Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

macrocyst nedir?

macrocyst : n. Büyük hacım gösteren kist, iri kist, makrokist.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bipolar : a. İki kutbu olan, iki kutuplu.


brachiocephalic : a. Kol ve başla ilgili.


chirognostic : a. 1. Uyarılan vücut tarafını veya eli (sağ veya sol) tefrik yeteneği ile ilgili; 2. Uyarılan vücut tarafını veya eli tefrik edebilen.


clapotage : n. Herhangi bir boşlukta bulunan suyun, çalkalanma osnucu çıkardığı ses, suyun çarpma veya sıçrama sesi.


cytost : n. Harabiyete uğramış doku hücrelerinden açığa çıkan toksin niteliğinde bir madde.


disulphate : n. biochem. Bisülfat. Yer değiştirebilir bir hidrojen atomuna sahip sülfat.


dorsispinal : a. Sırt ve omurga ile ilgli, omurganın sırt tarafı ile ilgili.


epiloia : n. Beyin dokusu ile ilgili olan ve kalıtımla geçen bir anomali.


estruation : n. 1. Kızışma hali, memeli hayvan dişisinin erkekte cinsel ilişkiye şiddetli eğilim göstermesi hali; 2. Mememil dişisindeki kızışma devresi.


grinder's asthma : n. Mental tozlarının inhalasyonuna bağlı olarak gelişen silicosis için kullanılan popüler bir deyim.


hemolysis : n. Kırmızı kürelerdeki hemoglobinin intoksikasyon veya bakteri toksinleri ile dışarı çıkması, hemoliz.


hypomineralization : n. Kanda madeni elementlerin anormal derecede azalması.


lithologist : n. Vücutta patolojik olarak oluşan taşlar (litoloji) uzmanı, litolog.


lymphocytosis : n. Kanda lenfositlerin çoğalması, lenfositoz.


maculate : a. Benekli, lekeli.


obesity : n. Şişmanlık, obezite, adipositas, obesitos.


pagetoid : a. Paget hastalığı (osteitis deformans)'a benzeyen.


papilla : n. (pl. papillae). 1. Kabarcık; 2. Dil üzerinde bulunan kabarcık gibi şeylerden biri; 3. Mukoza uzantısı; 4. Memecik, papilla.


premunition : n. Aşı ile kazanılan abğışıkılk.


radiocaesium : n. Caesium elementinin radyoaktif şekli.