Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

macrocardius nedir?

macrocardius : n. Fetus kalbinin aşırı büyüklüğü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bloody : a. 1. Kanlı; 2. Kanamakta; 3. Kana ait, kan gibi.


deoxidate : v. Bir bileşiğin yapısından oksijen'i çıkartmak.


diagnostician : n. Teşhisçi.


ectromelia : n. Kol ve backaların konjenital yokluğu.


enteromyiasis : n. Barsaklarda yerleşen sinek larvalarının meydana getirdiği hastalık.


farad : n. Elektriksel kapasite birimi, farad.


vaccinator : n. 1. Aşıcı; 2. Aşı aleti.


hematemesis : n. Kan kusma.


idea : n. Fikir, ide.


kaolinosis : n. Solunumla devamlı olarak alınan kaolin tozlarının akciğerlerde toplanması.


lidocaine : n. Lokal anesteiz amacıyla kullanılan bir bileşik (Müstahzar adı Xylocaine).


mesocolopexy : n. Kolon düşüklüğünü önleme amacıyla kolon mezenterini kısaltma ameliyatı.


metagglutinin : n. Birbirine çok yakın organizmalar üzerine etki yapan aglütinin.


papilocarcinoma : n. Habis papilom.


posthioplasty : n. Sünnet derisinin plastik tamiri.


preconscious : a. Bilinç öncesine ait.


propeptone : n. biochem. See: Hemialbumose.


pterygium : n. 1. Kalınlaşmış bir konjonktif tabakasının kornea üzerine uzanıp yapışmış olması; 2. Derinin üst tabakasının tırnağın proksimal kenarına yapışması, şeytan tırnağı.


puncture : n. Punctura; 1. Delme, ponksiyon; 2. Sivri bir şeyle açılan delik, sivri bir aletle yaralama.


pylorospasm : n. Mide ile duodenum arasındaki orifisin fonksiyonel tıkanıklığı.