Bugün : 21 Eylül 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

macrocardius nedir?

macrocardius : n. Fetus kalbinin aşırı büyüklüğü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

center : n. Merkez


chlorate : n. Klorik asit tuzu.


coraco-acromial : a. Akromyon ve korakoid çıkıntıya ait.


cryesthesia : n. Soğuka karşı aşırı duyarlık hali.


ephialtes : n. Korkulu veya sıkıntılı rüya, kabus.


galvanomuscular : a. Kasa uygulanan galvanik cereyandan meydana gelen.


interscapular : a. Skapulalararası.


keratoglobus : n. Korneanın küresel büyümesi ve çıkıntı yapması.


lemic : a. Bulaşıcı hastalığa ait (veba gibi).


marasmus : n. Beden ve ruh bakımından kuvvetten düşme, marazm.


metalline : a. biochem. a) Madeni. b) Maden tuzu ile dolu.


micropyle : n. Spermatozoidin yumurtaya girdiği delik, mikropil.


noctiphobia : n. Marazi gece (Karanlık) korkusu, noktifobi.


otology : n. Kulak ve kulak hastalıkları bilgisi, kulakbilim, otoloji.


oxy- : pref. Sivri, keskin anlamına önek; 2. Asit anlamına önek.


pathological : a. 1. Patoloi ile ilgili; 2. Normal dışı seyir gösteren, hastalık işareti olan, marazi, patolojik.


postcondylar : a. Kondil arkasında.


posttyphoid : a. Tifo sonu, tifo sonrası.


ramulus : n. (pl. ramuli). Dalcık.


rhineurynter : n. Burun deliğini tıkamak için kullanılan elastik bir torba olup, şişirilmek suretiyleu ygulanır.