Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

macrobiotic nedir?

macrobiotic : a. 1. Uzun süre yaşayan, uzun ömürlü; 2. Bir bölgedeki gözle görülebilen hayvan ve bitkilerle ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blood : n. Kan, sanguis.


centigram : n. Gram'ın yüzde iri, santigram


chondrophyte : n. Kemiğin eklem yüzleri üzerinde patolojik bir nedenle gelişen kıkırdak yapıda fazlalık.


cordate : a. See: cordiform


drops : n. Damlatılarak kullanılan sıvı ilaç, damla ilaç.


dysrhythmia : n. Ritimbozukluğu, belli bir sıra ve düzen içinde gidişin bozulması.


epigastrocele : n. Epigastr fıtığı.


exitus : n. 1. Dışarı çıkılacak yer; 2. Ölüm.


filterable : a. Süzülebilir.


flesh : n. 1. Et; 2. Hayvanların kasları ve diğer yumuşak dokuları.


gangliform : a. Gangliyon şeklinde, düğümsü.


homoiothermic : a. Etraf harareti ne olursa olsun vücut hararetini sabit tutan.


iontophoresis : n. 1. İyonların tedavi maksadiyle vücuda sokulması, deri veya mukoza yolu ile ve elektrik cereyanı kullanarak ilaçların vücuda sokulması, iyontoforez; 2. Ültraviyole ışınları ile etadvi, ültraviyole tedavisi.


island : n. Ada, tecrit edilmiş doku kitlesi.


parotiditis : n. Parotid bezi'nin iltihabı.


parahemophilia : n. Plazamda faktör V (proaccelerin) adlı koagülasyon faktörünün eksikliği nedeniyle gelişne kanama bozukluğu, parahemofili.


rhodogenesis : n. Rodopsinin rejenerasyonu.


salbutamol : n. İsoprenaline'den elde edilen bronkodilatör bir madde.


scirrhosis : n. Sert yapı gösteren kanser oluşması.


serolactescent : a. Serum ve süt şeklide.