Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

macrodont nedir?

macrodont : a. Büyük dişli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

ciliectomy : n. Kirpik köklerinin ameliyatla çıkarılması.


colour index : n. Bir hastanın alyuvarlarında bulunan hemoglobin miktarını relatif olarak ifade eden deyim.


encapsulated : a. Etrafı kapsülle çevrili, kapsüllü


fumigant : n. Buharla dezenfeksiyon (fumigasyon)'da kullanılanl madde (sülfür v.s.).


fusible : a.Eritilir.


gonion : n. Altçene açsı ucu.


integument : n. Deri, integumentum.


intensity : n. 1. Şiddet; 2. Enerji; 3. Kesafet, yoğunluk.


hemihyperhidrosis : n. Vücudun tek tarafının aşırı terlemesi.


impulsive : a. Harekete yöneltici, itici, zorlayıcı.


linitis : n. Mide hücrei dokunun iltihabı, linit.


lymphogenous : a. Lenf yapan, lenfojen.


mastoid : a. Mememsi, mastoid.


meningococcidal : a. Menengokokları yokeden.


panhematopenia : n. Kanda bütün hücresel elementlerin anormal azalması.


parthenogenetic : a. Partenogenez şeklinde üreme gösteren.


pix : n. Zift.


point : n. Nokta.


population : n. Nüfus, ahali. C3 poplation,Aklen veya bedenen sakat (kusurlu) olan kişiler.


psychometrician : n. Psikometri uzmanı.