Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

macrocardia nedir?

macrocardia : n. Kalbin anormal şekilde büyük oluşu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chylomediastinum : n. Mediastinum'da kilüs bulunuşu.


crymotherapy : n. Tedavi amacıyal soğuk uygulanması, soğuk tedavisi.


dextroversion : n. Sağa dönme; sağa çevrilme.


end : n. Son, uç, herhangi bir oluşumun sonu veya ucu.


endometrectomy : Rahim mukozasının ameimlyatla çıkarılması, endometroktomi.


fungal : a. 1. Mantarla ilgili; 2. Mantarın sebep olduğu; 3. Mantara benzeyen.


gliomatosis : n. Nöroglia hücrelerin aşırı artışı, gliyom oluşması.


hypoglycemia : n. Kandaki şeker miktarının azalması, hipoglisemi.


impenetrable : a. İçine girilmez, delinmez, nüfus edilmez.


hypertension : n. Yüksek tansiyon, tansiyon yüksekliği, hipertansiyon.


inactive : a. Gayrifaal, hareketsiz, etkisiz.


ingestion : n. 1. Yeme, besin maddelerinin ağızdan, yutma sonucu mideye geçmesi; 2. Herhangi bir yabancı maddenin fagosit tarafından kendi içine alınması.


lipomatous : a. 1. Urlu; 2. Ur hasıl edici.


macrochiria : n. Ellerin anormal derecede büyük oluşu.


mark : n.İşaret, nişan, leke, yara yeri, iz, kusur, sakatlık, bozukluk.


monocytopenia : n. Kanda monosit azalması, monositopeni.


noctambulism : n. Uykuda gezme, uyurgezerlik hali.


nosochthonography : n. See: Geomedicine.


notancephalia : n. Kafatası arkası yokluğu.


plasmatheraphy : n. Hastaya tedavi amacıyla kan plazması verilmesi, plazma ile tedavi.