Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

macrocythemia nedir?

macrocythemia : n. See: Macrocytosis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

diaphragmatic : a. Diyaframa ait, diyafragmatik.


disinfection : n. Zarar verici maddelerin ve canlıların özellikle bitlerin imha edilmesi. Patojen mikroorganizmalardan temizlenme işi, dezenfeksiyon.


emollient : a. n. 1. Yumuşatan; 2. Deriyi yumuşatan merhem; 3. Müleyyin; 4. Ağrıyı hafifleten ilaç, müsekkin.


eosinophilia : n. Kanda eozinofil lökositlerin çoğalması, eozinofili.


gynandroid : n. Erkeklik niteliklerini taşıyan bir dişi.


hybridization : n. Melezleştirme.


infusum : n. Herhangi bir bitkisel maddenin suda bırakılması veya kaynatılması sonucu elde edilen sıvı, özü çıkarılan maddenin eriyiği.


legitimate : a. 1. Kanuna uygun, kanuni, meşru; 2. Nikahlı evlilikten doğmuş,gayrimeşru olmayan.


lobulose : a. Küçük loblardan oluşan, küçük loblara ayrılmış.


narcolepsy : n Önüne geçilemeyecek kadar şiddetli uyuma arzusu, narkolepsi (uyku hastalığı).


odontoparallaxis : n. Diş intizamsızlığı.


opposite : a. Karşı, aksi, zıt.


orthometer : n. Gözkürelerinin dışarıya çıkma derecesini ölçen alet, ortometre.


pelviureterograhy : n. See. Pyelography.


pericholangitis : n. Safra kanalları çevresindeki doku ve oluşumların iltihabı.


poisonous : a. Zehirli, toksik.


polymyxin : n. biochem. Bacillus polymyxa'dan elde edilen antibiyotik bir madde, polimiksin.


postuterine : a. Uterus arkası, rahimardı.


previable : a. Dış şartlara uyma ve yaşama yeteneği kazanmamış.


psychr(o) : pref. Soğuk, soğukla ilgili.