Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

macrocytosis nedir?

macrocytosis : n. Kanda büyük boy eritrositlerin bulunması, makrositoz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bladder : n. 1. Mesane, idrar kesesi, sidik torbası, vezika; 2. İçinde sıvı veya gaz bulunan membranöz yapıda kese.


dullness : n. 1.Akciğerin sertleşmiş bölgesi üzerinde perküsyon'da alınan titreşimsiz sesin niteliği; 2. Donukluk, matlık, körlük.


eupepsia : n. Normal hazım, kolay hazım, öpepsi.


fungous : a. 1. Mantara ait; 2. Mantarsı, mantarbiçim; 3. Mantarlı.


gastromycosis : n. Midede mantar hastalığı, mide mukozasında yerleşen mantarların meydana getirdiği hastalık.


glomerule : n. Böbreklerdeki arter yumakları ile bunların etrafını sarmış olan bir zardan ibaret kısım, glomerül.


histoma : n. Doku tümörü.


hypotension : n. Tansiyon düşüklüğü, hipotansiyon.


hypoxia : n. Oksijen azalması, oksijensizlik, hipoksi.


iimbibition : n. Bir sıvının dokular tarafından emilmesi, embibisyon.


impacted : a. İyice sıkışmış durumda olan, anormal derecede hareketsiz duran.


localized : a. Belli bir bölge içinde kalmış, sınırlanmış, etrafa yayılmamış.


lyssic : a. Kuduza ait.


marriageable : a. Cinsel gelişimini tamamlayarak evlenecek çağa girmiş, evlenecek çağda.


menapthone : a. Kan pıhtılaşmasında K vitaminine benzer bir etkiye sahi polan, yağda eriyebilen sentetik bir madde.


narcosynthesis : n. Hafif anestezi altında, hastaya geçmişe ait bazı olaylar hatırlatılması ve böylelikle hastalık sebebi olan olayın meydana çıkarılması.


neurexeresis : n. Sinirin ameliyatla çıkarılması.


ounce : n. 28,35 gram, ons, uncia.


paracme : n. Krizin son mertebesi.


polychromatophilic : a. Çeşitli boyalarla boyanabilme özelliğini taşıyan, polikromatofilk.