Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

macrobiotic nedir?

macrobiotic : a. 1. Uzun süre yaşayan, uzun ömürlü; 2. Bir bölgedeki gözle görülebilen hayvan ve bitkilerle ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

born : a. 1. Doğmuş; 2. Doğuştan.


exodontia : n. Diş çekme sanatı, diş çekimi, eksodonti.


lymphaticostomy : n. Göğüs kanalının fistülizasyonu.


lympho-epithelioma : n. Farinkste yerleşen ve süratle büyüyen kötü huylu bir tümör.n. Lenf damaralrının tıkanması nedeniyle dokulardan sıvı birikmesi.


lysine : n. biochem. Esansiyel bir aminoasit, lizin.


nephrotic : a. Nefroza ait, nefrotik.


nourishment : n. 1. Gıda, besle(n)me, tagaddi; 2. Emzirme.


obstetric : a. Doğum bilgisi ile ilgili.


oligopsyhia : n. Akıl zayıflığı, oligopsişi.


otacoustic : a. İşitmeye yardımcı olan.


otor : a. Kulağa ait.


pachynsis : n. Kalınlaşma.


parabiosis : n. 1. İki fetüs'ün tek organizma oluşturacak şekilde doğuştan birleşik oluşu, parabiyoz (Bazı yapışık ikizlerde olduğu gibi); 2. Sinirin gerek uyarılma gerekse uyarıyı iletme yeteneğinin geçici olarak ortadan kaldırılması.


parametric : a. Uterus çevresinde bulunan, parametrik.


pentavalent : a. Beş değerli (element'in birleşme gücü hakkında).


pericardiac : a. 1. Perikart ile ilgili; 2. Kalb çevresinde, kalbi çevreleyen.


perioophorsalpingitis : n. Yumurtalığı ve salpenksi saran dokuların iltihabı.


perthe's disease : n. femura ait üst epifiz bölgesinin avasküler dejenerasyonu.


putrescence : n. 1. Çürüklük, bozukluk; 2. Gangrenleşme.


specific difference : Tür farkı.