Bugün : 22 Şubat 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

macrochiria nedir?

macrochiria : n. Ellerin anormal derecede büyük oluşu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

butylaminobenzoate : n. Lokal anestezik bir madde.


cardiant : n. 1. Kalb üzerine etki gösteren ilaç, kalbi uyarıcı ilaç; 2. a. Kalbi etkileyen, kalbi tutan.


etherism : n. 1. Eter'in meydana getirdiği anestezi hali; 2. See: etheromaina.


fork : n.Çatal dişi şeklinde sivri uzantılara sahip herhangi bir alet.


gliadin : n. biochem. Hububat glüteninden elde olunan sert bir protein.


hunger : n. Açlık.


incompetent : a. 1. Yetersiz, kifayetsiz; 2. Akıl hastalığı sebebiyle hareket ve davranışlarından sorunlu olmayan, cezai ehliyeti bulunmayan.


isthmian : a. İstmusa ait.


listeria : n. Gram-pozitif hareketli bir bakteri cinsi.


lipomicron : n. Yağ taneciği.


masculonucleus : n. See: Arsenoblast.


massage : n. Tedavi maksadı ile yapılan sürtme, vurma, oğuşturma gibi hareketler, masaj.


mediopontine : a. Varol köprüsünün merkezine ait.


micropyle : n. Spermatozoidin yumurtaya girdiği delik, mikropil.


odontoclast : n. Süt dişleri köklerinin erimesini sağlayan bir cins hücre (Bu hücreler süt dişi ile devamlı diş arasında bulunurlar).


osmolagnia : n. Kokulardan duyulan cinsel heyecan, ozmolagni.


otolithiasis : n. Kulak taşı, kulakta taş bulunması.


pellicula : n. See: Epidermis.


perirenal : a. Böbreği saran.


pharyngitis : n. Yutak iltihabı, farenjit.