Bugün : 29 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

macrocephalic nedir?

macrocephalic : a. 1. Makrosefali ile ilgili; 2. Makrosefali gösteren, iri başlı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotaxis : n. 1. Canlı organizmaların sistematik olarak sınıflandırılması; 2. Canlı organizmaların gösterdiği seçme ve ayırma gücü.


bruxism : n. Diş gıcırdaması, alt ve üst çene dişlerinin birbirine sürtünmesi sonucu meydana gelen gıcırdama.


cardiospasm : n. Oesophagus ile mide arasında bulunan kardiak sfinkterin spazmı.


carina : n. (pl. Carinae). Trakeanın ikiye ayrıldığı yerdeki çıkıntısı, karina.


cheilognathopalatoschisis : n. Üst dudak, üst çene ve üst damağın doğuştan müşterek yarıklık gösterişi.


discoid : a. Disk'e benzeyen, disk şeklinde.


epidermoma : n. Deri üzerinde hücre artımı ile meydana gelen sigil, nasır vb. oluşum.


facial : a. Yüze ait, facialis.


glossomantia : n. Dilin görünümü (paslı v.s)'ne göre hastalığa teşhis koyma.


gum : n. 1. Diş eti, gingiva; 2. Zamk.


hamamelis : n. Hamamelis virginia (bir çeşit çalı).


hearing : n. İşitme (kabiliyeti).


ichthyosarcotoxin : n. biochem. zehirli balıkların etinde bulunan ir toksin.


kolypeptic : a. See: colypeptic.


lemmoblastic : a. Sinirkını (nevrilem) dokusunu yapan.


lymphocytopoiesis : n. Lenfosit oluşumu.


mycetismus : n. Mantarla zehirlenme.


nemathelminthiasis : n. Herhangi bir yuvarlak solucanın sebep olduğu enfestasyon.


paravertebral : a. 1. Vertebra (omur) yakınında, omur'a bitişik; 2. Columna vertebralis (omurga) yakınında, omurga'ya bitişik.


pseudocroup : n. Ekseriya birden bire ve gece vakti gelen, krup belirtileri veren hastalık, psödo-krup (çocuklarda akut larenjit sonucu meydana gelen krupa benzer hastalık.)