Bugün : 17 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

macroblast nedir?

macroblast : n. İri hacım gösteren çekirdekli genç eritrosit, makroblast.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catharsis : n. Psikolojide kişinin zihninden çıkan düşünceler, fikirler.


coprolagnia : n. Dışkı veya aptes eden kişi görmekten cinsel haz duyma (Bir çeşit cinsel sapıklık).


demanstrative : a. Gösterme esasına dayanan, gösterici, demonstratif.


disproportion : n. uygunsuzluk, oransızlık, nisbetsizlik.


fibrocartilaginous : a. Bağ ve kıkırdak dokusundan oluşan, fibrokartilaj yapı gösteren.


figure : n. Şekil.


granulocytopenia : Kand granülositlerin eksilmesi, granülositopeni.


terminus : n. Sınır, son.


uterometry : n. Rahim ölçülmesi, uterusu öçlme


hippocampus : n. (pl. hippocampi). Beyinde bulunan iki beyaz çıkıntının adı, hipokamp.


hypercapnia : n. Kanda karbon diyoksit fazlalığı.


irradiating : a. Yayılan, belli bir noktadan etrafa yayılan (ağrı v.s.).


kainophobe : n. Yeniliklere karşı ürküntü duyan kimse, yeniliklerden korkan kişi.


lymphangiophlebitis : a. Lenf damarlarının ve venlerin iltihabı.


neoblastic : a. Yeni dokudan kaynak alan.


omosternum : n. Sternum ile klavikula arasındaki oynak yerinde bulunan eklemlerarası kıkırdak.


ovariorrhexis : n. Yumurtalık yırtılması.


palatal : a. Damağa ait.


parahemophilia : n. Plazamda faktör V (proaccelerin) adlı koagülasyon faktörünün eksikliği nedeniyle gelişne kanama bozukluğu, parahemofili.


polyemia : n. vücutta aşırı kan bulunması, kan miktarının normalin üstüne çıkması, poliyemi.