka ağacından elde edilen beyaz öz. Cerrahide kullanılan su geçirmez bir madde.


hemopneumothorax : n. Plevra boşluğuna kan ve hava dolması.


hemopoietin : n. See: Erythropoietin.


heterophoria : n. Gözün görüş ekseninin, herhangi bir yönde sapma eğilimi göstermesi, heterofori.


katolysis : n. Bir bileşiğin daha basit parçalara ayrılması, özellikle gıda maddelerinin sindirim sisteminde daha basit parçalara ayrılması.


orrhology : n. Serumbilim, serumların bilimsel incelenmesi, seroloji.


parasitophobia : n. 1. Parazitlerden aşırı korkma, hastalığa yakalanacağı korkusuyla parazitlerden aşırı ürkme; 2. Sebepsiz yere kendisinde parazit hastalığı bulunduğu inancını taşıma, bu nitelikle belirgin kuruntu hali, parazitofobi.


prosencephalon : n. önbeyin, prosenkefal(on) (Dienceplhalon) ile telencephalon'un birleşmesinden meydana gelmiştir.


rheotaxis : n. Suyun akımından meydana gelen hareket (hücre v.s. hk.).


rhinovirus : n. Soğuk algınlığı yapan bir virus çeşidi, 50 ayrı tipi mevcuttur.


sonne dysentery : n. Shigella sonnei tarafından meydana getirilen absilli dizanteri.


stereoscopy : n. Cismin birbirine benzer iki görüntüsünün stereoskop aracılığıyla birleştirilerek ona üç boyut kazandırılamsı, stereoskopi.


telepathist : n. 1. Uzak yerdeki bir olayı veya uzaktaki bir kimsenin durumunu, görmeden algılamakta hüner sahibi kişi; 2. Telapati'ye inanan kimse.


tonsillotomy : n. See: Amygdalotomy.


typhlocolitis : n. Çekum bölgesi koliti, tiflokolit.