Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

macrocephalic nedir?

macrocephalic : a. 1. Makrosefali ile ilgili; 2. Makrosefali gösteren, iri başlı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carcinogenic : a. Kansere sebep olan, kanser yapıcı.


collagenosis : n. Yer yer fibrinoid nekroz bölgeleri ile belirgin bağ dokusu hastalığı, kollajen hastalığı.


contralateral : a. 1. Karşı tarafla ilgili; Karşı taraf üzerine paralizi v.s. gösteren vücut kısmının karşı tarafında görülen.


cranio : pref. Kafatasına ait.


craniosacral : a. kafatası ve sakruma ait.


examination : n. Muayene, hastalığı teşhis maksadiyle hastayı muayene etme.


heterocladic : a. Değişik arter dalları arasında anastomoz gösteren.


hydatidiform : a. Hidatide benzer.


hyposensitivity : n. See: Hyposensitivitiveness.


inhume : v. biochem. Muayyen bir sıcaklıkta kalması için sıcak toprağa gömmek.


insolation : n. 1.Güneş çarpması; 2. Hastaya güneş banyosu yaptıma.


megalocephaly : n. Baş hipertrofisi, büyük kafalılık, megalosefali.


nasosinusitis : n. Burun ek sinüslerinin iltihabı, nazosinüzit.


omentectomy : n. Omentumun kısmen ameliyatla çıkarılması, omentektomi.


onychorrhexis : n. Tırnakların uzunlamasına kırılması veya çatlaması, onikoreksi.


optic(al) : a. Görmeğe ait, görme ile ilgili, optik, opticus.


papula : n. See: Papule.


perifistular : a. Fistülü saran, fistül çevresinde bulunan.


pessimist : n. Herşeyi fena gören vya fenaya yoran kimse, bedbin kişi, kötümser, pesimist.


pyrenemia : n. Kanda çekirdekli eritrositlerin bulunuşu.