Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

macrochilia nedir?

macrochilia : n. Dudakların anormal şekilde büyük oluşu, iri dudaklılık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharopachynsis : n. Göz kapağının kalınlaşması.


bridle : n. Küçük bağ, bir organ veya oluşumu tesbit eden veya hareketini sınırlayan bağ, frenulum.


deglutition : n. Yutma.


dipsogen : n. Susuzluk yaratan madde, su ihtiyacı uyaran herhangi bir madde.


dipterous : a. 1. İki kanatlı; 2. Diptera takımına ait emici böceklerle ilgili.


endomitosis : n. Kromozomların iğ şekli oluşturmaksızın bölünerek iki misli olmaları.


endothoracic : a. Göğüsiçi, endothracicus.


fetus : n. Üçüncü gebelik ayı başından doğuma kadarki devre içinde gebelik ürününe verilen isim, uterus içinde gelişen yavru, cenin, fetüs.


gold : n. biochem. Au sembolü ile bilinen atom no: 79, atom ağırlığı: 197 olan kimyasal element, altın.


hydropigenous : n. 1. Vücutta suyun birikmesine sebep olan; 2. hidrops yapan, hidropijen.


incompetence : n. Doğal bir fonksiyonun yerine getirilebilmesi için yeterli miktarda olmama, yetersizlik hali.


ischiosacral : a. İschium ve sakrum'la ilgili.


ketonemia : n. Kanda keton cisimciklerinin bulunması.


laryngoscope : n. Boğaz muayenesine mahsus aynalı alet.


logoneurosis : n. Konuşma bozukluğu ile görülen nevroz.


mazodynia : n. Memede hissedilen ağrı, meme ağrısı.


methadone : n. Sedatif etkisi daha az olan, morfin benzeri bir sentetik ilaç.


necromania : n. Ölüm veya ölülere karşı duyulan marazi ilgi, nekromani.


occipito-axoid : a. Artkafa kemiği ve eksene ati.


palmaris : a. See: Palmar.