Bugün : 22 Ocak 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

macrocyte nedir?

macrocyte : n. Çok büyük alyuvar.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebroside : n. Sinirsel dokularda, özellikle myelin tabakasında bulunan azot, yağ asidi ve şeker karışımından ibaret bileşik, serebrosid.


chylomicronemia : n. Kanda yağ zerreciklerinin bulunuşu.


decortication : n. Kabuğunu soyma


drive : n. Dürtü, içten gelen şiddetli uyarı.


endocervical : a. Cervix uteri'nin iç bölümüne ait olan.


fibrositis : n. Lif dokusu iltihabı, fibrozit.


gangliform : a. Gangliyon şeklinde, düğümsü.


hepatomelanosis : n. Karaciğer melanozu.


hepatocele : n. Karaciğer fıtığı.


ileectomy : n. İleumun ameliyatla çıkarılması, ilyektomi.


inspiration : n. Nefes alma, enspirasyon.


lympholeukocyte : n. Büyük tek nüveli lökosit.


methodology : n. Yöntembilim, metodoloji.


myocrismus : n. kas kasılmasına bağlı olarak oskültasyon esnasında duyulan çıtırtı sesi.


osetoplast : See: Osteoblast.


ptahonomy : n. Hastalık kanunları bilimi, patonomi.


pararectal : a. Rektum yakınında yer alan.


radiodontia : n. Diş ve diş dokularının radyografisi.


sarcous : a. 1.Etli doku ile ilgili, kas dokusuyla ilgili; 2. Kas dokusundanzengin, etli.


sclerochoroiditis : n. Sklera ve koroid iltihabı.