Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

macrodactylism nedir?

macrodactylism : n. El veya ayak parmaklarının aşırı şekilde iri oluşu, makrodaktilizm.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchogram, : n. Bronkografi ile elde edilen film.


digitalis : n. 1. Kalb hastalığında ilaç olarak kullanılan yüksük otunun (digitalis purpurea) yaprağı; 2. Bu yapraktan çıkarılan ilaç.


dissoluble : a. Erir, çözülür.


encapsulation : n. Bir küpsülün içerisinde bulunma durumu.


ephebogenesis : n. Ergenlik çağında, bu devreye has değişikliklerin oluşması, ergenlik belirtilerinin meydana gelmesi.


extracerebral : a. Beyin (cerebrum) dışında.


intensimeter : n. Röntgen ışınlarının enerjisini ölçme cihazı.


hepatatrophy : n. Karaciğerin küçülmesi, karaciğer atrofisi.


inhibitor : n. Bir maddenin, bir enzimin veya herhangi cismin tesirini önleyen.


internals : n. Vücudun iç organları.


labial : a. Dudağa ait, labialis.


mediastinotomy : n. Mediyastini kesip açma ameliyesi, mediyastinotomi.


oleoarthrosis : n. Tedavi maksadiyle dirsek eklemi içine yağ zerkedilmesi.


pedialgia : n. Ayakta hissedilen ağrı, ayak ağrısı.


phenylketonuria : n. idrarda asit fenilpirüvik bulunması.


pirioplasma : n. See: Babesia.


semenuria : n.İdrarda meni çıkarması, semenüri.


sordes : n. Ateşli hastalıklada diş ve dudaklarda biriken fena kokulu madde, dil pası.


specimen : n. örnek, numune, model, misal.


strychnine, strychnia : n. biochem. Kargabüken otu (nux vomica)'ndan elde edilmiş alkaloid olup, solunum ve dolaşım uyaranıdır (C21H23N2O2).