Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

macrocephalic nedir?

macrocephalic : a. 1. Makrosefali ile ilgili; 2. Makrosefali gösteren, iri başlı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calorific : a. Isıtıcı.


chloroform : n. & v. biochem. 1. Kloroform (CHCı3), alkol ve kalsiyum hipokloritten mamül, uyutucu olarak kullanılan renksiz bir sıvı; 2. Kloroformla uyutmak, birine kloroform vermek.


circumbullar : a. Göz küresi çevresinde, göz küresini saran.


cirrhonosus : n. Plevra ve peritonun sarı renk alışıyla belrigin fetüs'te görülen bir hastalık.


clitoromania : n. Kadında aşırı cinsel arzu, kadının cinsel münasebete aşırı düşkünlüğü, klitoromani.


fundic : a.See: Fundal.


genetics : n. Genetik (jenetik), soya çekim hadiselerini incleeyen biyoloji kolu, şahısların karakterlerinin kaynak ve gelişmelerini inceleyen bilim.


hidr- : pref. Ter.


histionic : a. 1. Doku ile ilgili; 2. Dokudan gelişen, dokudan çıkan.


hydropsy : n. İstiska, hidrops.


hyperasthenia : n. Aşırı zaafiyet.


hyperpyretic : a. 1. Yüksek ateşle ilgili, 2. Yüksek ateş gösteren; 3. Yüksek ateşe sebep olan.


hypodermis : n. Yağlı derialtı tabakası, derialtı dokusu.


neurovascular : a. Sinir ve damarlara ait.


nosogeography : n. See: Geomedicine.


oogonium : n. Yumurtalıktaki ilkel hücrelerden biri.


pellagrin : n. Pellagralı kimse.


peristaphyline : a. Küçük dilin çevresinde bulunan, peristafilin.


phallus : n. See: Penis.


psychoneurosis : n. Beyinde bir hastalık olunamayan ruhi hayatta değişiklk (mesela histeri), ruhi bozukluktan ileri gelen sinr hastalığı, psikonevroz.