Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

macrocyte nedir?

macrocyte : n. Çok büyük alyuvar.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholangiotomy : n. Safra kanalını kesme, kolanjiyotomi.


chromate : n. biochem. Krom asidi tuzu, kromat.


endothelium : n. Damarların iç zarı (tabakası), endotel(yum).


erotic : a. Aşk veya cinsel iktidara ait, erotik.


galactemia : n. Kanda süt bulunması, galaktemi.


hemicolectomy : n. Kalın barsağın bir parçasının ameliyatal çıkarılması, kolonu kısmen kesip çıkarma ameliyesi.


hydrocephaloid : a. Hidrosefaliye benzer.


hyperchlorhydria : n. Mide suyunda hidroklorik asit fazlalığı.


make : n. Elektrik devresinin kapanması.


manganate : n. biochem. Manganit, manganik asidin tuzu.


multiglandular : a.Çok guddeli.


oesophagectasis : n. Normalden daha geniş durumda olan yemek borusu.


opticopupillary : a. Görme siniri ve gözbebeğine ait.


osology : n. Vücut sıvıları bilimi, ozoloji.


phaged(a)ena : n. 1. İlerleyen (yayılan) ülser; 2. Gangren.


photuria : n. İdrarda fosfor bulunması.


pleuralgia : n. Plevra ağrısı.


porphyrin : n. Kırmızı boyalı madde olup kısmen hemoglobin, kısmen klorofilden meydanag elir, porfirin.


pustulous : a. püstüler gösteren, püstüller oluşmasıile belirgin.


ryan virus : n. Hartmanella türüne mensup olan bir amip olarak tanımlanır.