Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

macrocheilia nedir?

macrocheilia : n.Büyük dudaklılık, dudakların aşırı büyüklüğü, makrokili (ekseriya irsidir).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

ceno : pref. 1. Yeni, ilk defa görülen anlamına önek; 2. Boş, kimse bulunmayan anlamına önek.


cicatrectomy : n. Nedbe'nin ameliyatla çıkarılması.


connivent : a. Birbirine yaklaşmış, yaklaşan.


family : n. 1. Aile; 2. Zürriyet, döl.


friar's balsam : n. Eskiden bronşit tedavisinde kullanılan bir madde.


physicist : n. Fizik alimi, tabii bililre uzmanı, tabiatçı, fizikçi.


teratic : a. 1. Hilkat garibesi ile ilgil, 2. Ağır şeki bozukluğu gösteren.


hypocrinism : n. Endokrin bezinin sekresyon noksanlığı, hipokrinizm.


hypopancreatism : n. Pankreas faaliyetinin azalması.


ischiac : n. See: ischiatic.


localizer : n. Gözdeki yabancı cismin yerini tesbit eden alet.


myelophthisic : a. 1. Miyelofiitiz gösteren, miyelofitiz'le belirgin; 2. Miyelofitiz'in sebep olduğu, miyelofitiz'e bağlı, miyelofitizik.


nephrolysis : n. 1. Nefroliz; Böbrek parankimasının erimesi; 2. Böbreğin komşu dokulara olan yapışıkılklarından kurtarılması.


neurergic : a. Sinir faaliyetine ait.


organoscopy : n. Karın duvarından sokulan ucu ışıklı alet (endoskop) aracılığıyla karın organlarının gözle muayneesi, organoskopi.


osmol : n. Ozmotik basıncı ifade için kullanılan birim, osmotik basınç ünitesi.


ped- : pref. 1. Çocuk anlamına önek; 2. Ayak anlamına önek.


photocoagulation : n. Yoğun ışığın ısı enerjisi haline dönmesi suretiyle dokunun tahrip edilmesi, fotookagülasyon.


prepubertal : a. Puberte çağından önce.


protoleukocyte : n. Kırmızı kemik iliği ve dalakta görülen lenf hücreciği.