Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

macrochiria nedir?

macrochiria : n. Ellerin anormal derecede büyük oluşu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capacity : n. 1. Güç, yetenek, kapasite, herhangi bir şeyi yapabilme yeteneği; 2. Herhangi bir cismin işgal ettiği yer, hacım; 3. Zihnin anlama ve kavrama yeteneği, zihin kapasitesi; 4. Elektrik akımına maruz kalan cismin elektrik yükünü alma veya tutma özelliği.


crystalbumin : n. biochem. Göz merceğinde bulunan bir albümin.


desmoid : n. 1. Lifi lifsel; 2. Lif gibi çıban ifrazatı.


diaxon : n. İki aksonlu sinir hücresi.


dysuric : a. Disüriye ait.


ferrometer : n. Kandaki demir miktarını ölçmeye yarayan alet, fermometre.


ganglioneuroma : n. Gangliyon hücrelerinden meydana elen tümör.


subintestinal : a. Kısmen barsaklara ait.


inflexion : n. İçe bükme veya bükülme.


julep : n. 1.İlaca karıştırılan tatlı bir sıvı, cülap; 2. İçine buz ve nane ruhu karıştırılan bir içki.


lithometra : n. Uterusun ağızlaşması.


microbicide : n. Mikropları yokeden faktör, mikrobisit.


necrobiotic : a. Nekrobiyoza ait.


neuropathist : n. see: Nerve specialist.


obeliad : a. Obelyona doğru.


palatoplegia : n. Yumuşak damakm kaslarının felci, yumuşak damak felci, palatopleji.


peg : n. 1. Herhangi bir şey destek temin etmek amacıyla kullanılan tahta veya madenden aypılmış çivi veya


phobic : a. 1. Aşırı korku (fobi) ile ilgili; 2. Aşırı korku (fobi)'nun sebep olduğu, aşırı korkuya bağlı.


porphyria : n. Porfirya, vücudda koproporfirin ve üroporfirinmetabolizması bozukluklarında görülen hastalık halleri.


scotometer : n. Skotomları ölçme aleti, skotometre.