Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

macrocyst nedir?

macrocyst : n. Büyük hacım gösteren kist, iri kist, makrokist.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calvarium, calvaria : n. Kafatası, kafa kubbesi.


cardiologist : n. Kardioloji dalında uzmanlaşmış olan kimse.


edulcorate : v. biochem. Tmizlemek, asit veya tuz vs. maddeleri yıkayarak çıkarmak.


submaxilla : n. Altçene, mandibula.


hymen : n. Kızlık zarı, himen.


incudiform : a. Örs ş eklinde, örsbiçim.


kyphosis : n. 1. Kambur, kifoz; 2. Kamburluk.


lipocardiac : a. Kalbin yağ dejenerasyonuna ait.


lymphadenectasis : n.Lenf düğümü genişlemesi.


multiple : a. Müteaddit, muhtelif (vücutta birden fazla yerde olan), mültipl.


nasopharyngoscope : n. Burundaki geçitlerin ve burun arkasında yer alan boşlukların incelenmesinde kullanılan bir çeşit endoskop.


orthodigita : n. El ve ayak parmaklarının şekil bozukluklarını düzeltme sanatı.


paraparesis : n. Her iki bacağı tutan orta derecede felç, paraparezi.


perosomus : n. Vücudu doğuştan ileri derecede şekil bozukluğu gösteren bebek.


pneumohydrothorax : n. Plevrararası boşlukta gaz ve sıvı toplanması.


polymeric : a. 1. Polimer niteliği taşıyan, polimer özellikleri gösteren; 2. Vücutta normal sayının üstünde organ veya oluşum gösteren, bu nitelikte anomali ile belirgin.


propyliodone : n. Bronkografide kullanılan bir kontrast madde.


pyocyanase : n. biochem. Pseudomonas aeruginosa kültürlerinden elde edilen bir antibakteriyel madde.


radiculomyelopathy : n. Sinir kökü ve omurilik hastalığı.


restorative : n. Ayıltıcı ilaç, kuvvet ilacı, mukavvi.