Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

macrodontia nedir?

macrodontia : n. Büyük dişlilik, dişlerin aşırı iriliği.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchostenosis : n. Bir bronşun daralması.


cacosmia : n. 1. Mevcut olmadığı halde hoşa gitmeyen kokular hissetme hali; 2. Kötü koku, tiksindirici koku.


ectrodactylia : n. Parmakların konjenital yokluğu, doğuştan parmaksızlık.


elytritis : n. Vagina iltihabı.


episternal : a. Sternum üstü.


extraperiostal : a. 1. Periyost dışında; 2. Periyost'la ilişkisi olmayan.


excitosecretory : a. Salgıyı uyaran.


fascioplasty : n. Fasyanın plastik tamiri, fasyoplasti.


flexibilitas : n. See: Flexibility.


flocculoreaction : n. Flokülasyon'la sonuçlanan serum reaksiyonu.


hydrophthalmia : n. Göz küresi istiksası (gözde su toplanması).


hyperexophoria : n. Gözün görüş ekseninin yukarıya ve dışa doğru sapma eğilimi göstermesi.


intrad : adv. İçte, içerde.


kidney : n. Böbrek.


metamerism : n. 1. İki bileşiğin yapı bakımından aynı olmasına rağmen farklı özellikler göstermeleri hali, izomerizm, metamerizm; 2. Benzer parçaların seri halinde diziliş göstermesi (omurların dizilişi gibi).


monophthalmia : n. Tek göze sahip olma hali.


nasosinusitis : n. Burun ek sinüslerinin iltihabı, nazosinüzit.


oculospinal : a. Göz ve omurliiğe ait.


planning : n. Planlama, düzenleme.


sialolithotomy : n. Salya çıkarma ameliyatı.