Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

macrocephalus nedir?

macrocephalus : n. Anormal derecede iri başa sahip fetüs.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bretylium : n. Antihipertansif bir adrenerjik bloker.


cholaemia : n. Kanda safra bulunması cholaemic.


coloptosis : n. Kolonun sarkması (düşmesi).


discrete : a. Ayrı.


dissection : n. 1. Bir organizmayı tetkik için parçalra ayırma; 2. Teşrih; 3. Teşrih edilen şey, disseksiyon.


dyscoria : n. Anormal gözbebeği.


eutocia : n. normal doğum, herhangi bir komplikasyon göstermeyen tabii doğum.


hydatism : n. Herhangi bir vücut boşluğunda toplanan sıvının dalgalanması sonucu oluşan ses, su sesi.


hypotensive : a. n. Düşük tansiyonlu (şahıs), tansiyonu anormal derecede düşük olan (şahıs).


insulinase : n. İnsulini inaktive eden,bir enzim.


keratome : n. Korneayı kesme ameliyesinde kullanılan cerrah bıçığı, keratom.


logamnesia : n. Konuşmayı hazırlayama, hafızasızlık, logamnezi.


nosophobe : n. Hastalıktan aşırı korkan kişi, nozofob.


nutrient : a.&n. 1. Besleyici, mugaddi, gıdalı; 2. Gıdalı olan şey, besin maddesi, gıda.


phacomalacia : n. Yumuşak katarakt, fakomalasi.


pseudohypertrophic : a. 1. Psödohipertrofi ile ilgili, 2. Psödohipertrofi gösteren, psödohipertrofi ile belirgin.


pulmo-aortic : a. Aort ve akciğerlere ait.


sabulous : a. Kumlu.


situs : n. yer, durum, vaziyet.


sociopathy : n. Sosyal ilişki ve davranışlarda anormalilk.