Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

macrochilia nedir?

macrochilia : n. Dudakların anormal şekilde büyük oluşu, iri dudaklılık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chorioangioma : n. Plasental kan damarlarından gelişen tümör, plasenta hemanjiyomu'u (Plasenta üzerinde tümör manzarası verir).


conoid : a. konik, konimsi, konoid, conoides


cyanemia : n. Kanın, oksijen azlığı sebebiyl mavimsi-mor renkte oluşu.


ectodermatosis : n. Ektoderm'den kaynaklanan organ veya oluşumlarda kusurlu gelişim nedeniyle meydana gelen patolojik durum.


emotion : n. Heyecan, emosyon.


emunctory : n. a. 1. vücudun ifrazatını dışarıya çıkaran organ; 2. Vücudun fazlalıklarını (gereksiz maddeleri) defeden.


equivalent : a. Eşit, müsavi.


extracardiac : n. Hücre dışında cereyan eden, hücre dışında ortaya çıkan.


glossorrhaphy : n. Dilin dikilmesi.


tenophyte : n. Kirişte kemiksi oluş.


gynandroblastoma : n. Erkek ve dişi hücreli elementlar ihtiva eden tümör.


lemniscus : n. (pl. Lemnisci) 1. şerit, 2. Beyincik sapının dış yüzünde bulunan beyaz şeit.


lipoxidemia : n. Kanda yağ asidi bulunması, lipoksideim.


marriageable : a. Cinsel gelişimini tamamlayarak evlenecek çağa girmiş, evlenecek çağda.


masto- : pref. Meme, göğüs.


nomogram : n. Birçok değişken arasındaki ilgileri bir arada göstermek için kullanılan grafik.


pathy- : Suff. Normal dışı durum, hastalık anlamına sonek.


pharmacy : n. 1. Eczacılık; 2. Eczane.


pocketing : n. İçi cerahatle dolu cep şeklinde boşluk veya boşluklar oluşması.


pseudophlegmon : n. İltihaba bağlı olmaksızın derialtı dokusunun şişmesi ve derinin kızarması ile belirgin, flegmon'u andıran durum, yalancı flegmon.