Bugün : 21 Temmuz 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

macrodont nedir?

macrodont : a. Büyük dişli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcareous : a. Kireçli, kalsiyumlu.


cardiophobia : n. Kalb hastalığı korkusu, kalb hastası olacağından aşırı korkma.


catastrophic : a. Felaket getiren, sonu kötü biten.


choleperitonitis : n. Karın boşluğuna sızan safra nedeniyle peritonun iltihaplanması.


chromogen : n. biochem. Renkli madde öncüsü, kromojen.


condyloma : n. Anus ve felç civarında marazi tezahürat (kabartılar).


cranium : n. Kafatası, kafa (kemiği), kranum


diapedetic : a. 1. Diyapedez'le ilgili; 2. Diyapedez gösteren.


ectromelus : n. Kol ve bacakları bulunmayan ve yetersiz gelişmiş hilkat garibesi.


erotogenesis : n. Cinsel arzunun oluşması, şehevi hislerin meydana gelişi.


ethosuximide : n. Petit mal'de kullanılan ve konvülsiyonları gideren bir ilaç.


fibrous : a. Lifli, fibröz.


frusemide : n. Kısa zamanda etkili bir diürez sağlayan, potasyum kaybına sebep olmayna bir diüretik.


hepatomelanosis : n. Karaciğer melanozu.


intubation : n. 1. Boğazı tıkayan hastalıklarda boğaza tüp salma ameliyesi; 2. Mideyelastik boru sokulması, tübaj.


laughing-gas : n. biochem. Nitrik asit (uyuşturucu olarak kullanılır).


liparthritis : n. Yumurtalık fonksiyonunun durması ile meydana gelen eklem iltihabı (bir çeşit romatizma).


mytilotoxine : n. biochem. Midyeden çıkarılan zehirli bir cevher.


neoplasia : n. Yeni doku oluşumu.


odontolith : n. Diş taşı.