Bugün : 22 Ocak 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

macrocephalic nedir?

macrocephalic : a. 1. Makrosefali ile ilgili; 2. Makrosefali gösteren, iri başlı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carcinolytic : a. Kanser hücrelerini eritip yok edici, kanser hücrelerini öldürücü.


cardiopyloric : a. Mide'de "cardia" ve "pylor" bölgeleriyle ilgili.


cholestatic : a. 1. Safra akımının durmasıyla ilgili, safra akımının kesilmesine bağlı; 2. Safra akımını azaltan veya durduran.


circumvallate : a. Dil papilla'larında olduğu gibi, çevresinde yüksekçe bir halka bulunan.


dioptometer : n. Gözün ışığı kırma gücünün ölçülmesinde kullanılan alet.


heterochromatin : n. biochem. Kromozomlarda bulunan ve hafif boya alan kromatin maddesi.


heterosis : n. Ana ve babadan daha kuvvetli bir yavru meydanag elişi.


ischiofibular : a. İskiyum ve fibulaya ait.


lechopyra : n. Genital enfeksiyona bağlı doğum sonu ateşlenme, lohusalık huması.


megalophthalmus : n. Gözlerin normale oranla büyük oluşu.


moribund : a. Ölüm halinde, ölmek üzere, can çekişmekte.


mutagen : genetik değişim yaratan, genetik değişmeğe sebep olan (ilaç ışın v.s).


odontobothritis : n. Diş yuvası iltihabı.


oophorectomize : v. Yumurtalıkları ameliyatla çıkarmak.


ovarian : n. Yumurtalığa (ovariuma) ait, ovarialis (ovaricus).


pachymenic : a. Kalın cildi veya zarı olan.


percolation : n. 1. Süzme; 2. Süzülme; 3. Filtredeng eçirme veya geçme.


pneumothorax : n. 1. Plevra boşluğunda hava veya gaz toplanması, pnömotoraks; 2. Ciğer söndürme, hava verme.


selfwise : a. Embriyonik bir dokudan çıkarılıp başka bir dokuya aşılandığında, aşının ilk çıkarıldığı yerdeki niteliklerine göre büyüyüp gelişmesi.


simultaneous : a. aynı zamanda meydana gelen, simultane.