Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

macrocephalous nedir?

macrocephalous : a. Büyük kafalı, makrosefal.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dactylophasia : n. Dilsiz ve sağırların yaptıkları gibi parmak hareketleri ile konuşma, daktilofazi.


defervescence : n. Serinleme, harareti azalma.


dyskeratosis : n. Keratin oluşmasında bozukluk, epidermis'te keratinositlerin erken veya kusurlu keratinizasyon göstermes ihali.


fetometry : n. Fetus veya fetus başının ölçülmesi.


hypometabolism : n. Metabolizma azalmas.


hypomnesia : n. Hafıza bozukluğu, hafıza zayıflığı.


infraversion : n. Gözün aşağıya çevrili olması.


intradermal : a. Deri içinde.


intravasation : n. Komşu dokularda oluşan yabancı madde (irin v.s.)'lerin, damar duvarındak iyapısal bozukluk veya harabiyet nedeniyle kan damarına geçişi.


lentoptosis : n. Göz merceği fıtığı, lentoptoz.


lipophrenia : n. Zihni iktidarsızlık, akıl yitimi, zekasızlık, lipofeni.


lipoblastoma : n. See: lipoma.


maltodextrin : n. biochem. Maltoza çevrilebilen bir dekstrin.


mesocyst : n. Safra kesesini karaciğere bağlayan periton kıvrımı, mezosist.


metrorrhea : n. Anormal uterus ifrazı.


myeloparalysis : n. Omurilik felci, miyelopati.


myolemma : n. Çizgili kas liflerini saran bağ dokusundan oluşmuş ince zar.


pons-oblongata : n. Pons ve medulla oblongata'nın beraber oluşturduğu merkezi sinir sistem bölümü.


prosopodynia : n. Yüzde hissedilen ağrı, yüz ağrısı.


standard : n. 1. Belirlenmiş veya ayaralnmış miktar, belli ölçü, belli miktar; 2. Belirlenmiş şekil, belli tip.