Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

macrocephalous nedir?

macrocephalous : a. Büyük kafalı, makrosefal.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catalepsy : n. Adalelerin donması ve irade ve hissin birdenbire kaybolması hasatlığı, katalepsi.


cochlear : a. Kokleaya ait, cochlearis.


cryesthesia : n. Soğuka karşı aşırı duyarlık hali.


decollation : n. Doğumun imkansız olduğu durumlarda fetüs başını keserek gövdesinden ayırma, deakpitasyon.


engram : n. anlının karşılaştığı etkili uyarıların sinir sisteminde bıraktığı kabul edilen iz, herhangi bir olayın sinir sisteminde bıraktığı psişik etki veya izlenim.


ferrous : a. biochem. İki kıymetli demiri ihtiva eden.


terramycin : n. biochem. Oksitetrasiklinin ticari adı, teramisin.


hyzone : n. biochem. Üç atomlu hidrojen (H3).


intersexuality : n. Her iki cinsin karakterlerinin bir arada bulunması.


intradural : a. Dura mater içi.


laryngotomy : n. Gırtlak ameliyatı, larengotomi.


lithotomize : v. Taş çıkarma ameliyatı (litotomi) yapmak.


lipometabolism : n. Yağ metabolizması.


mankind : n. İnsanlık, beşeriyet.


masculine : a. 1. Erkek (cins bakımından), erkeğe ait; 2.Erkeksi, erkek gibi (kadın).


odontolysis : n. Dişlerin eriyerek kaybolması, odontoliz.


orthotropic : a. Ortotropizme ait.


paristhmion : n. Bademcik, tonsilla.


pellet : n. 1. Küçük ahp, 2. Tanecik; 3. Derialtına implante edilmek suretiyle kullanılan geç emilme niteliğine sahip steroid hormon (östorjen, testosteron v.s.) preparatı.


phosphorus : n. biochem. P sembolü ile bilinen, atom no: 15 ve atom ağırlığı: 30.975 olan kimyasal element, fosfor.