Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

macrodactylism nedir?

macrodactylism : n. El veya ayak parmaklarının aşırı şekilde iri oluşu, makrodaktilizm.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromoiodism : n. Brom ve iyot bileşiklerinin müştereken sebep olduğuz ehirlenme.


cytosmear : n. Hücrelerin mikroskopik muayenesi için lam üzerine salgı veya akıntı sürülmesiyle hazırlanan yayma.


dossil : n. Yara fitili.


fibrillation : n. Liflenme (kalb).


gravid : a. Gebe, hamile.


gynandrism : n. 1. Jinandri, erkekte hermafrodizm; 2. Kadında psödohermafrodizm.


idiotism : n. Budala oluş hali, budalalık.


lymphonodus : n. Lenf düğümü, beze.


malonylurea : n. Barbitürik asit. See: Barbituric acid.


medicinal : a. 1. İlaç tür'ünden; 2. Tedavi edici, müsekkin; 3. Tıbbi.


melasicterus : n. Derinin koyu esmer renk aldığı kronik hepatik ikter, melasikterus.


morcellement : n. See: Morcellation.


nonparous : a. Doğum yapmamış çocuk doğurmamış.


pellagra : n. Nikotinik asit eksikliğinden meydana gelen ve derinin ışığa maruz yerlerinde eritem hasıl olması ve sonra buradaki epidermin dökülmesi (ishal ile belirir), pellagra.


pharyngoxerosis : n. Y utak kuruması, yutağın kuru hali.


prespinal : a. Belkemiğinin önünde bulunan.


proctoscopy : n. Proktoskopla yapılan rektum muayenesi.


psychoneurosis : n. Beyinde bir hastalık olunamayan ruhi hayatta değişiklk (mesela histeri), ruhi bozukluktan ileri gelen sinr hastalığı, psikonevroz.


pulverization : n. 1. Toz haline getirme, sert bir cismi ezerek toz haline getirme; 2. Toz haline gelme.


pyocolpos : n. Vagina'da cerahat toplanması.