Bugün : 26 Temmuz 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

macrochiria nedir?

macrochiria : n. Ellerin anormal derecede büyük oluşu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

candidiasis : n. Candida türüne mensup mantarların sebeb olduğu hastalık.


bipedal : a. 1. Her iki ayakla ilgili; 2. İki ayaklı; 3. İki ayak yardımıyla yapılan.


carcinoid : n. Barsak bezlerindeki argentaffin hücrelerden gelişen tümör, argantaffinoma.


cephalization : Embriyo'da gelişme yeteneğinin ön tarafta başlayıp yoğunlaşması.


deflagrate : v. biochem. Barut gibi ateş alan şeyi yakmak.


edulcorate : v. biochem. Tmizlemek, asit veya tuz vs. maddeleri yıkayarak çıkarmak.


endostosis : n. Kıkırdak hücreleri arasındaki kemikleşme, endostoz.


eugenol : n. biochem. Antiseptik ve lokal anestetik olarak kullanılan bir fenol (C10H12O2), öjenol.


glycopexis : n. Glükoz'un karaciğerde glikojene çevrilerek depo edilmesi, şeker depolanması.


hemorrhea : n. See: Hematorrhea.


heteropyknosis : n. Kromozomların veya aynı kromozomda değişik bölgelerin, yoğunluk bakımından farklı boyanması hali, heteropiknoz.


iridocyclochoroiditis : n. İris, silyer cisim ve koroidin iltihabı.


keratoscleritis : n. Kornea ile skleranın iltihabı.


lukewarm : a. Ilık, orta derecede sıcak, ne sıcak ne soğuk (sıvı hakkında); 2. İsteksiz, gayretsiz, kayıtsız, gevşek.


metoclopramide : n. Mide sedatifi, ağız yoluyla veya zerk şeklinde verilebilen bir antiemetik madde.


metratonia : n. Rahim atonisi, metratoni.


mineral : a.Än. 1. Madeni, mineral; 2. Madenli; 3. Maden, mineral; 4. Maden filizi; 5. Madeni cisimler.


multiarticular : a. Birçok eklemlere ait.


myxastehnia : n. Sümük salgısı noksanlığı, sümüğün akmaması, miksasteni.


ossicular : a. Küçük kemikle ilgili.