Bugün : 21 Mayıs 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

macrobiota nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

macrobiota : n. Bir bölgeye ait gözle görülebilen hayvan ve bitkilerin tümü.

  • A

    Tıp Terimleri A

  • B

    Tıp Terimleri B

  • C

    Tıp Terimleri C

  • D

    Tıp Terimleri D

  • E

    Tıp Terimleri E

  • F

    Tıp Terimleri F

  • G

    Tıp Terimleri G

  • H

    Tıp Terimleri H

  • I

    Tıp Terimleri I

  • J

    Tıp Terimleri J

  • K

    Tıp Terimleri K

  • L

    Tıp Terimleri L

  • M

    Tıp Terimleri M

  • N

    Tıp Terimleri N

  • O

    Tıp Terimleri O

  • P

    Tıp Terimleri P

  • Q

    Tıp Terimleri Q

  • R

    Tıp Terimleri R

  • S

    Tıp Terimleri S

  • T

    Tıp Terimleri T

  • U

    Tıp Terimleri U

  • V

    Tıp Terimleri V

  • W

    Tıp Terimleri W

  • X

    Tıp Terimleri X

  • Y

    Tıp Terimleri Y

  • Z

    Tıp Terimleri Z

cannulation : n. Herhangi bir boşluğa kanül sokma, tüp geçirme.


catecholamines : n. Adrenalin noradrenalin ve isoprenalin, farmakolojik bakımdan önemli olan katekolaminlerdir ve hepsi de , sinir impulslarının özellikle sempatik sistemde-iletimini sağlarlar.


diploid : a. Yarısı anneden yarısı babadan gelmek üzere, türe has kromozom sayısı gösteren (hücre).


dystrypsia : n. Barsak hazımsızlığı, distripsi.


epilepsy : n. Sar'a, epilepsi.


hyperalbuminemia : n. Kanda albümin miktarının aşırı artışı.


ilium : n. İlye kemiği, (kalça kemiğinin bir parçası) os ilium.


limosis : n. Aşırı açlık hali, anormal açlık.


lysozyme : n. Hayvan ve bitki dokularında bulunan ve bakterileri yok eden madde, lisozim.


odontolith : n. Diş taşı.


organic : a. 1. Organları olan; 2. Organizmaya (organlara) ait; 3. Yaşayan, canlı; 4. İrsi, bünyevi, organicus; 5. biochem. Organik, uzvi, hayvan veya bitkilerden meydana gelen karbon bileşimlerine ait.


paramedical : a. 1. Bir dereceye kadar tıpla ilgili, hekimliği kısmen ilgilendiren; 2. Hekim'in, hekimlik dışındaki uğraşısıyla ilgili.


paranoic behaviour : n. Başkalarının davranışlarından şüphe edecek şekilde hareket etem.


perilymphadenitis : n. Lenf düğümü çevresindeki dokunun iltihabı.


pigeon chest : n. Göğüsün normalden dar olması ve sternum bölgesinde öne doğru çıkık olması.


platelet : n. See. Thrombocyte.


ptyalin : n. Tükrüğün nişastaları hazmeden fermenti, pityalin.


rectifiable : a. 1. Tashih edilebilir, düzeltilir; 2. Saf hale getirilebilir.


roentgen rays : Röntgen ışınalrı; Vücudun yumuşak kısımlarından geçen son derece kısa dalgalı ışınlar.


sapid : a. Lezzetli, çeşnili, leziz.