Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

macrodactylism nedir?

macrodactylism : n. El veya ayak parmaklarının aşırı şekilde iri oluşu, makrodaktilizm.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemicocautery : n. biochem. Kimyasal vasıtalarla yakma.


chiasm : n. Kiyasma, çapraz, chiasma.


circumorbital : a. Orbita çevresinde, orbita'yı çevreleyen.


cystoid : a. Mesanemsi: Kist gibi, sistoid


esophagoenterestomy : n. Yemek borusu ile ince barsak arasında ameliyatla eçit oluşturma, midenin çıkarılmasını takiben yemek borusu ile ince barsağın ağız ağıza dikilmesi.


explosion : n. 1. Patlama, infilak; 2. Nüfusun hızla artışı, nüfus patlaması; 3. Aniden meydana gelen kimyasal değişiklik, ani dönüşme (Bir sıvının anideng az haline dönüşü gibi).


formaldehyde : n. biochem. Ekseriyetle su ile karıştırılıp antiseptik olarak kullanılan gazlı keskinbir katışık (HCHO).


formaldehydogenic : a. biochem. Formaldehid yapan.


fulgurant : n. Aniden gelen ve çabucak geçen, bıçak saplaması gibi duyulan ğarı.


insula : n. (pl. insulae). Insula, adacık.


myelatrophy : n. Belkemiği çürümesi, omurilik atrofisi, miyelatrofi.


occipito-anterior : n. Fetus başının arka kısmı, anne pelvisinin ön yarısını işgal ettiği zaman kullanılan bir deyim.


pancreotherapy : n. Pankreas dokusunun tedavi için kullanılışı.


paramastitis : n. Meme altındaki dokuların iltihabı.


periproctic : a. Anüs çevresind, anüs'ü çevreleyen.


pneumolysis : n. Akciğerlerde kollaps meydana getirmek amacıyla her iki plevra yaprağının birbirinden veya dıştaki yaprağın göğüs cidarından ayrılması.


polymeric : a. 1. Polimer niteliği taşıyan, polimer özellikleri gösteren; 2. Vücutta normal sayının üstünde organ veya oluşum gösteren, bu nitelikte anomali ile belirgin.


polyneuropathy : n. Çeşitli sinirleri saran hasatlık, polinevropati.


porphyrinemia : n. Kanda porfirin bulunuşu, porfirinemi.


proteinase : n. biochem. Proteini parçalayan bir enzim.