Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

macrocranium nedir?

macrocranium :

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

.calf : n. Baldır.


degradation : n. biochem. Yıkılma, parçalanma, degradasyon, organik bir cismin daha küçük moleküllere bölünmesi.


didymus : n. Testis.


eosinophilic : a. Eozin'le kolayca boyanan, eozin'i kolayca alan.


genitalia : n. pl. Üreme organları.


gliomatosis : n. Nöroglia hücrelerin aşırı artışı, gliyom oluşması.


hydatid : n. İnsan veya hayvan vücudunda bulunan ve içinde su ve ekinokok sürfesi bulunan kesecik, hidatit.


impulsive : a. Harekete yöneltici, itici, zorlayıcı.


juxta- : pref. Çok yakın, yanında, bitişik anlamına önek.


magnesium : n. biochem. Mg sembolü ile bilinen atom no: 12 ve atom ağırılğı: 24-32 olan kimyasal element, magnezyum.


myelonal : a. Omurilik gibi.


myotonia : n. bir kasın tonik spazmı, miyotoni.


notancephalia : n. Kafatası arkası yokluğu.


ophidic : a. Yılanlara ait veya yılanlardan ileri elen.


period : n. 1. Hastalık devresi, period; 2. Adet, aybaşı.


phagomania : n. Aşırı derecede yemek yeme arzusu, yemeğe karşı duyulan anormal iştah, oburluk, fagomani.


pharyngo-epiglottic : a. Yutak ve epiglota ait.


pithiatry : n. Telkin tedavisi, telkin ve ikna ile tedaviyi konu alan bilim dalı, pitiatri.


precordium : n. Kalb bölgesi.


segmentation : n. Birbirine az çok benzeyen parçalara ayrılma, bölümlenme, segmantasyon.