Bugün : 25 Eylül 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

macrodont nedir?

macrodont : a. Büyük dişli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buffer : n. Kimyasal reaksiyonun hızını yavaşlatan madde, eriyik'te bulunduğu zaman pH değişimini önleyen kimyasal madde, tampon madde.


burow's operation : n. Dudakta mevcut bir defektin kapatılması için uygulanan bir ameliyat çeşidi.


catastrophic : a. Felaket getiren, sonu kötü biten.


curvature : n. Eğrilik, curvatura.


cyst : n. Vücutta cerahat v.s. ile dolu olan kese, kist, cystis.


dextrophobia : n. Vücudun sağ tarafında yer alan organ ve oluşumlardan aşırı tiksinme.


epiglottidis : n. Epiglotis'in iltihabı


erysipeloid : n. Erysipelas'a benzeyen clit rahatsızlığı.


hermaphrodism, hermaphroditism : n. Hem erkek hem de dişi organalra sahip olma, hem erkek hem dişilik (15-20 milyon insanda bir görülür), Hermafrodizm, hünsalık, erselik.


uveitis : n. Üveanın iltihabı, iritis.


hartshorn : n. biochem. Amonyak eriyiği, nişadır ruhu.


hysterocatalepsy : n. Kişinin zaman zaman katalepsi göstermesiyle belirgin ağır histeri.


impaludism : n. Sıtma, özellikle kişide ileri derecede bitkinliğe uzanan kronik astma.


metalliform : a. biochem. Maden şeklinde.


myofibroma : n. Kas ve bağ dokularından gelişmiş iyi huylu tümör, miyofibrom.


necrotic : a. 1. Nekroz'la ilgili; 2. Nekroz gösteren, nekroz'la belirgin.


opaline : n. Opale benzer, opal nev'inden, opalus.


opsonology : n. Opsonin ve opsonin tekniği bilgisi, opsonoloji.


palatorrhaphy : n. Yarık damağın dikilmesi, yarık adamğı birleştirme amacıyla yapılan ameliyat, palatorai.


peptidolytic : a. Peptidleri parçalayan.