Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

macrocytic nedir?

macrocytic : a. İri hacım gösteren eritrositlerin bulunuşu ile belirgin, makrositik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

budding : n. Tomurcuklanma, ana hücrenin tomurcuklar şeklinde uzantılar göstermesini takiben, bu tomurcukların ayrılarak yeni canlıları oluşturması, tomurcuklanma şeklinde eşeysiz üreme.


cestoid : a. Şerit (tenya)'e benzer, şerit gibi.


chloruretic : a. 1. İdrarla klorid atılışını hızlandıran; 2. İdrarla klorid itrahını artıran madde (ilaç).


cystendesis : n. Safra kesesi veya mesane'de yırtık v.b. zedelenmenin dikilmesi.


disinfect : v. Dezenfekte etmek.


end-artery : n. diğer arterlerle anastomoz yapmayan arter.


fungistatic : n. Mantarların üreyip gelişmesini engelleyen herhangi bir madde.


goitrous : a. 1. Guatr ile ilgili; 2. Guatr gösteren, guatr'a müptela.


hepatolithiasis : n. Karaciğerde veya safra kesesinde taş oluşumu, heaptolityaz.


health : n. Sıhhat, şifa.


heat : n. Hararet, sıcaklık, ısı.


hematosteon : n. Kemik iliği boşluğuna kan dolamsı.


inscriptio tendinea : n. Kiriş çizgileri.n. Reçetede, verilen ilaçların isim, miktar ve alım dozlarını gösteren bölüm.


mesocele : n. Sylvius kanalı, mezosel.


miasmal, miasmatic : a. Mikroplu.


neuromatous : a. Nevroma ait.


organology : n. Organik oluşumu tanımlayan bilim, bitki ve hayvan organlarının bilimsel incelenmesi, organoloji.


parathyroidal : a. Paratiroid bezleriyle ilgili.


peptonuria : n. İdrarda pepton bulunması, peptonüri.


saccate : a. torba veya cep şeklinde.