Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

macrobiote nedir?

macrobiote : n. Uzun ömürlü hayvan veya bitki.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cartilago : i. Kıkırdak.


contrast : a. Zıtlık, iki şey arasındaki fark veya ayrılık.


cubitus : n. dirsek.


discrimination : n. Birbirinden ayırt etme, tefrik etme.


end (o) : pref. içinde içine.


exophyte : n. Dış parazit, organizmanın üzerinde yaşayan parazit.


gangliitis : n. Sinir veya lenf ganglionunun iltihabı.


gramicidin : n. biochem. a) Tyrothricin. b) Tyrothrix'den meydana gelen geniş spektrumlu antibiyotik.


hamaxophobia : n. Taşıt (otomobil, otobüs v.s)'a binmekten veya taşıtla karşılaşmaktan aşırı ürkme, taşıt korkusu.


hydroperitoneum : n. Periton boşluğunda sulu sıvı toplanması.


isoserum : n. Kişideki hastalığı tedavi etmek üzere aynı hastalığı geçirmiş diğer bir kimseden alınan serum, izoterapi'de kullanılan serum, izoserum.


mobility : n. Hareket yeteneği, hareketlilik, mobilite.


nocturia : n. Gece boyucna sık ve bol miktarda idrar etme, gündüze oranla geceleri idrar miktarının artışı, noktüri.


oaric : a. Yumurtalığa ait.


pancreaticoenterostomy : n. Pankreas kanalı ile ince barsak arasında geçit oluşturma, bu amaçla yapılan ameliyat.


perisalpinx : n.l Fallop tübü (tuba uterina)'nün dış tabakası, Fallop tübü serozası.


relic : n.Bir organ veya doku parçası kalıntısı.


schizont : n. Protozoidlerin gelişim şekillerinden biri.


semimicroanalysis : n. 0.01 ile 0.02 gram ağırlığında olan maddelerin tahlili.


serocystic : a. Seröz sıvıihtiva eden kistlerden oluşmuş.