Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

macrocephaly, macrocephalia nedir?

macrocephaly, macrocephalia : n.Başın büyük olması, büyük kafalılık, makrosefali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancrophobia : n. Kanser korkusu, kankrofobi.


blepharadenitis : n. Meibomian bezlerinin iltihabı.


cautery : n. Yakış, dağlayış, dağlama aleti, koter.


consumptive : a. Veremli.


gastritis : n. Mide iltihabı, gastrit.


interlocking : n. Kenetlenme, kilitlenme, birbirine geçme.


largactil : n. Chlorpromazine müstahzarlarından biri (Sedatif ve antiemetik olarak kullanılır).


lyse : v. 1.Eritmek, yapısını çözmek, parçalamak; 2.Erimek, çözülmek, parçalanmak.


magnification : n. Büyültme (mikroskop).


melanonychia : n. Siyah tırnaklılık, tırnağın siyah olması hali.


metachromatism : n. 1. Bir dokunun çeşitli unsurlarının aynı boya ile değişik renklerde boyanma niteliği göstermesi, metakromatizm; 2. Boya renginden değişik renkte boyanma.


midget : n. Cüce, ufak yapılı adam.


oblique : a. Eğik, meyilli, mail.


phenomenology : n. Doğal olayları inceleyen bilim, fenomenoloji.


plug : n. Tıkaç.


prophylactodontist : n. Profilaktiktodonti uzmanı.


pyramidal : a. 1. Organ'ın piramit şekli gösteren kısmı ile ilgili; 2. Piramit'e benzeyen, piramit şeklinde, pydramidalis.


rhombencephalon : n. Yamuk beyin, rombenkefal.


semiology : n. Hastalık belirtilerini konu alan tıp dalı, semptomatoloji, semiyoloji.


spavin : n. At ayağında oynak yerin şişmesi.