Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

macrodontism nedir?

macrodontism : n. Dişlerin anormal derecede büyük oluşu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloridimeter : n. Sıvıdaki klorid miktarını ölçen alet.


coagulum : n. Pıhtı.


codex : n. Eczacılıkta formül kitabı, kodeks.


dural : a. Dura mater'e ait.


durematoma : n. Dura mater'in hematomu.


electrohemostasis : n. Elektrokoterle kanamanın durdurulması.


epididymectomy : n. Epididimin ameliyatla çıkarılması, epididimektomi.


frusemide : n. Kısa zamanda etkili bir diürez sağlayan, potasyum kaybına sebep olmayna bir diüretik.


galactometer : n. Sütün özgül ağırlığını ölçmede kullanılan alet.


gastroenteralgia : n. Mide ve barsak ağrısı.


intermarriage : n. 1. Farklı ırklar arasında evlenme, değişik millet fertleri arasında evlenme; 2. Kan akrabalığı olan kişiler arasındaki evlenme, yakın akraba fertleri arasında evlenme.


heterogeneous : a. 1. Ayrı cinsten, ayrı soydan; 2.Vücuddan kaynak almayan, heterojen.


keratoma : n. 1. Nasır, 2. Sert tümör.


megalopenis : n. Penisin anormal büyüklüğü.


metacarpus : n. El tarağı, metakarp.


mutism : n. 1. Konuşma yeteneğinin olmayışı, dilsizlik; 2. Bazıakıl hastalıklarında görülen hastanın konuşmamakta direnme göstermesi hali.


phacocele : n. Göz merceği fıtığı.


platysma : n. Boyun deri kası, platizma, musculus platysma (musculus cutaneus colli).


pleonectic : a. 1. Sahip olma hırsıyla ilgili, servet ihtirasınaait; 2. Fazla oksijen ile yüklü, aşırı oksijen ile doymuş (kan hakkında).


prepotency : n. Özgürlüğüne kendi özelliğini geçirme yeteneği.