Bugün : 17 Aralık 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

macrocardia nedir?

macrocardia : n. Kalbin anormal şekilde büyük oluşu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastocytoma : n. Farklılaşmamış embriyoner hücre (blastosit) lerden oluşan tümör, blastositom.


cocainomania : n. 1. Kokain iptilası; 2. Kokain kullanılmaktan ileri gelen delilik.


ecchondroma : n. Kıkırdak yapısında olan ve meydana geldiği kemik üzerinde bir çıkıntı oluşturan selim tümör.


evolution : n. Tekamül, evrim, tekamül nazariyesi.


excitosecretory : a. Salgıyı uyaran.


goecherman regime : n. Psoriasis tedavisind uygulanan bir yöntem.


granulation : n. 1. Dokuların içinde anormal olarak meydana gelmiş olan ufak sertçe kitleler; 2. Yaraların içinde oluşan ve onların iyileşmesini sağlayan ufak, yuvarlak, ete benzer kitleler, granülasyon, taneciklenme, granulatio.


harmonious : a. Düzenli, birbirine bağlı veya uygun, uyumlu.


hyoglossus : n. Dilaltı, hiyoglas.


incoordinate : a. 1. Vücut hareketlerinde ahenksizlik gösterern, birbiriyle ilişkisiz kas hareketleri gösteren; 2. Hareketlerini, diğerlerinin hareketlerine uyduramayan, uyumsuz.


macrophage : n. Büyük fagosit hücresi, makrofaj.


megalencephaly : n. beyinin normale oranla iri hacim gösterişi, beynin anormal şekilde büyük oluşu.


necrotic : a. 1. Nekroz'la ilgili; 2. Nekroz gösteren, nekroz'la belirgin.


oestriol : n. Hamile kadınların idrarında bulunan ve oestrogenlere ati olan bir metabolit.


orchiditis : n. Testis iltihabı, orşidit.


osteocartilaginous : a. 1. Kemik ve kıkırdağa ait; 2. Kemik ve kıkırdaktan oluşmuş.


retro-esophageal : a. Özofagus ardı.


retrognatism : n. Altçenenin arkaya kaçışı.


spanomenorrhea : n. Adetin noksan görülmesi.


splenoblast : n. Splenosit yapan hücre.