Bugün : 26 Temmuz 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

macrocytic nedir?

macrocytic : a. İri hacım gösteren eritrositlerin bulunuşu ile belirgin, makrositik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buller's shield : n. Gözlerden biri enfekte olduğunda, diğerini korumak için kullanılan bir çevresi flasterle çevrili olan saat camı.


cheiralgia : n. Elde hissedilen ağrı, el ağrısı.


choledochostomy : n. Taş araştırıldıktan sonra koledok kanalına drenaj uygulanması.


clasp : n. 1. Herhangi bir şeyin belli bir yere tutunmasını sağlayan araç; 2. Protez'in diş üzerine veya diş etine tutunmasını sağlayan bölümü; 3. Kırık kemki uçlarını birbirine tutturmada kullanılan araç.


cubiform : a. Kübbiçim, kübik, cubiformis.


embryogenesis : n. Embriyo'nun oluşma ve gelişmesi.


friedreich's ataxia : n.Çocuklarda görülen ilerleyici tipte ailevi bir hastalık.


gastrolith : n. Mide taşı.


glossopathy : n. Dil hastalığı.


tensor : n. Bir organı geren kas.


hapt : pref. Dokunma, değme, temas anlamına önek.


hormonotherapy : n. Hormon tedavisi.


hydrocystoma : n. ter bezinin kistik tümörü, hidrokistom.


hyperasthenia : n. Aşırı zaafiyet.


iatrology : n. Tababet, hekimlik, tıp.


intertrochanteric : a. Trokanter'ler arası, femur'un büyük ve küçük trokanterleri arasında.


leptocephalic, leptocephalous : a. Uzun ve dar kafalı.


maieutics : n. Doğum bilgisi. See: Obstetrics.


M. D. : (Doktor of Medicine), Tıp doktoru.


pool : n. Kan toplanması, kan birikimi.