Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

macrocolon nedir?

macrocolon : n. Kolon'un normale oranla çok büyük veya çok uzun oluşu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

diphyodont : a. İki defa diş çıkarmaya malik olan, difyodont.


endogastritis : n. Mide mukozasının iltihabı, endogastrit.


externalize : v. Bilinçaltındaki çatışmalarını dışa aksettirmek.


fibrochondroma : n. Lifli elementler ihitva eden kondrom, fibrokondrom.


glossal : a. Dile ait, glosicus.


hepatorrhaphy : n. Karaciğerdeki yırtık veya kesiğin dikilmesi.


hematosepsis : n. Mikrobun kan dolaşımına geçmesi, septisemi.


hypodermal : a. İç zara ait.


iliotibial : a. İlium ve tiiba ile ilgili.


kefir : n. biochem. Mayalanmış sütten elde edilen besleyici bir madde.


lambda : n. Paryetal kemiklerle oksipital kemiğin birleştiği nokta olup fetuste burada küçük fontanel bulunur, lambdoid dikişle sagital dikişin birleştiği nokta.


lipolysis : n. Yağın erimesi, yağın çözülüp parçalanması, lipoliz.


meningitic : a. Menenjite ait.


mesohyloma : n. Mezotelyumdan gelişen tümör.


nicotine : n. Nikotin, tütündeki zehirli maded.


opalgia : n. Yüz nevraljisi, nevraljik yüz ağrısı, opalji.


pulpiform : a. Pulpa'a benzeyen, pulpa'yı andıran.


radius : n. (pl. Radii). Döner kemik, dalkemik, önkol kemiği, radyus.


recipe : n. Reçete, tertip.


rhinomiosis : n. İri burnun ameliyatla küçültülmesi.