Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

macrodactyly nedir?

macrodactyly : a.&v.See: Macrodactylism.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bougie : n. İğrilir uzun sonda, buji, vücudun tabii kanallarına tedavi maksadiyle konulan maden veya lastikten iki tarafı kapalı borular.


chloruremia : a. İdrarla itrah edilmesi gereken klorid'lerin kanda birikmesi.


conarium : Epizif bezi.


exodic : a. See: Efferent.


exogamy : n. Farklı hücrelerden meydana gelen elemenlerin birleşmesinden meydana gelen döllenme.


glycuresis : n. İdrarda fazla miktarda şeker (glükoz) bulunuşu.


interbrain : n. See: Thalamencephalon.


intercrural : n.Bacaklar arasında.


hypermenorrhea : n. Bol ve sık adet görme, aybaşı kanının sık ve çok gelmesi.


hypochloremia : n. Kanda klorid azalması.


iridoconstrictor : n. Gözbebeğini daraltıcı (kas veya ilaç).


narcoanesthesia : n. Narkotik ilaçla oluşturulan his kaybı, narkoanestezi.


opticokinetic : a. Göz hareketlerine ait.


oxacid : n. biochem. Oksijenli asit.


pant : n. 1. Soluma, nefesi kesilme; 2. Yürek çarpıntısı.


pilula : n. Küçük yuvarlak ilaç, hap.


pneumomelanosis : n. Devamlı solunum sonucu akciğerde toplanan kömür tozları nedeniyle akciğre dokusunun siyahımsı görünüm alması.


polypiform : a. Polip'e benzer, polip şeklinde.


procainamide : n. Paroksismal taşikardi gibi kalb aritmilerinin tedavisinde kullanılan bir prokain türevi.


procercoid : a. Serkoid öncesi.