Bugün : 26 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

macrocolon nedir?

macrocolon : n. Kolon'un normale oranla çok büyük veya çok uzun oluşu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dilaceration : n. 1. Yarılma, yırtılma, birbirinden ayrılma; 2. Katarakt ameliyatında göz merceği kapsülüne kesit yapma.


divagation : n. Tutarsız konuşma, abuk sabuk konuşma.


divaricator : n. Konjenital kalça çıkığında kullanılan ve ayarlanabilen bir çeşit atel.


ectoderm : n. Dışderi, ektoderm, ektoblast.


exsiccation : n. Sıcaklıktan dolayı kuruma.


half-life : n. Radyoaktif madde gücünün yarıya inmesi için geçen zaman süresi, yarılanma müddeti.


hemicolectomy : n. Kalın barsağın bir parçasının ameliyatal çıkarılması, kolonu kısmen kesip çıkarma ameliyesi.


hydracid : n. biochem. Oksijensiz hidrojen asit.


iridocapsulitis : n. İris ve lens kapsülünün iltihabı.


keratitis : n. Kornea iltihabı, keratit.


lunula : n. (pl. lunulae). Aycık.


morphology : n. Canlılarda dışşekillerden bahseden bilgi, organ oluşumundan bahseden ilim, morfoloji.


multilateral : a. Çok yanlı, çok taraflı.


myoblastoma : n. Miyeloblastlara benzeyen hücrelerden müteşekkil kas tümörü.


pott's disease : n. Spondilit, spinal tüberküloz, omirilik çürümesi.


prevertebral : a. Omur önünde bulunan, vertebra önü.


proptosis : n. Bir organ veya kısmın öne ve aşağıya doğru düşüklüğü, proptoz.


pyofecia : n. Cerahatli dışkı, feçeste irin bulunması, piyosefi.


pyovesiculosis : n. Meni kabarcığında cerahat bulunması,cerahatli seminal vezikül.


quiescent : n. Sakinleşmek, canlılığını kaybetmek.