Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

macrobrachia nedir?

macrobrachia : n. Kolların aşırı uzun ve iri oluşu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondrosteoma : n. Yapısında yer yer kıkırdak dokusundan oluşan odaklar gösteren kemik ütmörü, kıkırdak ve kemik dokusu karışımından ibaret tümör.


deferetectomy : n. Spermakanalının ameliyatla çıkarılması.


intercentral : a. Sinir merkezleri arasında veya onlara bağlı bulunan.


gravid : a. Gebe, hamile.


infra-axillary : a. Koltukaltı.


inhibitory : a. Menedici.


metamer : n. Homolog bir seirnin parçalarından biri.


narcotic : a. & n. 1. Uyuşturucu, uyutucu, 2. Uyku verici (uyuşturucu) ilaç, narkotik.


necrobiotic : a. Nekrobiyoza ait.


omodynia : n. Omuz ağrısı.


osteodentoma : n. Kemik ve dentinden oluşmuş diş tümörü.


osteogenic : a. 1. Kemik oluşturucu, kemik yapıcı; 2. Kemikten meydana gelen, osteojenik.


pachy- : pref. Kalın, kalınlaşmış.


paracasein : n. biochem. Kazeinin pepsin ile kısmi sindirilmesinden elde edilen madde.


paraformaldehyde : n. Bir çeşit formaldehid.


phenology : n. İklim şartları ve mevsim değişikliklerinin hayvan ve bitkiler üzerindeki etkilerini inceleyen bilim dalı, fenoloji.


phonogram : n. Ses kayıt grafiği, fonogram.


photogene : n. Kopye.


proximate : a. Takribi, hemen hemen, en yakın.


pykno : pref. Kalın, yoğun, koyu, sık anlamlarına önek.