Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

macrobiote nedir?

macrobiote : n. Uzun ömürlü hayvan veya bitki.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

centriciput : n. Alın (sinciput) ile baş arka kemiği (occiput) arasında kalan baş kısmı, başın orta kısmı.


chondrolipoma : n. Kıkırdak veya yağ dokusundan oluşan tümör.


cutin : n. Fidanların kütikülinde bulunan madde, kütin.


cystic : a. 1. kistik: Kiste ait; 2. Safra kesesine veya mesaneye ait; 3. Kistli, cysticus.


enchondroma : n. Kıkırdak dokusunda olan tümör.


erect : v. 1. Yükseltmek, kaldırmak, dikleştirmek, dik hale getirmek; 2. Dik vaziyet almış, dikleşmiş, dik.


glasses. : n. Gözlük.


in : pref. 1. Olumsuzluğu ifade etmek üzere kullanılan önek; 2. İçinde, içine anlamına önek.


jungle-fever : n. Doğu Hindistan ormanlarına mahsus çok şiddetli sıtma.


kinesodic : a. İstemli kasları harekete yönelten uyarılar veya bu uyarıların iletimiyle ilgili.


leprous : a. 1. Cüzamlı, abraş; 2. Cüzam gibi, cüzama ait.


oschitis : n. Skrotum iltihabı.


otomycosis : n. Kulağın mantar hastalığı, otomikoz.


periglottic : a. Dil derisine ait, periglottik.


pharyngokeratosis : n. Yutak keratozu.


photomania : n. 1. Işığa karşı aşırı arzu, aydınlığa veya ışıklı yerlere aşırı düşkünlük gösterme; 2. Uzun süre kuvvetli ışığa maruz kalışın sebep olduğu ruhsal dengesizlik hali.


plurilocular : a. See: Multilocular.


psorosperm : n. Bazı hayvanlarda hastalık yapan, Myxosporidia takımına mensup herhani bir mikro-organizma.


saltatory : a. 1.İstemdışı görülensıçrama, atılma, bükülme v.b. hareketlerle ilgili, bu tarz hareketlerle belirgin; 2. Tür'de aniden oluşan genetik değişme ile ilgili, bu tarz genetik değişme ile belirgin.


sanitize : v. Sağlığa zarar vermeyecek hale getirmek, sıhhi hale koymak.