Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

macrocolon nedir?

macrocolon : n. Kolon'un normale oranla çok büyük veya çok uzun oluşu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cecostomy : n. Ameliyatla karın duvarından çekum'a açılan geçit oluşturma.


cholecystotomy : n. Safra kesesini kesme ameliyesi.


curarize : v. Kürar vererek kaslarda gevşeme meydana getirmek.


dentilingual : a. Diş ve dile ait.


deoxidate : v. Bir bileşiğin yapısından oksijen'i çıkartmak.


embryopathy : n. Embriyoda mevcut olan hastalık veya anomali.


fermentum : n. Maya.


gonarthritis : n. diz eklemi iltihabı.


hydromyelocele : n. Bir kısım omuriliğin omurgadaki yarık aracılığıyla, menenjlerin örttüğü bol serebrospinal sıvı ile dolu kese halinde dışarı taşması, hidromiyelosel.


hyperhenedosim : n. see: Hyperhedonia


karyogamy : n.Çekirdeklerin kaynaşması ile belirgni hücre birleşmesi, karyogami.


macrostomia : n. Büyük ağızlılık, ağzın aşırı büyüklüğü, makrostomi.


malacia : n. Bir dokunun patolojik olarak yumuşaması, malasi.


menouria : n. Adet esnasında, uterus ile mesane arasındaki fistül sebebiyle idrarın kanlı gelişi.


movable : a. Müteharrik.


myelitic : a. 1. Omurilik iltihabı ile ilgili, 2. Kemik iliği iltihabı ile ilgili.


omosternum : n. Sternum ile klavikula arasındaki oynak yerinde bulunan eklemlerarası kıkırdak.


onych- : pref. Tırnak veya tırnaklar anlamına önek.


oscillometry : n. Özel bir aygıt (osiloskop, osilomtere) kullanılarak yapılan titreşim ölçülmesi.


otalgic : a.&n. 1. Kulak ağrısına ait; 2. Kulak ağrısı ilacı.