Bugün : 30 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

macrocytosis nedir?

macrocytosis : n. Kanda büyük boy eritrositlerin bulunması, makrositoz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

botryoid : a. Üzüm salkımı şeklinde, üzüm salkımını andırır şekilde küçük yuvarlak tanecik kümesi gösteren.


deliquescent : n. Absorbsiyon yeteneğine sahip olan, böylece sıvı haline gelen.


deplumation : n. Kirpiklerin dökülmesi, kirpiklerin düşmesi.


disk, disc : n. Disk, yassı, yuvarlak, bir strüktür veya dairesel çıkıntı, discus.


dyshidrosis : n. Terlemede bozukluk, dishidroz (bir cilt hastalığı).


efferent : a. Götürgen, eferens.


encephalolith : n. Beyin taşı.


hepatogastric : a. Karaciğer ve mideye ait.


infect : v. Bulaştırmak, hastalığı sirayet etmek.


inquest : n. Ani veya beklenmedik ölüm vakalarının, bu işle görevli resmi bir kişi tarafından tahkik edilmesi, soruşturulamsı.


ixodic : a. Kenelere ait veya kenelerden meydana gelen.


linguiform : a. Dil şeklinde, dil biçiminde.


microflora : n. Belli bir bölgede yetişen ancak mikroskop yardımıyla görülebilen bitkiciklerin tümü.


musophobia : n. Marazi fare korkusu.


myolysis : n. Kas dokusu dejenerasyonu, miyoliz.


orthograde : a. Yürürken vücudunu dik tutan.


osteoarthrotomy : n. Kemiğin eklem yapan ucunun ameliyatla çıkarılması, osteoartrotomi.


osetospongioma : n. Süngersi kemik tümörü.


pancreatopathy : n. Pankreas hastalığı.


pregnene : n. biochem. Progesteron'un kimyasal iskeletini oluşturan bileşik cisim.