Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

macrodontia nedir?

macrodontia : n. Büyük dişlilik, dişlerin aşırı iriliği.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capsulectomy : n. Bir kapsülün cerrahi olarak çıkarılması, çoğu zaman göz merceği veya eklemler için kullanılan bir deyimdir.


circadien rhythm : n. 24 saatte bir tekrarlayan ritm.


conchoidal : a. Mide veya salyangoz kabuğu şekli gösteren, yüzeyinde birbirini izleyen çukurluk ve kabartılar gösteren.


cyclectomy : n. Kirpiksi cismin bir bölümünün ameliyatla çıkarılması.


deplumation : n. Kirpiklerin dökülmesi, kirpiklerin düşmesi.


education : n. Eğitim, öğretim.


emanation : n. biochem. Emanasyon: Bir cisimden intişar eden koku veya buhar veya ışın, radiumun parçalanmasından meydana gelen radyoaktif soy gaz.


excreta : n. See: excretion.


fetoscope : n. Fetüs kalb seslrini dinlemede kullanılan alet, fetoskop.


fovea : n. (pl. foveae). Çukur (daha çok yuvarlak çukurlar).


interganglionic : a. Gangliyonlararası.


histic : a. 1. Doku ile ilgili; 2. Dokuya benzer, doku niteliğinde.


inconstant : a. Değişken, kararsız.


leukemia : n. Lökositlerin devamlı şekilde çoğalması ve patolojik yapı göstermesi, lösemi (lemfoid veya miyeloid tipte olur).


metopism : n. Erişkinde frontal kemikler arasındaki sütüra'nın tam kapanmaması hali.


microphysics : n. Maddenin ince yapısını inceleyen bilim.


packing : n. 1. Tampon koyma; 2. Tamponda kullanılan madde.


paleontology : n. Fosiller ilmi, paleontoloji.


pararectal : a. Rektum yakınında yer alan.


promin : n. biochem. Tüberküloz ve cüzzam tedavisinde kullanılan bir sülfon türevi.