Bugün : 29 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

macrodontism nedir?

macrodontism : n. Dişlerin anormal derecede büyük oluşu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

by-product : n. Ana ürünün elde edilişi esnasında oluşan herhangi bir ikinci ürün, tali ürün.


cataplectic : a. 1. Katapleksi ile ilgili; 2. Katapleksi gösteren, ani kas gevşemesi ile belirgin; 3.Aniden oluşan, birden meydana çıkan.


dermatomyoma : n. Meri myomu, deri içindeki kaslar (arrector pili kasları) dan gelişen iyi huylu tümör.


ferrum : n. biochem. Demir.


frenectomy : n. Gmin ameliyatla çıkarılması, frenektomi.


gravidocardiac : a. Gebelikte meydana gelen kalp hastalığına ait.


homeostasis : n. Organizmada normal şartların devamlılığı, homeostaz.


influenzal : a. 1. İnfluenza (grip) ile ilgili; 2. İnfluenza'ya bağlı, influenza'nın sebep olduğu.


Krabbe's Disease : n. Zeka anomalisi ile birlikte meydana gelen ve kalıtsal olarak iletilen dejeneratif bir hastalık.


macrosomia : n. See: Gigantism.


mesogastirum : n. Embryonik mide mezosu.


oleovitamin : n. biochem. Yağda eriyen vitaminlerden yapılan bir müstahzar.


onychoclasis : n. Tırnak kırılması.


paracoele : n. See: Paracele.


parturifacient : a. Doğumu kolaylaştıran (ilaç).


phaneromania : n. Siğil ve benzeri cilt belirtilerine anormal şekilde dikkat etme hali.


pleonexia : n. 1. Marazi oburluk; 2. Vücut direncinin artması.


prehallux : n. Başparmak öncesi.


sickish : a. Hasta gibi, midesi bulanır gibi.


thoracocyliosis : n. Toraks şekil bozukluğu.