Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

macrobiotic nedir?

macrobiotic : a. 1. Uzun süre yaşayan, uzun ömürlü; 2. Bir bölgedeki gözle görülebilen hayvan ve bitkilerle ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choledochotomy : n. Koledok kanalına yapılan insizyon.


dacryon : n. Gözyaşı kemiği (os lacrimale)'nin ön kenarı ile frontalin birleştiği nokta.


eosinophilia : n. Kanda eozinofil lökositlerin çoğalması, eozinofili.


frontoparietal : a. Frontal ve paryetal kemiklerle ilgili.


glossopathy : n. Dil hastalığı.


glucosuria : n. İdrarda şeker miktarının çoğalması, glükozüri.


hepatogenous : a. See: Hepatogenic.


hemometra : n. See: Hematometra.


homograft : n. Aynı türün bir ferdinden diğer bir ferdine nakledilen doku veya organ.


involution : n. Genişlemiş ve açılmış bir organın asıl eski haline dönmesi.


jalap : n.Çalepa, kökü müshil bir bitki veya bu bitkiden çıkarılan ilaç.


microchemistry : n. Cüz'i miktarlar kimyası, mikrokimya.


mural : a. Duvara ait.


oscheoplasty : n. Testis torbasının plastik tamiri, skrotumun plastik ameliyatı.


osseocartilaginous : a. 1. Kemik ve kıkırdağa ait; 2. Kemik ve kıkırdaktan oluşmuş.


osteochondroma : n. İyi huylu bir kıkırdak ve kemik tümörü.


paracolitis : n. Kolon serozasının iltihabı, parakolit.


pederasty : n. Oğlancılık, kulamparalık, cinsi zevkini oğlanla tatmin etme, pederasti.


presbyatry : n. İhtiyarlık sebebiyle işitme bozukluğu, yaşlılıkta işitememe.


prostatauxe : n. Prostat büyümesi.