Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

macrocytic nedir?

macrocytic : a. İri hacım gösteren eritrositlerin bulunuşu ile belirgin, makrositik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cyst : n. Vücutta cerahat v.s. ile dolu olan kese, kist, cystis.


cytoplasm : n. Çekirdek dışında yer alan yaşayan hücre bölümü.


diastasis, : Kemiklerin kırık olmaksızın birbirlerinden ayrılması, ayrık, diyastaz.


disobliteration : v. Yeniden delik açma.


endopathy : n. İç sebeplerden doğan hastalık.


enomania : n. 1. Alkollü içkilere aşırı istek gösterme, alkol düşkünlüğü; 2. See: Delirium Tremens.


eubolism : n. normal metabolizmanın olma hali.


hemocytometer : n. Kan hücrelerinin sayılarını saptamak için kullanılan bir aygıt.


hypersomia : n. Vücudun aşırı gelişme ve büyüme göstermesi, devlik hali (Gelişim hormonunun aşırı salgılanması sonucu görülür).


hypomotility : n. Hareketlerin azalması, örneğin mide ve barsak hareketlerinin daha az olması.


insular : a. Adacıklar halinde olan.


keratotome : n. kornea'ya kesit yapmada kullanılan özel bistüri.


kiloliter, kilolitre : n. Bin litre.


meatus : n. Kanal yol, kısa yol veya yolağzı, mea.


miller-abbot tube : n. Barsakların aspirasyonu için kulanılan ve içinde çift boşluk (lumen) bulunan kauçuk tüp.


pelviccephalometry : n. Fetüs başı ve anne pelvisi kuturlarının ölçülmesi (baş-pelvis uygunsuzluğunu araştırma amacıyla).


phaneromania : n. Siğil ve benzeri cilt belirtilerine anormal şekilde dikkat etme hali.


predation : n. Birbirine karşı zararlı tesirelri olan fakat aynı zamanda birbirine muhtaç olan iki canlı türü arasındaki ilgi.


pyelic : a. Böbrek pelvisi (pelvis renalis) ile ilgili.


rudimentary : a. Güdük kalmış, gelişmemiş, rüdimanter.