Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

macrocephalic nedir?

macrocephalic : a. 1. Makrosefali ile ilgili; 2. Makrosefali gösteren, iri başlı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennoid : a. Mukus gibi, mukus'a benzer.


chitin : n. biochem. Böcek kabuğunu oluşturan madde, kitin.


chinchona : n. Kinin elde edilen bir bitki kabuğu.


endothoracic : a. Göğüsiçi, endothracicus.


enterokinase : n. biochem. Barsak cidarından salgılanan ve tripsinojeni tripsine çeviren enzim, enterokinaz.


galactoschesia : n. süt salgılanmasının durması, sütün kesilmesi.


geopathology : n. Hastalıkların değişik bölge ve çevresel şartlara göre gösterdiği özellileri konu alan bilim dalı.


gerontopia : n. Yaşlı kimsede azalan görüş gücünün artması, mevcut presbiyopi'nin düzelmesi sebebiyle yakını daha iyi görmeğe başlaması.


uviolize : v. Ultraviyole ışınlarına maruz bırakmak.


hypotelorism : n. İki organ arasındaki normal aralığın daralması, aradaki mesafenin ileri derecede azalması.


lamina : n. (pl. laminae) Yaprak, ince ve düz kemik yaprağı, lam.


lumbago : n. Romatizmal bel ağrısı, bel romatizması.


melanin : n. Zencilerde normal olarak bulunan koyu renkli deri boyası, melanin.


mylohyoid : a. Azı dişlere ve lami kemiğe ait.


noctambulism : n. Uykuda gezme, uyurgezerlik hali.


phytopathogenic : a. Bitkinin yapı ve işlevini bozan, bitkilerde hastalık meydana getiren.


pricking : n. Deri üzerinde batma şeklinde duyulan ağrı, iğnelenme.


pyocolpocele : n. 1. Vagina'da gelişen içi cerahat dolu tümöral oluşum, piyokolposel; 2. See: Pyocolpos.


rate : n. Hız, sür'at, oran, bir olayın belli bir zaman süresi içindeki oluş hızı veya görülüş sıklığı.


smith-petersen nail : n. Üç yüzlü, üzerinde oluk bulunan metal bir çivi.