Bugün : 18 Şubat 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

macrocytic nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

macrocytic : a. İri hacım gösteren eritrositlerin bulunuşu ile belirgin, makrositik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

causalgia : n. fazla ızdırap veren nörolojik bir ağrı çeşidi.


evocation : n. Embriyo'da gelişimi kontrol eden hücre kümesi (organizer) ile devamlı temas suretiyle büyüme için gerekli enerjiyi devam ettirme.


exsanguination : n. Kansız bırakma işlemi.


furrow : n. 1. Karık; 2. Karışık; 3. Oluk.


galactase : n. biochem. Peyrini olgunlaştıran bir enzim, galaktaz.


glaucomatous : a. Klokomlu.


gynephobia : n. Kadınlardan tiksinme, kadınlara karşı anormal şekilde korku ve çekingenlik gösterme, kadın korkusu.


hypovenosity : n. Venlerin kusurlu gelişimi, hipovenozite.


induction : n. 1. Elektrikle veya mıknatıslı bir maddenin diğer bir maddeye yaklaştırılmasıyla ikinci maddede mıknatıs veya elektrik meydana getirme, indükleme, endüksiyon; 2. Bir embriyonda muhtelif doku ve organların yerli yerinde ve normal olarak oluşumunu sağlama; 3. Sebep olma.


ischiohebotomy : n. See: ischiopubiotomy.


molariform : a. Azı dişi şeklinde, azı dişine benzeyen.


nulliparity : n. Çocuksuzluk, hiç çocuk doğurmamış olma hali.


onychoid : a. Tırnak şeklinde, tırnaksı.


periesophaeal : a. Özofagus çevresinde, ösofagus (yemek borusu)'u çevreleyen.


pneumonalgia : n. Akciğerde hissedilen ağrı, akciğer ağrısı.


practice : n. 1. Pratik, egzersiz; 2. Tecrübe, görüş, anlayış; 3. Hasta muayene ve tedavisi ile ilgili uğraşı, hekimlik uygulaması.


rhomboid : a. Eşkenar dörtgen şeklinde romboid.


rupophobia : n. Pis şeylerden aşırı tiksinme, pislikten aşırı derecede iğrenme.


self-hypnosis : n. Kendi kendine telkin ile hipnoz meydana getirme.


serohemorrgaic : a. Serum ve kanla vasıflı.