Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

macrobrachia nedir?

macrobrachia : n. Kolların aşırı uzun ve iri oluşu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cathodal : a. Katot'a ait, katot'la ilgili.


fluctuate : v. 1. Dalgalanmak, dalga şeklinde hareket göstermek; 2. Zaman zaman değişmek, bir kararda kalmamak.


formaldehydogenic : a. biochem. Formaldehid yapan.


ganglion : n. (pl. 1. ganglia). Gangliyon: Düğüm, sinir düümü, lenfa bezi: 2. Bazı ufak urlar.


glomerulus : n. (pl. glomeruli) Yumak, yumakçık (yumacık) glomerül.


hemihidrosis : n. Yarım terleme (vücudun tek tarafının terlemesi).


isoplastic : a. Aynı cins hayvandan alınan, izoplastik.


leukoma : n. 1. Korneanın beyaz donukluğu, lökom; 1. See: leukosarcoma.


mammal : a. Memeye ait, mammalis.


myosalgia : n. Kasta hissedilen ağrı, kas ağrısı.


mytilotoxine : n. biochem. Midyeden çıkarılan zehirli bir cevher.


obstetric : a. Doğum bilgisi ile ilgili.


oculogyration : n. Gözküresinin oynaması.


osteotabes : n. Çocuklarda görülen ve hücrelerin tahribi ile müterafık olan bir kemik iliği hastalığı.


platysma : n. Boyun deri kası, platizma, musculus platysma (musculus cutaneus colli).


pronormoblast : n. Eritroblastın ilkel hücresi.


segment : n. Bölüm, parça, lop parçası (akciğer).


sensitiveness, sensivity : n. Duyarlık, hassasiyet, hassaslık.


sequester : n. v. 1. See: sequestrum; 2. Tecrit etmek.


streptoduocin : n. Streptomisin ve dehidrostreptomisin karışımı.