Bugün : 30 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

macrodont nedir?

macrodont : a. Büyük dişli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catalyze : v. biochem. Kolaylaştırmak, katalize etmek, katalizlemek.


dichromic : n. biochem. İki atom kromu ihtiva eden.


dienestrol : n. Stilboestrol'e benzeyen, ancak aktivitesi daha az olan bir sentetik östrojen.


ejaculation : n. Fışkırma, atım (meni, idrar v.s) ejaculatio


episternal : a. Sternum üstü.


esterolytic : a. 1. Esteroliz'le ilgili; 2. Esteroliz'e sebep olan.


helium : n. biochem. He sembolü ile bilinen, atom no: 2 ve atom ağırlığı: 4.003 olan kimyasal element, helyum.


hemogenic : a. Kan oluşumuna (yapımına) ait, hemojenik.


macular : a. Beneğe ait.


melanophore : n. Melaninli pigment hücresi, melanofor.


metropathy : n. See: Metropathia.


mycostatic : a. Mantar gelişimini durdurucu, mikostatik.


nickel : n. biochem. Ni sembolü ile bilinen atom no:28 ve atom ağırlığı: 58.69 olan madeni element, nikel.


palliation : n. Hafifleme, azalma, hastalık belirtilerinin iyileşmeksizin hafiflemesi.


periangiocholitis : n. Safra kanalları çevresindeki dokuların iltihabı.


phagotherapy : n. Fazla (çok) yedimke suretiyle yapılan tedavi, fagoterapi.


phonogram : n. Ses kayıt grafiği, fonogram.


pitch : n. 1. Zift pix; 2. Bir takım ağaçlardan çıkan çamsakızına benzer madde.


predilection : n. Bir hastalığın tercihan oturduğu yer.


prethyroid : a. Tiroid bezi önünde.