Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

macrocephaly, macrocephalia nedir?

macrocephaly, macrocephalia : n.Başın büyük olması, büyük kafalılık, makrosefali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradypepsia : n. Gıda maddelerinin mide ve barsaktaki sindiriminin normale oranla çok yavaş seyretmesi, sindirimin uzaması.


cavalinfusion : n. Anüri tablosu ile seyreden akut böbrek yetmezliğinde kullanılan bir tedavi yöntemi.


cholecystogastrostomy : n. Safra kesesi ile mide arasında anastomoz yapılması.


choledocholithiasis : n. Safra kanallarında bir veya dahaf azla sayıda taş bulunması hali.


cystase : n. biochem. Fagositlerin ihtiva ettiği bir enzim, sitaz.


dermovaccine : n. Virüs aşılayarak oluşturulan deri lezyonundan hazırlanan aşı.


domesticated : a. Evcilleştirilmiş, ehlileştirilmiş.


ectoscopy : n. Bir organın dıştan incelenmesi (muayenesi), ektoskopi.


effuse : a. Yayılmış, ince tabaka halinde yayılmış.


enteralgia : n. Barsak ağrısı, barsaklarda -spazma bağıl olarak gelişen şiddetli ağrı.


fitting : n. Deneme, prova.


hematocytopenia : n. Kanın hücresel elementlerinin azalması, hematositopeni.


homogenous : a. Aynı cinsten olan mütecanis, homojen.


maieutics : n. Doğum bilgisi. See: Obstetrics.


mandelic acid : n. Kalsiyum veya magnezyumt uzu halinde kullanılan bir idrar yolu antiseptiği.


melitemia : n. Kanda şeker fazlalığı.


notalgia : n. Sırt ağrısı.


parageusia : n. Tad alam duyusunda anormallik.


peritoneopathy : n. Periton hastalığı.


phenytoin : n. Bazen fenobarbiton ile birlikte, garnd mal tedavisinde kullanılan antikonvülsan bir madde.