Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

macrocyte nedir?

macrocyte : n. Çok büyük alyuvar.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcic : a. biohcem. a) Kireç veya kalsiyuma ait; b) Kalsiyumlu, kireçli.


ectal : a. Dış, harici


examiner : n. Muayene yapan kimse.


fructus : n. See:fruit.


gluteus : n. (pl. glutei). İlye kabael, ileum.


glycoprotein : n. biochem. Bir karbonhidrata bağlı olan fakat fosforik asid, purin ve primidin ihtiva etmeyen bir protein türü.


heteropsia : n. İki gözün farklı görmesi, heteropsi.


ileocytoplasty : n. İdrar kesesinin büyütülmesi için yapılan ameliyat.


kymoscope : n. Kan akımını müşahede etmekte kullanılan cihaz, kimoskop.


lump : n. 1. Yumru, topak, şiş; 2. Hareketleri ağır ve kaba kimse hantal adam.


macrotome : n. Bir organ veya oluşumdan kalın kesitler yapmada kullanılan araç, makrotom.


mutagenicity : a. Genlerle ilgili mutasyonlar meydana getirme veya kromozomlarla ilgili sapmalar hasıl etme özelliğine sahip olan.


neuritis : n. Sinir iltihabı, nevrit.


oncolytic : a. Tümör hücrelerini yokedici, onkolitik.


onychopathic : a. Onikopatiye ait veya sebebiyet veren.


panarteritis : n.Bütün arterlerin iltihabı, panarterit, polyarteritis nodosa.


panniculitis : n. Yağ kıtığı tabakası iltihabı, panikülit.


paralogia : n. Muhakeme bozukluğu, paraloji.


pararthria : n. Kelimeleri doğru telaffuz edememe, konuşma bozukluğu.


perimetritis : n. Uterus'u saran peritonin iltihabı, perimetrit.