Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

macrocyte nedir?

macrocyte : n. Çok büyük alyuvar.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capsular : a. Kapsüle ait, capsularis.


carnalize : v. Cismanileştirmek, şehvanileştirmek.


cataplasia : n. Gelişmiş doku hücrelerinin yapı ve şekil bakımından ilkel veya embriyonik şekillerine dönüşmesi, bu tarz gerileyici değişimlerle belirgin doku atrofisi.


chirospasm : n. El kaslarının ağrılı kasılması, özellikle devamlı yazı yazan kimselerde gelişen el spazmı.


coitophobia : n. Cinsel birleşim'den aşırı korkam, cinsi münasebete karşı koruk ve ürküntü gösterme.


diaphysectomy : n. Diyafizin kısmen ameliyatla çıkarılması, diyafizektomi.


dyskinesia : n. İstemli (iradi) hareketlerinbozulması.


epicardial : a. 1. Epikart'la ilgili; 2. Epikardia ile ilgili.


gastropancreatitis : n. Mide ve pankreasın iltihabı.


glucosamine : n. biochem. Bir glikoprotein türevi (C6H11O5NH2).


glucosazone : n. biochem. Fenilhidrazin, testinde, idrarda bulunan billüri madde.


lactacidemia : n. Kanda laktik asit bulunması, laktasideim.


holotonic : a. 1. Holotoni ile ilgili; 2. Holotoni gösteren.


hysteroptosis : n. Uterus sarkması (düşmesi).


infra-axillary : a. Koltukaltı.


jugal : a. Yanak veya elmacıkkemiğine ait.


lotio : n. See: Lotion.


metachromatism : n. 1. Bir dokunun çeşitli unsurlarının aynı boya ile değişik renklerde boyanma niteliği göstermesi, metakromatizm; 2. Boya renginden değişik renkte boyanma.


myoclonus : n. Bir kas veya bir grup kasın kronik spazmı, miyoklonus.


nonan : a. Dokuz günde bir gelen (nöbet, v.s.).