Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

macrocheiria nedir?

macrocheiria : n.Büyük ellilik, ellerin aşırı büyüklüğü, makrokiri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

delitescence : n. 1. Hastalık belirtilerinin aniden kaybolması, derideki bir lezyon (iltihap v.s)'un sür'atle geçmesi; 2. hastalık yapan mikrobun veya zehirleyici etkenin vücuda girişinden belirtilerin meydana çıktığı ana kadar geçen zaman, kuluçka devresi, gizli devre.


enthesis : n. Harabiyete uğramış doku veya oluşum yerine dışardan metal ve benzeri madde yerleştirilmesi.


hemotachometer : n. Kan akımının hızını ölçen alet, hemotakometre.


histiogenic : a. Dokulardan oluşturulmuş.


hydrocholeretic : a.1. Hidroklerez'le ilgili, 2. Hidrokolerez gösteren; 3. Hidrokolerez'e sebep olan (madde, ilaç).


hypoinsulinemia : n. Kanda düşük miktarda insülin bulunuşu.


isocarboxazid : n. Antidepresan, MAO inhibitörü.


leaflet : n. 1. Küçük yaprak, yaprakçık; 2. Kalp kapağını oluşturan yaprak şeklindeki iki veya üç parçadan her biri, kapakçık.


leukosarcoma : n. Beyaz sarkom.


melanic : a. Siyahımsı renk gösteren, siyahımsı renkte.


minim : n. 1. Pek ufak şey; 2. En ufak sıvı ölçüsü, bir santimetre küpün yüzde altısı.


oligosaccharide : n. biochem. Hidroliz edildiğinde birkaç monosakarid molekülü meydana getiren basit bir şeker.


oophoritis : n. Yumurtalık iltihabı, ooforit.


otolaryngology : n. Kulağın ve larinksin yapısı, fonksyionları ve hastalıkları ile uğraşan bilim dalı.


palmus : n. 1. Kalb atımı; 2.Çarpıntı, nabazan ve asabiyetle müterafık hastalık hali.


paranoic behaviour : n. Başkalarının davranışlarından şüphe edecek şekilde hareket etem.


subarachnoid : a. Araknoidaltı, araknoid altında bulunan.


succinylsulfathiazole : n. biochem. Barsaklarda gramnegatif basillere müessir olan sarı bilülri sülfamid.


sulcated : n. See: sulcate.


systemic : a. Sisteme ait.