Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

macrocephaly, macrocephalia nedir?

macrocephaly, macrocephalia : n.Başın büyük olması, büyük kafalılık, makrosefali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carcinosis : n. 1. Kanser çıbanı çıkarma; 2. Kanser hastalığı, kanserin vücutta yayılması.


diclidotomy : n. (Kalb) kapağını kesme ameliyesi.


elastotic : a. 1. Elastik doku liflerindeki dejenerasyonla ilgili; 2. Elastik doku liflerinde dejenerasyon gösteren.


electrization : n. Elektriklenme.


fastigatum : n. Kırmızı nüve, al çekirdek.


glossohyal : a. Dil ve hiyoid kemiğine ait.


leptomeningitis : n. beyin zarları iltihabı, leptomenenjit.


leukoblastosis : n. Gelişmemiş lökositlerin çoğalması.


miner's anemia : n. Kancalı kurt hastalığı.


olfactometer : n. Burnun koku alma hassasiyet derecesini ölçme aleti, olfaktometre.


ophthalmoxyster : n. Konjonktivi kazıma aleti.


orchichorea : n. Cremaster kasının kasılmasına bağlı olarak meydana gelen intizamsız testis hareketleri.


pennate : a. 1. Tüye benzer, tüy şeklinde; 2. Tüylerle örtülü, tüylü.


peptidase : n. biochem. Peptid veya peptonları aminoasitlere parçalayan enzim sınıflarından biri, peptidaz.


phlebectomy : n. Bir venin ya tamamen ya da kısmen çıkarılması, flebektomi.


platrrhiny : n. burunun geniş oluşu, basık burunluluk (Burunun eni boyuna oranla daha uzundur).


pulverize : v. Toz halineg etirmek.


quantimeter : n. Bir röntgen tübünden çıkan röntgen ışınlarının miktarını ölçen alet.


respire : v. Teneffüs etmek, nefes alıp vermek.


scrofuloderma : n. Sıracalı bir cilt hastalığı.