Bugün : 20 Ağustos 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

macrobiotic nedir?

macrobiotic : a. 1. Uzun süre yaşayan, uzun ömürlü; 2. Bir bölgedeki gözle görülebilen hayvan ve bitkilerle ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancer : n. Kanser.


chondrosis : n. 1. Kıkırdak gelişimi, kıkırdak dokunun oluşumu; 2. Kıkırdak dokusundan gelişen tümör.


circumvallate : a. Dil papilla'larında olduğu gibi, çevresinde yüksekçe bir halka bulunan.


diclidotomy : n. (Kalb) kapağını kesme ameliyesi.


digenetic : a. Yaşam süreci esnasında hem eşeyli hem eşeysiz üreme devresi gösteren.


electrolyte : n. Elektrikle tahlil olunabilen madde, elektrolit.


encephalomeningitis : n. Beyin ve beyin zarlarının beraber iltihabı


ergostat : n. Kontraksiyon yapan kasın gördüğü işi ölçen alet.


eutectic : a. biochem. Azami erime kabiliyeti olan ötektik.


hemiamyosthenia : n. Vücudun tek tarafında kas kuvvetsizliği.


hyps(o) : pref. Yükseklik, irtifa, boy.


manganate : n. biochem. Manganit, manganik asidin tuzu.


nasitis : n. Burun iltihabı.


per os : Ağız yolu ile, ağızdan peroral.


pleurocele : n. 1. Bir kısım akciğer dokusu veya plevranın, fıtık şeklinde dışarı bombelik gösterişi, akciğer veya plevra fıtığı; 2. Plevra boşluğnuda seröz sıvı toplanışı.


quadri : pref. Dört, dört kıvrımlı, dört katlı


sapo : n. Sabun.


sclerochoroiditis : n. Sklera ve koroid iltihabı.


spatial : a. Sınırları belli yer, bölge, aralık veya boşlukla ilgili.


torso : n. Gövde.