Bugün : 16 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

macrodont nedir?

macrodont : a. Büyük dişli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buller's shield : n. Gözlerden biri enfekte olduğunda, diğerini korumak için kullanılan bir çevresi flasterle çevrili olan saat camı.


cervicocolpitis : n. Uterus serviksi ve vagina'nın müştere kiltihabı.


cholerine : n. 1. Kolerin: Hafif kolera, yaz kolerası; 2. Kolera başlangıcı; 3. Koleranın sirayet sebebi.


esophagismus : n. Ösofagus spazmı.


esthesiomania : n. His e idrak bozukluklarının eşlik ettiği akıl hastalığı.


euryon : n. Kafatasının en geniş transvers kutrunun uçlarından her biri (Paryetal kemikler üzerinde).


gallop-rhythm : n. Kalbin normal iki sesine bir üçüncü sesin eklenmesiyle hasıl olan ritm, galo-ritmi.


helcoma : n. Ülser


henotic : a. 1. İyileşme ile ilgili; 2.İyileşmeye yardımcı, iyileşmeyi hızlandırıcı.


hydrology : n. Sulardan ve suyun vasıfları ve yeryüzündeki dağılışı v.s. den bahseden bilim, su bilimi, hidroloji.


hydropneumoperitoneum : n. Periton boşluğunda sıvı ve gaz toplanması.


infertility : n.Üreme yeteneksizilği.


kymogram : n. Kimografın kaydettiği çizgi.


oscillograph : n. Titreşim veya dalgalanma şeklindeki hareketleri çizelge halinde kaydeden alet, osilograf.


penile : a. Penis'le ilgili, penis'e ait.


peribulbar : a. Göz küresi çevresinde, göz küresini çevreleyen.


plasmodium. : n. 1. Plasmodium cinsi herhangi bir parazit; 2. Çok çekirdekli protoplazma, içinde iki veya daha fazla çekirdek bulunan protoplazma kitlesi.


preclavicular : a. Köprücük kemiği (clavicula) önünde.


stretch : n. Germe, geriliş, gerginlik, zor.


subthalamic : a. Talamusaltı, bölgesi, forel alanı, campus foreli.