Bugün : 26 Şubat 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

macrocranium nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

macrocranium :

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

consistency : n. Kıvam, herhangi bir maddenin koyuluk veya sertlik derecesi.


deficiency : n. 1. Eksiklik, noksanlık, yokluk; 2. Kifayetsizlik, yetmezlik.


dermatophyte : n. Deri yüzeyini tutan bir çeşit mantar grubu.


electrokymograph : n. Elektrokimografi'de kullanılan alet.


endomorphy : n. Endoderm'den gelişen dokuların diğer iki embriyonik tabakadan gelişen dokulara oranla daha hakim olduğu vücut yapısı, endomorfi.


esthetics : n. Güzeli ve güzelliği konu alan felsefe dalı, güzellik bilimi, bediiyat, estetik.


excitement : n. Uyarının sebep olduğu fiziksel ve psişik aktivite ile belirgin durum uyarılma sonucu vücutta meyadna gelen heyecan ve telaşla karışık hareketlenme hali.


hepatotoxemia : n. Karaciğerden kaynak alan kan zehirlenmesi, hepatotoksemi.


sublatio retinae : n. Retina yırtılması.


hydrocholeretic : a.1. Hidroklerez'le ilgili, 2. Hidrokolerez gösteren; 3. Hidrokolerez'e sebep olan (madde, ilaç).


improvement : n. İyiye doğru gitme, düzelme.


iridochoroiditis : n. İris ve koroid iltihabı, iridokoroid.


metamorphopsia : n. Cisimlerin çarpık algılanması, bu nitelikle belirgin görme bozukluğu.


migraine : n. Yarım baş ağrısı.


nonmotile : a. Hareket göstermeyen, hareketsiz.


pediatrics, pediatry : n. Çocuk hastalıkları ile uğraşan tıp kolu, pediyatri.


paraglossia : n. Dilaltı dokularının iltihabı.


paragomphosis : n. Fetüs başının, herhangi bir sebeple pelviskanalında sıkışması.


polychromatophilic : a. Çeşitli boyalarla boyanabilme özelliğini taşıyan, polikromatofilk.


polyploidy : n. Polipe benzeme.