Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

macrodactyly nedir?

macrodactyly : a.&v.See: Macrodactylism.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromic : a. Brom'la ilgili.


cellulosity : n. Hücre kümesi halinde bulunma, hücrelerden oluşma hali.


chondrosis : n. 1. Kıkırdak gelişimi, kıkırdak dokunun oluşumu; 2. Kıkırdak dokusundan gelişen tümör.


colpocele : n. Vaginada şişkinlik, vagina duvarının aşağı sarkması, kolposel.


crystallin : n. biochem. Göz merceğinden elde edilen bir globülin.


cytomorphosis : n. Hücrenin belli bir görevi yüklenmek üzere tedrici olarak değişme göstermesi, hücre farklılaşması.


depuration : n. Temizleme ameliyesi.


diastole : n. Kalbin ritmik genişlemesi, diyastol.


epizoic : a. Epizoide ait.


flank : n. Böğür.


hypomanic : a. Hipomani gösteren kişi.


lubrication : n. Kaygan hale getirme, yağ, krem v.b. bir madde sürerek herhangi bir yüzey veya oluşumu kaygan hale getirme.


medullary : a. İliğe ait, medullaris.


myrtiform : a. Mersin yaprağı biçiminde, mersinbiçim, myrtiformis.


ophthalmotropometry : n. Göz hareketlerinin genişlik derecesinin oftalmotropometre aracılığıyla ölçülmesi, oftalmotropometre.


parathyroid : n.&a.1. Tiroid bezi arkasında bulunan dört küçük bezden her biri, paratiroid bezi; 2. Tiroid bezi yakınında, tiroid bezine komu, tiroid bezine bitişik.


pathogenesis : n. Hastalığın esas ve gleişmii, patojenez.


phalangeal : a. Falanksa ait.


pregnanediol : n. biochem. Gebe kadın idrarında bulunan bir sterol.


prostrate : a. Bitkin, tükenmiş, ileri deercede halsiz.