Bugün : 21 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

macrobiota nedir?

macrobiota : n. Bir bölgeye ait gözle görülebilen hayvan ve bitkilerin tümü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

casease : n. biochem. Albümini eritebilen bakteryel bir enzim.


compact : a.&n. 1. Tıkız, kesif, kompakt, compactus; 2. Kompres.


dislocation : n. Çıkık.


dizziness : n. Baş d önmesi.


enterobius vermicularis : n. İnce ve kalın barsaklarda yerleşen bir çeşit nematod.


glottal : a. Glottis'e ait, glotticus.


hyperanakinesis : n. Aşırı mekanik faaliyet.


hypodactylia : n. Parmak noksanlığı, parmak sayısının normalden eksik olması, noksan parmaklılık, hipodaktili.


iodized oil : n. Haşhaş tohumu yağı.


luadanum : n. Afyon ruhu.


locus : n. (pl. Loci). Yer, lokus.


metropathia : n. Uterus bozukluğu, rahim hastalığı, metropati.


myelinoma : n. Miyelin tümörü.


palladium : n. biochem. Pd işaretiyle bilinen, platine benzer, atom no: 46 ve atom ağırlığı: 106.7 olan kimyasal element.


paramnesia : n. Geçirmekte olduğu bir tecrübeyi, yanlış olarak daha önce de geçirmiş olduğunu zannetme.


phosphatic : a. biochem. Fosfat tuzlarına ait.


pinnal : a. Kulak kepçesiyle ilgili, kulak sayvanı'na ait.


plethoric : a. 1. Pletor hali ile ilgili; 2. Pletor hali gösteren, pletor ile belirgin.


pylorostenosis : n. Pilor stenozu.


spondylopathy : n. Omur hastalığı, spondilopati.