Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

macrocephaly, macrocephalia nedir?

macrocephaly, macrocephalia : n.Başın büyük olması, büyük kafalılık, makrosefali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cannulation : n. Herhangi bir boşluğa kanül sokma, tüp geçirme.


bisexuality : n. İki cinse karşı cinsel arzuya sahip olma, biseksüalite.


chondrolipoma : n. Kıkırdak veya yağ dokusundan oluşan tümör.


clasp : n. 1. Herhangi bir şeyin belli bir yere tutunmasını sağlayan araç; 2. Protez'in diş üzerine veya diş etine tutunmasını sağlayan bölümü; 3. Kırık kemki uçlarını birbirine tutturmada kullanılan araç.


dermabrasion : n. Deri üzerindeki benleri veya geçirilmiş lezyonun bıraktığı izi ortadan kaldırma amacıyla yaılan kazıma işlemi.


ectoblast : n. See: Ectoderm.


endodiascopy : n. Herhangi bir vücut boşluğu içine yerleştirilen röntgen tüpü (endodiyaskop) aracılığıyla yapılan röntgen muayenesi, endodiyaskopi.


enterocrinin : n. biochem. İnce barsak guddelerini uyaran bir hormon.


ganglioblast : n. Belkemiği gangliyonlarının embriyonik hücresi.


ilioinguinal : a. İlyum ve kasık bölgelerine ait.


intra vitam : adv. Hayatta.


lotio : n. See: Lotion.


megacolon : n. Kalın barasğın aşırı genişlemesi, megakolon.


osteogeny : n. See: Osteogenesis.


overdose : n. 1. Belrili miktarından fazla ilaç verme, dozu aşma; 2. Fazla büyük doz.


paliphrasia : n. Konuşmada kelime veya cümlelerin gereksiz ve anlamsız şeklide tekrar edilmesi, palifrazi.


paraxial : a. Vücut eksenine yakın olan.


photodysphoria : n. Işığa bakamama, ışıktan ürkme, ışıktan korkma.


piesimeter : n. 1. Sıvıların basınç yeteneğini ölçme aleti; 2. Ana boruya takılıp suyun basıncını ölçen alet.


polyscelia : n. Bacak adedinin normal (iki) den fazla oluşu.