Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

macrobiota nedir?

macrobiota : n. Bir bölgeye ait gözle görülebilen hayvan ve bitkilerin tümü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

condylarthrosis : n. Lokma oymak (eklem).


familial : a. İrsi, soydan kalma (geçme), kalıtsal, herediter.


tenosuspension : n. Humerus başının bir kiriş bağı ile akromyon çıkıntısına asılması.


heteroplasm : n. Normal yeri dışında bulunan doku, heteroplazma.


hydriatry : n. Hastalıkların su ile tedavisini konu alan bilim dalı, su tedavisi bilimi.


inguinodynia : n. Kasıkta hissedilen ağrı, kasık ağrısı.


intramammary : a. Meme içi, meme içinde.


intubate : v. Boğaz gibi bir organın içine boru salmak.


kolypeptic : a. See: colypeptic.


magnus : n. Büyük.


monosaccharide : n. biochem. Beş veya altı veya daha eksik karbon atomu ihtiva eden Basit şeker, hidrolizle ayrıştırılamayan hidrokarbon, monosakkarid (bunlar renksiz billuri maddeler olup, tatlıdırlar ve genel formülü CH2O dır).


orthopraxy : n. Şekil bozukluklarının mekanik düzeltilmesi.


outbreeding : n. Birbiriyle ilgisi olmayan iki canlının birleştirilmesi.


periphacus : n. Göz merceği kapsülü.


phenformin : n. Antidiabetik.


polydipsia : n. Çok su içme, aşırı susuzluk hissi, susama


polyscelia : n. Bacak adedinin normal (iki) den fazla oluşu.


pregnene : n. biochem. Progesteron'un kimyasal iskeletini oluşturan bileşik cisim.


sacrocoxitis : n. Sakrum-kalça kemiği eklemi iltihabı.


sepsis : n. Mikrop toksinlerinin kana karışması ile meydana gelen klinik tablo, sepsis.