Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

macrobiote nedir?

macrobiote : n. Uzun ömürlü hayvan veya bitki.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buccinator : n. Üfürtücü kas, buc(s) inator.


chondroblast : n. Kıkırdakları myedana getiren embriyonik hücre.


chorioretinitis : n. Choroid ve retina tabakalarının birlikte iltihabı.


dilution : n. 1. Su ilavesiyle bir eriyiğin yoğunluğunu azaltam, sulandırma; 2. Sulandırılmış eriyik.


draw : v. 1.Çekmek, çekerek sıvıyı boşaltmak; 2. Diş çekmek, dişi çekip çıkarmak.


elaboration : n. incelikle işleme, özellikle ham madde veya maddaleri işleyerek belli bir özellikte bileşik (salgı vs.) haline getirme.


escape : n. 1. sızma, sızıntı (kan, lenf v.s); 2. Dışarı çıkma, salınma, serbest hale geçme (hormon v.s.)


frolement : n. 1. Perikart lezyonlarında oskültasyon esnasında duyulan hışırtı sesi; 2. Bir çeşit masaj, avuç içi ile hafifçe bastırmak suretiyle yapılan masaj şekli.


gonocide : n. Gonokokları öldürücü.


interfascicular : a. Fasiküllerarası.


gristle : n. Kıkırdak.


intumescent : a. Şişen, büyüyne, kabaran.


megalocytosis : n. Kanda çok sayıda megalosit bulunuşu, megalositoz.


merorhachischisis : n. Omuriliğin kısmen çatlaması.


mucoid : a. Sümüksü veya pelte gibi.


myocardiopathy. : n. Kalp kasını tutan herhangi bir sebepl gelişen miyokart hastalığı, miyokardiozis.


peritrichial : a. Kıl folikülü çevresinde, kıl folikülünü çevreleyen.


pott's disease : n. Spondilit, spinal tüberküloz, omirilik çürümesi.


psychiatric : a. Psikiyatriye ait.


rheumatid : n. Romatizmada olan bir cilt lezyonu.