Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

macrocranium nedir?

macrocranium :

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bleed : v. [p. t. Bled.]. 1. Kanamak; 2. n. Senye: Bir yerden kan alınması (dolaşımın yükünü azaltmak için ekseriya koldan yapılır).


calcine : v. biochem. Yakarak toz haline getirmek veya gelmek, kalsine etmek.


chiasm : n. Kiyasma, çapraz, chiasma.


cincophen : n.biochem. Damla (gut) hastalığı ve romatizmada kullanılan küçük, beyaz billurlar (C16H11NO2).


condiment : n. İştah açıcı olarak bazı yiyeceklere ilave edilen madde (Biber, hardal vs. gibi).


cordate : a. See: cordiform


cytologic : a. Sitoloji ile ilgili, hücrelerin mikroskobik muayenesi ile ilgili.


depressant : a. Faaliyeti azaltan, müsekkin, yatıştırıcı.


dialytic : a. biochem. Diyalize ait.


dysgenesis : n. Embriyonun gelişmesi sırasında meydana gelen malformasyon.


fetishist : n. Fetişizm'e müptela kişi, fetişist.


geode : n. Genişlemiş lenfa boşlğu.


intrinsic : n. 1. İçerden olan sebeplerle meydanag elen; 2. Bir şeyin içerisi ie ilgili olan, entrensek.


kymoscope : n. Kan akımını müşahede etmekte kullanılan cihaz, kimoskop.


mercaptopurine : n. Çocuklarda görülen lösemilerin tedavisined kullanılan bir ilaç.


methotriimeprarazine : n. Felçli uzuvlarda duyulan ağrıların giderilmesinde kullanılan bir madde.


obdormition : n. Sinir basıncından dolayı mevzii uyuşukluk.


ootid : n. Olmuş (gelişmiş) yumurta.


ophthalmorrhexis : n. Gözküresi yırtılması, oftalmoreksi.


parodontitis : n. See: Periodontitis.