Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

macrobiote nedir?

macrobiote : n. Uzun ömürlü hayvan veya bitki.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebroma : n. Beyin dokusuna benzer kıvam gösteren kötü huylu tümör, yumuşak kanser.


cerebro-spinal : a. Beyne ve omuriliğe ait.


chlorpromazine. : n. biochem. Sinir sisteminde depresyon yapan bir madde.


depot : n. Depo.


diminution : n. Azalma, eksilme, küçülme (Miktar, hacım veya derece bakımından).


electrocautery : n. Dokuyu elektrikle yakma, elektrokoter.


encephalomeningopathy : n. Beyin ve meninkslerle ilgili hastalıklar.


esophagocele : n. Özofagus fıtığı, Özofagosel.


flavone : n. biochem.Muhtelif sarı boyaların esası olan (C15H10O2) maddesi.


imbed : a. Histolojik muayene için alınan doku parçasını parafin veya sert bir madde içinde tesbit etmek (İnce kesitler yapılmlasını kolaylaştırma amacıyla).


ligneous : a. Odun yapısında odun gibi, odunumsu (Bazı lezyonların niteliği hakkında).


liniment : n. Romatizma v.s için vücudu oğmakta kullanılan yağlı sıvı (ilaç).


lipemia : n. Kandaki lipit konsantrasyonunun normalden fazla oluşu, lipemi.


metagaster : n. Embriyonun temeli barsak kanalı, metagastr.


odontotomy : n. Dişi kesme ameliyesi, odontotomi.


otocranium : n. 1. Şakak kemiğinin kaya parçasında bulunan ve iç kulağı barındıran boşluk; 2. Kafa kemiğinin işitme ile ilgili kısmı.


percutaneous : a. Perkütan: 1. Deri içine yapılan; 2. deri içi yolu ile.


polypotrite : n. Polipleri ezmede kullanılan cerrahi alet.


pseudohermaphroditism : n. Kşide cinsiyet özelliklerinin bir cinse, iç cinsiyet bezleri (gonadlar)'nin diğer cinse ait oluş hali,


psychocatharsis : n. Kişide ruhsal gerginlik yaratan bilinçaltı korku ve komplekslerin açığa çıkarılması, kişideki ruhsal gerilimin bu yolla hafifletilmesi (Bu amaca hizmet eden bir psikoterapi yöntemi).