Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

macrocephalus nedir?

macrocephalus : n. Anormal derecede iri başa sahip fetüs.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chlorpromazine. : n. biochem. Sinir sisteminde depresyon yapan bir madde.


electroprognosis : n. Elektrik testi ile yapılan prognoz.


enteropexy : n. Bir kısım barsağın dikişle karın duvarına tesbiti.


gnathocephalus : n. Başın çeneler dışında hiçbir kısmının gelişmemiş oluşuyla belirgin hilkat garibesi.


graph : n. Grafik.


haloperidol : n. Özellikle akut manilerde kullanılan bir trankilizan.


hectoliter : n. Yüz litre, 26.42 galon, hektolitre.


hominal : a. İnsanla ilgili, insan cinsi ile ilgili.


hydrosulphide : n. biochem. Sülfür asidinden çıkarılan bileşim, hidrosülfit.


insalivation : n. Çiğneme esnasında gıda maddelerinin tükürük ile karışması.


inspissated : a. Daha yoğunbir hale koyulmuş, koyultulmuş, katılaştırılmış.


masculine : a. 1. Erkek (cins bakımından), erkeğe ait; 2.Erkeksi, erkek gibi (kadın).


meningocortical : a. Meninkslere ve kortekse ait.


micromyelia : n. Omuriliğin normalden küçük olması, mikromiyeli.


mononeuritis : n. Tek sinir iltihabı, mononevrit.


mutilation : n. Bozma, tahrip etme, sakat bırakma, özellikle önemli bir organı çıkaram veya bozma sonucu kişiyi sakatlama.


noma : n. Çok defa çocuklarda görülen yanak gangreni, noma.


object : n. 1. Görülebilen veya dokunulabilen herhangi bir şey, madde, cisim; 2. Herhangi bir fikir veya hareketin yöneldiği amaç, hedef; 3. Üzerinde psikoanaliz yapılan kişi, obje.


parturition : n. Doğurma, doğum.


pavilion : n. 1. Hastanelerde asıl binadan ayrı paviyon;2. Kulak kepçesi; 3. Fallop borusunun periton ağzı.