Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

macrobiote nedir?

macrobiote : n. Uzun ömürlü hayvan veya bitki.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cavum : n. (pl. Cava). Boşluk, kovuk, oyuk, çukur.


centiliter : n. Litre'nin yüzde biri, santilitre.


chondrolipoma : n. Kıkırdak veya yağ dokusundan oluşan tümör.


Epstein barr Virus : n. Burkitt lenfosarkomu ile alakalı virüs.


fasciculation : n. Liflerin demet halinde diziliş göstermesi, bir kısım sinir veya kas liflerinin bir araya gelerek demet oluşturması.


gynovlar : a. Östrojen ve progesteron karışımından ibaret tablet şeklinde kullanılan gebeliği önleyici ilaç.


homoerotic : a. 1. Homoerotizm'le ilgili; 2. Homoseksüel, eşcinsel.


hyperinsulinemia : n. Kanda hipoglisemi'ye uzanmak üzere aşırı insülin bulunuşu.


introducer : n. Herhangi bir boşluk veya kanal içinet üp v.s. sokmada kullanılan araç, özellikle larenks'ten tüp geçirmede kullanılan araç.


leukotaxis : n. Lökositlerin uyarı niteliğindeki mikro-organizmalara karşı gösterdiği yaklaşma veya uzaklaşma hareketi, özellikle iltihap bölgesindeki mikro-organizmalara karşı gösterdikleri yaklaşma hareketi, lösotaksis (Lökositler bu hareket sonucu iltihap veya harabiyet bölgesinde toplanır).


marginal : a. 1. Kenara ait; 2. Kenarda meydana gelen, bilicnin kenarında olan, belirsiz şekilde hissolunan, marjinal, marginalis.


mastoidea : n. Şakak kemiğinin mastoid çıkıntısı.


meningopathy : n. Meninks hastalığın.


monocular : a. Tek gözlü, tek göze ait.


nystatin : n. Candidiasis tedavisinde etkili olan antifungal bir antibiotik.


oxyquinoline : n. biochem. Kinolinden türeyen bir madde [OH.O6H3(CH)2N].


palingenesis : n. 1. Yeniden doğma; 2. Üremede özelliklerin değişmeden aynen ve yeniden meydana gelmesi, palinjenez.


perone : n. Kamış kemik, perone, fibula.


prostatomyomectomy : n. Bir prostat miyomunu çıkarma ameliyesi.


ramus : n. (pl. rami). Dal (sinir, ven veya arter).