Bugün : 01 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

macrodactyly nedir?

macrodactyly : a.&v.See: Macrodactylism.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromethyl : n. Etil bromür.


connate : a. Doğuştan olan, konjenital.


corectasia : n. Hastalık sonucu olarak gözbebeğinin genişlemesi.


dialyse : v. Diyaliz yapmak, bir maddeyi diyaliz yoluyla içinde bulunduğu eriyikten ayırmak.


epiphysiodesis : a. 1. Ayrılmış kemik epifizini, diafize tesit etme, bu amaçla yapılan ameliyat, 2. Kemikte gelişme kusuru olarak epifiz'in diafiz'le erken birleşmesi.


epizoonosis : n. Deri üzerinde parazit olarak yaşayan havyansal mikroorganizmaların meydana getirdiği hastalık.


estrus : n. Hayvanların gerek kızgınlık devresinde, gerekse bu devreden önce ve sonra görülen menstrüasyonla ilgili histolojik ve fonksiyonel olaylar, kızışma devresi, östrus.


fastigium : n. (pl. Fastigii) 1. Fastigyum tavan zirve;


feminize : v. 1. Kadınlaştırmak, 2. Kadınlaşmak.


heterochromosome : n. Ana hücrede ikiye bölünmeden doğruca yavru hücreye geçen ve seksüel karakteri naklettiği söylenen kromozom, heterokromozom.


isotherapy : n. See: isopathy.


mass : n. Kitle, massa, herhangi bir cisimde bulunan madde miktarı.


miscible : a. Karışabilir, karışır.


moon : n. 1. Ay; 2. Mehtap.


moxa : n. Deri üzerinde yakılarak uygulandığı zaman tahrişe sebep olan bir çeşit ham pamuk.


myelitic : a. 1. Omurilik iltihabı ile ilgili, 2. Kemik iliği iltihabı ile ilgili.


nucleofugal : a. Nüveden uzaklaşan.


optics : n. Görme ve ışıkbilimi, optik.


oulonitis : n. See: Pulpitis.


ovigenesis : n. See: Oogenesis.