Bugün : 22 Şubat 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

macrocheilia nedir?

macrocheilia : n.Büyük dudaklılık, dudakların aşırı büyüklüğü, makrokili (ekseriya irsidir).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiopericarditis : n. Kalbte kas (myokart) ve seroza (perikart) tabakalarının beraber iltihabı.


decomposition : n. biochem. Ayrışma, ayrışım.


ephelides : n. Çil, benek.


exploratory : a. Keşif niteliğinde, açınsama maksadiyle.


hepatonephromegaly : n. Hem karaciğerhem böbreğin büyümesi.


heteroxanthine : n. biochem. İdrarda bulunan lökomain (metilksantin).


hormopoietic : a. Hormon yapan.


hysterosalpingectomy : n. Uterus ve salpenksin ameliyatla çıkarılması.


kopophobia : n. Yorgunluktan aşırı korkma, yorulup bitkin düşmekten aşırı ürkme.


legitimate : a. 1. Kanuna uygun, kanuni, meşru; 2. Nikahlı evlilikten doğmuş,gayrimeşru olmayan.


loupe : n. Konveks mercek, lup.


mephitic : a. Zehirleyici, fena kokulu.


optomyometer : n. Gözün dış kaslarının gücünü ölçen alet, optomiyometre.


othemorrhagia : n. Kulaktan gelen kanama, kulak kanaması.


palatonasal : a. Damak ve burun'la ilgili.


parabion : n. See: Parabiont.


pediophobia : n. Marazi çocuk veya kukla korkusu, pedyofobi.


photodromy : n. Işığa maruz bırakılan eriyik içinde dağılı, taneciklerin ışığa yönelme veya ışıktan uzaklaşma hareketi, fotodromi.


sodoku : n. Fare ısırığı hastalığı, sodoku.


symbol : n. 1. Bir elementi simgeleyen, bir veya iki harfin oluşturduğu işaret remiz, simge, sembol; 2. Bir düşünce tahayyül veya duyguyu ifade eden simge, sembol.