Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

macrocephaly, macrocephalia nedir?

macrocephaly, macrocephalia : n.Başın büyük olması, büyük kafalılık, makrosefali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalohematoma : n. see: Ceplalhaematoma.


cochlea : n. Kulak salyangozu, kulağın iç tarafındaki helisel oyuk, koklea.


dacryocystorhinostomy : n. Ductus nasolacrimalis'in kapalı olduğu durumlarda uygulanan ve saccus lacrimalis7in burun boşluğuna drenajını sağlayan ameliyat.


frenkel's exercises : n. Tabes dorsalis vakalarında hastaya adale ve duyularını kullanması için yaptırılan ekzersizler.


galactopoiesis : n. Süün meydana gelişi, memelerde süt oluşması.


gemination : n. 1. Çift oluşma, ikiz gelişme; 2. Bir diş çukurunda iki dişin gelişmesi.


geode : n. Genişlemiş lenfa boşlğu.


gyrose : a. Kıvrımlı.


hypoadrenalism : n. Böbreküstü bezinin faaliyet noksanlığı.


indiguria : n. İdrarda indigo bulunuşu.


tuberculoid leprosy : Deri üzerinde basilden fakir, tüberküloz lezyonlarına benzer kenarları sınırlı nodüllerle belirgin sinir sisteminde harabiyete uzanan lepra şekli.


macrofauna : n. Belli bir bölgede yaşayan gözle görülebilen hayvanların tümü.


manganite : n. biochem. Bir manganez filizi.


mastatrophia : n. Göğüs (meme) atrofisi, mastatrofi.


oligocythemia : n. 1. Kanın hücresel elementlerinin azalması, oligositemi; 2. Kanda alyuvar yokluğu.


opiophagism : n. Afyonkeşlik.


orchidoncus : n. Testis tümörü.


peptonoid : n. Pepton'a benzeyen madde.


psychoalgia : n. Soğuktan ağrı duyma hali, psikralji.


reticuloplasmocytoma : n. Retikülosit ve plazmosit ihtiva eden tümör.