Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

macrocyst nedir?

macrocyst : n. Büyük hacım gösteren kist, iri kist, makrokist.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebrology : n. Yapı ve işleyiş bakımından beyini konu alan bilim dalı, beyin bilimi.


cycloplegia : n. Gözdeki m.ciliaris'in felci.


digit : n. El veya ayak parmağı, digitus.


gemma : n. 1. Tomurcuk; 2. Tomurcuk şeklinde herhangi bir oluşum.


gerontal : a. See: geratic.


Graefe's Knife. : n. Gözdeki katarakt amemliyatlarında kullanılan bir cins. bisturi.


looping ill : n. Koyunlarda görülen ve keneler tarafından bulaştırılan bir meningo-ensefalit çeşidi.


megaloenteron : n.Barsak büyümesi (genişlemesi).


morphogenesis : n. Canlılarda dış şekillerin tekamülü, morfojenez.


mucilage : n. 1. Zamk; 2. Bitkilerden sızan yapışkan sıvı.


nympha : n. (pl. nymphae). Vulvadaki küçük dudaklar, labia minora.


opposite : a. Karşı, aksi, zıt.


oxypurine : n.biochem.Oksijenli pürin.


pancreatolithectomy : n. Pankreas taşının ameliyatla çıkarılması.


paranephros : n. Böbreküstü bezi.


polar : a. 1. Kutup'la ilgili, kutba ait; 2. Kutup gösteren, özellikle bir veya birkaç uzantı gösteren (sinir hücresi hakkında), 3. Kutup yakınında, kutup çevresinde.


predator : n. Kendisi için gerekli maddeleri diğer tür canlıları yemeleri suretiyle temin eden canlı.


proctodeum : n. Embriyonda ilkel anus.


progress : v. & n. 1. İlerlemek, 2. İlerleme.


snow : n. kar.