Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

macrocyte nedir?

macrocyte : n. Çok büyük alyuvar.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capillary : a. Kılcal, kıl gibi, kapiler, capillaris.


cardionecrosis : n. Kalb kasının nekrozu, kalb nekrozu.


cryptomenorrhoea : n. Hymen imperforatus veya vaginal atrezi gibi nedenlerle, menstruasyon kanının uterus içinde birikmesi.


epicritic : n. Isı, dokunma gibi hassas duyuları nitelendirmek için kullanılan bir deyim.


goldthwait belt : n. Sırt yaralanmalarında kullanılan çelik kısımları olan geniş bir kemer.


subencephalon : n. Varol köprüsü, soğanilik, bacaklar ve corpora quadrigemina


hellebore : n. biochem. "helleborus niger" ve H.viridis" (Harbak ve Çöpleme)den alınan zehirli bir madde.


homeopath : n. Homeopati yoluyla tedavi yapan hekim.


hypo-osmolarity : n. Bir çözeltiye ait osmolarite değerini, diğer bir çözeltiye oranla daha düşük olması.


interrelation : n. Karşılıklı ilişki, iki şey arasındaki ilgi.


iridencleisis : n. Bir göz ameliyatı.


lymphocthmia : n. Kanda bulunan lenfosit miktarının normalden fazla olması.


mark : n.İşaret, nişan, leke, yara yeri, iz, kusur, sakatlık, bozukluk.


pharmacomania : n. Anormal şekilde ilaç düşkünlüğü.


pneumomediastinum : n. Mediyasten bağ dokusunda hava veya gaz bulunması.


poisonousness : n. Zehirlilik.


primordium : n. İlkel devresinde bulunan organ.


rarefy : v. 1. Yoğunluğunu azaltmak, hafifletmek, basıncını düşürmek; 2. Yoğunlukca azalmak,hafiflemek, basınca düşmek.


retromorphosis : n. Daha erken bir safhaya dönüşme.


saccate : a. torba veya cep şeklinde.