Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

macrodactyly nedir?

macrodactyly : a.&v.See: Macrodactylism.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bite : v.&n. 1. Isırmak, dişlemek, sokmak; 2. Hayvanın ısırdığı veya böceğin soktuğu yer, ısırma sonucu deride oluşan küçük yara, ısırık.


caedta : n. "Calcium disodium varsanate" için kullanılan kısaltma, kurşun zehirlenmesinde kullanılan bir madde.


cholangiocarcinoma : n. Intrahepatik safra yolları epitelinden gelişen adenokarsinom.


cholesterin (E) : n. biochem. İnsan organizmasında yağlı bir madde, kolestrin, kolesterol


chorionic : a. Koryon'la ilgili.


gomme : n. Frenginin üçüncü döneminde rastlanan oluşumlar, goma.


hallucinosis : n. Hastanın devamlı olarak hayal kurduğu bir çeşit psikoz.


hyperglobulia : n. Kandaki alyuvar fazlalığı.


isologous : a. 1. Aynı genetik yapıya sahip (Tek yumurta ikizleri gibi); 2. Alıcı ile aynı genetik yapıyı gösteren diğer bir kimseden alınmış (doku parçası, organ).


keloplasty : n. Bir yara izini kaybetmek için yapılan plastik ameliyat, keloplasti.


laryngendoscope, : n. see: laryngoscope


lymphangitis : n. Lenf damarı iltihabı, lenfanjit.


medicochirurgic : a. see: medicochirurgical.


meteoropathy : n. İklim şartlarının sebep olduğu herhangi bir hastalık.


mortility : n. Dışardan bir etki olmadan kendi kendine hareket yeteneği, motilite.


ovoid : a. See: Oval.


pellicle : n. Sıvıların yüzeyinde oluşan ince kaymak tabakası.


physostigminism : n. Physostigmine zehrilenmesi.


plagiocephaly : n. Başın bir tarafından frontal ve paryetal kemikler arasında uzanan koronal sütürün erken kapanması sonucu kafanın çarpıklık gösterişi ile belirgin anomali, plagiosefali.


polocyte : n. Kuup cismi