Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

macrocheilia nedir?

macrocheilia : n.Büyük dudaklılık, dudakların aşırı büyüklüğü, makrokili (ekseriya irsidir).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dextren : n. biochem. Nişastadan yapılmış yapışkan bir madde, dekstrin.


enterocrinin : n. biochem. İnce barsak guddelerini uyaran bir hormon.


enteroscope : n. Barsak içini muayeneye mahsus alet, enteroskop.


foodpipe : n. Yemek borusu. See: esophagus.


interauricular : a. See: interatrial.


histohematogenous : a. Doku ve kandan ibaret, histohematojenez.


hydrostatic : a. & n. biohem. 1. sükünette bulunan sıvılların basınç ve muvazenesine ait, hidrostatik; 2. pl. makina ilminin sıvılar denkleminden ve sıvıların kaplar üzerine basıncından bahseden bilim dalı.


infestation : n. Konak hayvan üzernide eklem bacaklı parazitlerin bulunması.


metaplasia : n. Bir cins dokunun başka bir cins doku haline dönmesi.


neogenesis : n. Yeni oluşan, neojenez.


nociceptive : a. Ağrı veya acı verici uyarıları alarak beyin merkezine iletme yeteneğine sahip (sinir hakkında).


opiomania : n. Afyon iptilası, afyonkeşlik, opyomani.


palatograph : n. Konuşma esnasında yumuşak admağın gösterdiği hareketleri çizelge halinde kaydeden alet, palatograf.


peptidase : n. biochem. Peptid veya peptonları aminoasitlere parçalayan enzim sınıflarından biri, peptidaz.


plant : n. Bitki, nebat.


poisoning : n. Zehirlenme.


proto-albumose : n. biochem. Bir primer albümöz.


pyretotherapy : n. Sun'i olarak vücut ısısını yükselterek hastayı tedavi etme usulü.


risorius : n. Güldürücü kas, rizoryus, musculus risorius.


sphincteralgia : n. Sfinkter ağrısı.