Bugün : 22 Şubat 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

macrocardia nedir?

macrocardia : n. Kalbin anormal şekilde büyük oluşu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bitewing : n. Diş filmi almak için ağıza yerleştirilen küçük film.


centigrade : Yüz dereceye taksim edilmiş, santigrad.


deferent : a. & n. 1. Ersuyu (sperma) kanalına ait; 2. Aşağıya iletme, götürme, deferens.


descending : n. İnen, aşağıya doğru seyir gösteren.


encephalomyelitis : n. Beyin ve omuriliğin iltihabı, ensefalomiyelit.


halothane : n. İnhalasyon anesteziği olarak kullanılan berrak, renksiz bir sıvı.


myasthenic : a. 1. Miyasteni ile ilgili; 2. Miyasteni gösteren, miyasteni ile belirgin.


oophoromalacia : n. Yumurtalıkların ileri derecede yumuşaması, ooforomalasi.


orodiagnosis : n. Serum teşhisi.


otologist : n. Kulak uzmanı, otolojist, otolog.


ovariodysneuria : n. Nevraljik yumurtalık ağrısı.


planning : n. Planlama, düzenleme.


psychotherapist : n. Psikoterapi'de uzmanlaşmış kişi, psikoterapi uzmanı.


receptor : n. 1. Canlı protoplazmanın toksinler veya besin maddeleriyle birleşmeye yarayan molekül grubu; 2. Sansoriyel sinirlerin duyuları alan uçları, reseptör.


respire : v. Teneffüs etmek, nefes alıp vermek.


rheophore : n. Elektrod.


salpingolithiasis : n. Tuba uterina (Fallop tüpü) iç duvarında kireç birikiminden ibaret küçük topaklar oluşması hali, salpengolitiazis.


schistasis : n. Yarılma, çatlak, çatlaklık çatlama.


sexopathy : n. Cinsel ilişki ve advranışlarda anormallikle belirgin herhangi bir durum, bu nitelikle belirgin cinsel bozukluk, cinsel sapıklık, seksopati.


sialaden : n. Tükrük bezi, salya guddesi.