Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

macrocythemia nedir?

macrocythemia : n. See: Macrocytosis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchotomy : n. Nefes borusunu açma ameliyatı, bronkotomi.


carotid : a.&n. 1. Baş ve boyun kannı götüren atardamara ait; 2. Şahdamara ait; 3. karotis, (arteri), carotis.


denicotinize : v. Nikotinini çıkarmak.


detrition : n. Sürtünme veya benzeri sebeplerle bir organ veya oluşum yüzeyinin yenmesi, yenme, aşınma.


duraplasty : n. Dura mater'e uygulanan plastik ameliyat.


ectental : a. Ekdoderm ve endoderme ait.


endocrin (e) : a. 1. İç salgı; 2. Bir bezin salgısını doğrudan doğruya kana karıştırması.


enterocholecystostomy : n. İncebarsakla safra kesesi arasında ameliyatla geçit oluşturma.


gasify : v. biochem. gaz haline koymak, gaz yapmak.


gastrolithiasis : n. Mide taşlarının oluşu.


hedenophobia : n. Zevk ve eğlenceye karşı ürküntü duyma, neşelenmekten korkma.


heteromorphous : a. Anormal şekil veya bünyeli.


hydromyelocele : n. Bir kısım omuriliğin omurgadaki yarık aracılığıyla, menenjlerin örttüğü bol serebrospinal sıvı ile dolu kese halinde dışarı taşması, hidromiyelosel.


hyposalemia : n. Kanda tuz miktarının azalması.


leiotrichous : a. düz saça sahip düz saçlı.


lung : n. Akciğer.


lymphadenectasis : n.Lenf düğümü genişlemesi.


pedunculated : a. Saplı.


percutaneous : a. Perkütan: 1. Deri içine yapılan; 2. deri içi yolu ile.


periosteo-edema : n. Periyost ödemi.