Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

macrodactyly nedir?

macrodactyly : a.&v.See: Macrodactylism.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dysrhythmia : n. Ritimbozukluğu, belli bir sıra ve düzen içinde gidişin bozulması.


electrosurgery : n. Elektrokoterizasyonla yapılan ameliyat.


hirsute : a. 1. Kıllı; 2. Pösteki gibi kaba tüylü.


histidine : n. biochem. Tabii bir amino asit.


lordoma : n. See: Lordosis.


motile : a. 1. Kendiliğinden harekete muktedir; 2. Hareket meydana getiren (kuvvet).


opticociliary : a. Görme ve kirpiksi sinirlere ait.


pallor : n. Solgunluk, beniz sarılığı (uçukluğu).


panacea : n. Her derde deva olan ilaç.


pectoral : a. 1. Göğse ait; 2. Göğse veya akciğer hastalıklarına ait, göğüs hastalıklarına müessir, pectoralis.


perodactylus : n. Parmakları doğuştan yeterince gelişmemiş veya şekil bozukluğu gösteren bebek.


phlebangioma : n. Toplardamra (ven) anevrizması.


pleocytosis : n. Serebrospinal sıvıda lenfositlerin artması, pleositoz.


polyesthesia : n. Bir tek temasın birkaç yerde birden hissedilmesi, poliyestezi.


privates : n.Edep yerleri.


pyelostomy : n. Piyelonun drenajla ameliyatı, piyelostomi.


rectitis : n. See: Proctitis.


rhinoscopy : n. Burnun görerek muayenesi, renoskopi.


sonocardiometry : n. Kalbe gönderilen yüksek frekanslı ses dalgaları aracılığıyla kalp boşlukları hacminin belirlenmesi, sonokardiyometri.


sphincteritis : n. Sfinkter iltihabı.