Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

macrocytic nedir?

macrocytic : a. İri hacım gösteren eritrositlerin bulunuşu ile belirgin, makrositik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

creosote : n. biochem. Odun katranından çıkarılan sarı renkli çok kırıcı yağ, kreozot.


distal : n.&a. 1. Bir organın merkezden uzakta olan kısmı; 2. Merkez veya mafsaldan uzak, distal, uzaksal, distalis.


dysplastic : a. 1. Displazi ile ilgili; 2. Displazi gösteren; 3. Normal vücut tipleri (astenik, piknik, atletik) dışında vücut tipi gösteren.


enteropathy : n. Barsak hastalığı, enteropati.


epineurium : n. Sinir kılıfı, epinevriyum.


frotteur : n. 1.Ovucu, ovma şeklinde masaj yapan kimse; 2. Sürtünme yoluyla cinsel haz alan kimse.


genetic : a. 1. Genlerle ilgili kalıtımla ilgili; 2. Genlerle geçen, kalıtsal.


vaccin : n. Aşı.


hematology : n. Normal ve patolojik kan bulgularından bahsedenbilim, hematoloji.


hypernoia : n. Aşırı zihin faaliyeti.


hypopharynx : n. yutakaltı.


isoagglutination : n. Bir serum'un, ihtiva ettiği isoagglutinin'ler sebebiyle aynı türden diğer bir hayvan eritrositlerinde kümeleşme meydana getirmesi, izoaglütinasyon.


isotropic : a. 1. Her t arafı aynı özellikleri gösteren; 2. Her yerinde ışığı eşit olarak kıran veya gçiren.


knee : n. Diz, genu.


lampophonia : n. Ses berraklığı, lamprofoni.


laryngorrhaphy : n. Gırtlağın dikilmeri, larenkis idkmeameliyesi


lemography : n. Veba veya diğer bulaşıcı hastalıklar hakkında yazılan eser, lemografi.


metalline : a. biochem. a) Madeni. b) Maden tuzu ile dolu.


metrectasia : n. Rahim (uterus) genişlemesi, metrektazi.


phaged(a)ena : n. 1. İlerleyen (yayılan) ülser; 2. Gangren.