Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

macrobiota nedir?

macrobiota : n. Bir bölgeye ait gözle görülebilen hayvan ve bitkilerin tümü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchoscope : n. Bronşların içini muayeneye mahsus alet, bronkoskop.


collyrium : n. Göz banyosu.


craniotabes : n. Rahitiste kafa kemiğindeg örülen yumuşama.


dejection : n. Amel, defi tabii, pislik.


disinfestation : n. Enfestasyon taşıyan böcek, sinek veya hayvansal parazitleri öldürme.


fastigatum : n. Kırmızı nüve, al çekirdek.


gastrocele : n. mide fıtığı, gastrosel


teratic : a. 1. Hilkat garibesi ile ilgil, 2. Ağır şeki bozukluğu gösteren.


inoculate : v.&a. 1. Aşılamak; 2. Aşılanmış, aşılı.


issue : n. 1. Cerahatin dışarı akmasını temin etmek için açılan yara; 2. Zürriyet; 3. Mahreç.


lipiduria : n. İdrarda yağ damlacıkları bulunuşu.


lymphoidectomy : n. Lenf dokusunun ameliyatla çıkarılması, lenfoidektomi.


maturity : n. Olgunluk hali.


myomatous : a. 1. Miyoma ait; 2. Miyomlu.


nematodiasis : n. Nematoda sınıfı solucanların sebep olduğu enfestasyon.


pertubation : n. Kapalıfallop tüpleri (tuba uterina'lar)'ni açma amacıyla içlerine basınç altında hava sevketme.


pleuropericarditis : n. Plevra ve plevra iltihabı (özellikle sığırlar arasıda görülen buşalıcı bir hastalık).


psychiatry : n. Akıl hastalıkları bilimi, psikiyatri.


rachitogenic : a. Raşitizme sebep olan.


radiologic : n. Radyoloji ile ilgili