Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

macrodontia nedir?

macrodontia : n. Büyük dişlilik, dişlerin aşırı iriliği.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

butocaine : n. Kokaine benzer etkide sentetik bir anestezik madde.


collagenolytic : a. Kollajen'in erimesine sebep olan, kollajen'i eriten.


craniopharyngioma : n. Embriyoner artıklardan gelişen bir beyin tümörü (kraniofaringeal kanal atıklarından kaynaklanır ve genellikle cella turcica üzerinde gelişir).


crateriform : a. Krater şeklinde, kenarları kabarık ortası çukur.


electrization : n. Elektriklenme.


electroencephalograph : n. Beynin muhtelif alanları arasındaki elektrik potansiyelinin farklarını kaydeden cihaz, elektroensifalograf.


emboliform : a. Tıkaçbiçim, emboliform.


epithelialization : n. Çıplak bir bölgede epitel çoğalması, yara iyileşmesinin en son safhası.


exogenic : a. Vücut dışından doğan, dış sebebe bağlı, dış kaynaklı.


fungoid : a. Mantar görünümünde, mantara benzeyen.


funiform : a. 1.İpbiçim; 2. Kordona benzer, kordonsu.


hydrothermic : a. Suyun hararet etkilerine bağlı, hidroteriik.


hypo-orchidism : n. Testislerin salgı yapamaması.


luteotrophic : a. Corpus luteum oluşmasını uyarıcı.


Meckel's Diverticulum : n. Bazen ileum'un serbest sınırı üzerinde yer alan kese şeklinde kör bir oluşum.


mega : pref. Büyük, aşırı derecede büyük anormal büyüme.


mutant : n. Değişikliğe uğramış cins.


nasolacrimal : a. Burun ve gözyaşlarına ait.


nephelometry : n. Sıvı bulanıklığını ölçme (bilgisi).


normoblastosis : n. 1. Kemik iliğinde aşırı miktarda normoblast oluşması; 2. Kanda fazla sayıda normoblast bulunuşu.