Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

macrocyst nedir?

macrocyst : n. Büyük hacım gösteren kist, iri kist, makrokist.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulimia : n. Çok kuvvetli iştah, doymaz iştah hastalığı.


charting : n. Hastalığın seyrini (ateş, nabız, kan basıncı vs) gözlem ağıtı üzerinde çizelge halinde gösterme, gözlem kağıdına işleme.


chronological : a. Oluş sırasına göre dizilmiş, tarih sırası takip eden.


cremasteric : a. Kremaster kasına ait, cremastericus.


dyszoospermia : n. Spermatozoid oluşum bozukluğu.


exploratory : a. Keşif niteliğinde, açınsama maksadiyle.


flavor : n. 1. Lezzet, tat; 2. İlaç olarak kullanılan bir şuruba tat veren etkisiz madde.


gastroduodenostomy : n. Mide ile duodenum arasında anastomoz yapılması.


gastroesophagostomy : n. Mide ve özofagus arasında yapılan anastomoz.


heterocyclic : n. Halkasında karbon atomundan başka atom bulunan nesneler (pirol gibi), heterosiklik.


hydrocortisone : n. Kortizon, yaşam için varlığı mutlak gerekli olan adrenal kortikal steroid.


hyperpyremia : n. Kanda karbonlu maddelerin çoğalması.


hypersystole : n. Sistolün çok kuvvetli olması.


incidence : n. Oluş veya görülüş sıklığı, hastalığın görülüş oranı.


merosystolic : a. sistolün ibr kısmına ait.


myonosus : n. Herhangi bir kas hastalığı.


nystagmiform : a. Nistagmusa benzer, nistagmus gibi.


parotidosclerosis : n. Parotid bezinin sertleşmesi.


petechia : n. (pl. petechiae). Nokta biçiminde deri kanamaları, petesi (damar dışına kan çıkamsı), purpura.


plane : a. 1. Düz, yassı, planus; 2. Düzlem, planum.