Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

macrobrachia nedir?

macrobrachia : n. Kolların aşırı uzun ve iri oluşu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blocking : n. İletimin veya geçişin kesilmesi, tıkanma, tıkama.


buccula : n. Çene altında yağlı dokunun oluşturduğu, ikinci bir çene şeklindeki kabarık kısım, gerdan.


cholelithotomy : n. Sarfa taşı çıkarma ameliyatı.


diarthrosis : n. (pl. diarthroses). Her tarafa hareket eden mafsal, oynareklem, oynak, diyartroz.


gangliocyte : n. Gangliyon hücresi, gangliyosit.


phycochrome : n. Deniz yosunlarından elde edilen bir boya maddesi, fikokrom.


iridocyclitis : n. İris ve kirpiksis cismin iltihabı, iridosiklit.


lipid : n. Yağ, canlı vücudunda oluşan yağ veya yağdan oluşmuş bileşik, lipid.


metratomy : n. Uterus'a kesit yapma, kesit yaparak uterus'u açma, metratomi.


metroparalysis : n. Rahim (uterus) felci, metroparalizi.


midmenstrual : a. İki adet arası.


monoplasmatic : a. Belli bir madde veya dokudan oluşmuş.


organically : adv. Organizma bakımından, organik olarak.


osteological : a. Osteolojiye ait.


parasitism : n. 1. Parazitlerin sebep olduğu herhangi bir hastalık; 2. Parazit halinde yaşama, farklı iki organizmadan birinin faydasına, diğerinin zararına seyredenmüşterek şekli, parazitizm.


poliomyelitis : n. Omurilik boz cevherinin iltihabı, daha ziyade çocuklarda görülen ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, bulantı, kusma ile aniden başlayıp ağır şekillerinde kaslarda atrofi ve felce uzanan virütik hastalık, çocuk felci, polyomiyelit.


procreation : n. Üreme, çoğalma.


pudicity : n. İffet, hicap, ar, haya


renipuncture : n. Böbrek kapsülü ameliyatı.


scaling : n. 1. Dişler üzerindeki birikinti maddeleri temizleme; 2. İnce tabaka halinde soyulma, pul pul dökülme.