Bugün : 16 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

macrodontia nedir?

macrodontia : n. Büyük dişlilik, dişlerin aşırı iriliği.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chylorrhea : n. Barsak yoluyla dışkıya karışmış olarak kilüs çıkışı (Barsak lenf damarlarının ıyrtılması veya zedelenmesi sebebiyle).


dimenszion : n. Herhangi bir organ veya oluşumun ölçümünde esas unsurları teşkil eden uzunluk, genişlik, derinlik gibi değerlerden her biri, boyut, dimensiyon.


electrokymogram : n. Elektrokimografi ile elde edilen çizelge.


ellipsis : n. Tamamlanmasını okuyana bırakarak yazıda bazı kelimelerin yerlerini boş bırakma, konuşurken bazı kelimeleri dinleyenin tamamlanmasına bırakarak atlama.


exototoxin : n. biochem. Bakteri hücresi dışında bulunan toksin.


flavin : n. Hayvanlar ve otlarda bulunan sarı renkli ve suda eriyen bir boya maddesi.


fletcherism : n. Gıdanın iyi çiğnenmesi.


fungi : n. Mantarlar, mantar, küf, maya gibi klorofilsiz bitkisel mikro-organizmalarla kökü, sapı, dal ve yaprakları bulunmayan klorofilsiz basit bitkileri içine alan, sınıf.


histiogenic : a. Dokulardan oluşturulmuş.


homogenesis : n. Nesilden nesile aynı şekilde meydanagelen üreme, homojenez.


jecur : n. Karaciğer.


larviphagic : a. Larva yiyen, larva yiyerek beslenen.


micrococcus : n. Küre şeklindeki (küresel) bakteriler, mikrokoküs.


monster : n. Hilkat garibesi, ucube, acayip ve tabiat üstü şey.


penicillin : n. Küf (penicillium notatum)'ten çıkarılan bir antibiyotik olup gram-positive bakterilerin üremesini meneder, penisilin.


phagocytolysis : n. Fagositlerin yokolması, fagositoliz.


phren : n. phrenes; 1. Diyafram, böleç; 2. Kafa veya kalb.


plasmocyte : n. Beyaz seriden bir hücr olup nüvesi araba tekerleği şeklinde ve eksantriktir, plazmosit.


pro- : pref. Ön, önde önünde, önce, evvel.


pulse : n. Nabız, pulsus.