Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

macrocytosis nedir?

macrocytosis : n. Kanda büyük boy eritrositlerin bulunması, makrositoz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

celiectomy : n. & 1. Karın organlarından herhangi birinin ameliyatla çıkarılması; 2. Nervus vagus7un karın organlarına giden dallarının kesilmesi.


cutdown : n. Ven küçük bir kesit yapma ve kesit yerinden ince tüp geçirme (Damara kan veya sıvı verme ya da kan alma amacıyla uygulanır).


dipsosis : n. See: Dipsomania.


emollient : a. n. 1. Yumuşatan; 2. Deriyi yumuşatan merhem; 3. Müleyyin; 4. Ağrıyı hafifleten ilaç, müsekkin.


endometrioma : n. Endometr ihtiva eden bir tümör, endometriyom.


half-life : n. Radyoaktif madde gücünün yarıya inmesi için geçen zaman süresi, yarılanma müddeti.


heterogamy : n. Büyüklük ve yapı bakımından farklı cinsiyet hücrelerinin birleşmesi.


heteromorphous : a. Anormal şekil veya bünyeli.


kaolinosis : n. Solunumla devamlı olarak alınan kaolin tozlarının akciğerlerde toplanması.


layer : n. Aynı nitelikte hücrelerin oluşturduğu her tarafnıda aynı kalınlığı gösteren hücre veya doku kitlesi, tabaka, kat;


lesion : n. Sakatlık, maraz, bozukluk, afet, lezyon (bir dokunun yapı veya vazifesinin patolojik bir sebeple arızaya uğraması).


lunar : a. Ay şeklinde, aysel.


nephroid : a. Böbrek şeklinde, nefroid.


osteopathic : a. Osteopatiye ait.


parencephalon : n. Beyincik, cerebellum.


perineotomy : n. Perine ameliyatı, perinyotomi.


pesticide : n. Zararlı böcekleri öldürücü kimyasal madde (ilaç).


polyplast : n. Gelişim sürecinde birbirinden farklı şekiller gösteren herhangi bir canlı.


pyelephlebitis : n. Kapı toplardamarı iltihabı.


pylethrombophlebitis : n. Kapı toplardamarın trombozu ve iltihabı.