Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

macrocranium nedir?

macrocranium :

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carcinomatous : a. 1. Kanserle ilgili; 2. Kanser yapısında, kanser tabiatında.


caudal : a. Kuyruğa veya alta ait, cadualis.


chirognomy : n. Kii karakterini belirtmek amacıyla elin tetkiki.


chylopoiesis : n. Kilüs oluşması.


divergent : a. Birbirinden uzaklaşan.


Fallot's Tetralogy : n. İnterventriküler septal defekt (İVSD), pulmoner stenoz, sağ ventrikül hipertrofisi ve aortanın değişik yerde bulunması ile meydana elen konjenital bir kalp anomalisi.


fourchette : n. Labia majora (Büyük dudaklar) nın arka birleşeği.


glandule : n. Bezcik, guddecik, glandula.


graph : n. Grafik.


groove : n. oluk.


hemilaminectomy : n. Omur yaprağının kısmen ameliyatla çıkarılması.


hemostyptic : a. Kanamayı durdurucu.


macroprosopia : n. Yüzün aşırı büyüklüğü, büyük yüzlülük.


nosogeography : n. See: Geomedicine.


pentasaccharide : n. biochem. Hidroliz olduğunda boş molekül monosakarid veren bileşik şeker.


peribronchiolitis : n. Bronşiyal çevresi iltihabı, peribronşiyolit.


perirenal : a. Böbreği saran.


pharmacoradiography : n. Bir organın radyolojik tetkikini ilaç yardımı ile yapma.


pial : a. Pia mater'e ait.


psychanopsia : n. Ruhi körlük, psikanopsi.