Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

macrodontia nedir?

macrodontia : n. Büyük dişlilik, dişlerin aşırı iriliği.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carboxylase : n. biochem. Karbon dioksidi karboksil grubundan ayıran bir enzim, karboksilaz.


carminative : n. 1. Yel (gaz) çıkarıcı; 2. Karın ağrısını geçiren ilaç.


diaxon : n. İki aksonlu sinir hücresi.


endosoma : n. Eritrosit muhteviyatı, eritrositi oluşturan maddelerin tümü.


eusitia : n. Normal iştih.


gamophobia : n. Evlenmeden korkma hali, izdivaca karşı duyulan marazi korku, gamofobi.


ganglioneuroma : n. Gangliyon hücrelerinden meydana elen tümör.


gastroparalysis : n. Mide felci.


hard : a. Şiddetli, ağır.


ichthyophobia : n. Balıklara karşı tiksinti duyma, balık eti yemekten aşırı derecede iğrenme.


ileum : n. ince barsağın son bölümü, ileum


iproniazed : n. Antidepresan, MAO inhibitörü.


katabolic : a. See:Catabolic.


kopiopia : a. Göz yorgunluğu, gözlerle aşırı uğraşıyı gerektiren herhangi bir durum sonucu oluşan yorgunluk hali.


methyl phenidate : n. Merkez sinir sistemini uyarmak yoluyla etki eden antidepresan bir ilaç.


navicular : a. Kayık şeklinde, sandalsı, navicularis.


omphalitis : n. Göbek iltihabı, omfalit.


orbitotomy : n. Gözçukuru ameliyatı, orbitotomi.


ottitic : a. Otite ait.


oxide : n. Oksid, humuz, oxidum.