Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

macrodactylia nedir?

macrodactylia : n. El veya ayak parmaklarının anormal büyüklüğü, büyük parmaklılık, makrodaktili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biostatics : n. Organların bünyesi ile faaliyetleri arasındaki münasebetlerin tetkiki ilmi.


cholecytectasia : n. Safra kesesinin genişlemesi.


consanguinity : n. Kan bağı.


erector : n. Kaldıran, dik tutan, erektör.


flaccidity : n. Gevşeklik, organ veya dokuda normal gerginliğin kaybolması hali.


insulinoma : n. Pankreastaki Langerhans adacıklarının adenomu.


hemosozic : a. Kan yuvarlarının yokolmasını önleyen.


histone : n. biochem. Suda eriyen, amonyakta erimeyen, vücudda asidlerle birleşerek tuz oluturan bir proten.


hypermorph : a. & n. Vücudun üst kısmı olan ve oturduğu zaman kısa görünen (şahıs).


introversion : n.İçeriye doğru dönme veya çevrilme.


ketonic : a. 1. Keton'la ilgil, 2. Keton'dan meydana gelen.


lithontriptic : a. & n. Taşı dağıtıcı veya eritici (ilaç).


median : a. 1. Ortada bulunan, orta; 2. medianus.


melanoplakia : n. Ağız mukozasında pigmentli lekeler bulunması.


micrencephalous : a. Hacımca küçük beyin gösteren, küçük beyinli.


mycete : n. Mantar.


nictitate : v. Göz kırpmak.


nycterohemeral : a. Gece ve gündüzle ilgili.


photopia : n. Gözün ışığa uyması, fotopi.


pneumococcemia : n. Kanda nömokok bulunması, pnömokoksemi.