Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

macrocardia nedir?

macrocardia : n. Kalbin anormal şekilde büyük oluşu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bistoury : n. Neşter, bir çeşit ince cerrah bıçağı, lanset, teşrih bıçağı, bisturi.


cementitis : n. Diş sementi'nin iltihabı.


correctant : a. See: Corrective.


creatinemia : n. kanda aşırı miktarda kreatin bulunuşu.


dentiform : a. Dişşeklinde.


differential blood count : n. Lökosit formülü, kanda mevcut lökosit cinslerinin hangi oranda olduğunun saptanması.


dissolution : n. 1. Ölüm; 2. Eritme; 3. Erime dağılma, çözgünlük; 4. Ayrışma.


dyskinesia : n. İstemli (iradi) hareketlerinbozulması.


endomitosis : n. Kromozomların iğ şekli oluşturmaksızın bölünerek iki misli olmaları.


febricant : a. Vücut ısısını yükselten, ateş yükselmesine sebep olan.


glycoptyalism : n. Salyada şeker miktarı.


imperforation : n. Açık olması gereken bir deliğin doğuştan kapalı oluşu, imperforasyon.


ligation : n. Bağlama, bağlanma, ligatür konulması.


livedo : n. Ciltte bulunan uçuk renkli lekeler.


major : a.1. Daha büyük (magnus'un süperlatif şekli); 2.Büyük.


megalomaniac : a. Büyüklük kuruntusu gösteren kişi, megaloman.


metreurysis : n. Servikal kanalı su veya hava ile şişirilen torba aracılığıyla genişletme.


pachynsis : n. Kalınlaşma.


paratyphoid : n. 1. Paratifo, paratifo basillerinin yaptığı tifoya benzeyen fakat daha az tehlikeli bir hastalık olup lokal veya genel enfeksiyon yapabilir; 2. a. Tifoya benzeyen, tifoyu andıran.


partus : n. Doğum.