Bugün : 28 Temmuz 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

macrocardius nedir?

macrocardius : n. Fetus kalbinin aşırı büyüklüğü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotropism : n. Vücut direncinin kırılması sonucu mikro-orgnaizmanın hastalık meydana getirme niteliğinin daha belirli hal alışı, virülens artışı.


diprosopus : n. Çift yüze sahip hilkat garibesi (Gövde kol ve bacaklar tek fetüs halinde gelişmiştir).


erotomania : n. Şehvani (cinsel) fikirlerin musallat olmasından ibaret hastalık, erotomani (See: Amor insanus).


phrenemophobia : n. Düşünmekten ürküntü duyma, düüşnmekten korkma.


hepatatrophia : n. Karaciğer atrofisi.


hypaxial : a. Vücut ekseninin önünde, omurgadan geçen dikey eksenin önünde bulunan veya önünde uzanan.


lobate : a. 1. Loplu; 3. Lopsu, loba benzer.


magnet : n. Mıknatıs


mammalgia : n. Meme ağrısı.


mercury : n. biochem. Hg sembolü ile bilinen atom no:80 ve atom ağırlığı: 200.6 olan kimyasal element, civa.


osteitis : n. Kemik iltihabı, osteit.


overcompensation : n. Aşırı derecede telafi.


perioophoritis : n. Yumurtalığı saran dokuların iltihabı.


perithelioma : n. Peritelyum tümörü.


periureteric : a. Ureter çevresine, ureter'i çevreleyen.


phonogram : n. Ses kayıt grafiği, fonogram.


pore : n. Küçücük delik, mesamat, ağızcık, porus.


primates : n. Omurgalı memelilerin insan, maymun ve benzeri bazı canlıları içine alan üst takımı.


pseudomucin : n. Yumurtalık kistlerinde bulunan bir çeşit müsin.


retrusion : n. 1. Bir organ veya oluşumun, tabii yerine oranla arkada yer alışı; 2. Faaliyet halindeki mandibula'nın gösterdiği geriye doğru hareket.