Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

macrobiosis nedir?

macrobiosis : n. Uzun ömürlülük, mabrobiyoz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carnal : a. Cismani, nefsani, şehvani.


cholecystoduodenostomy : n. Safra kesesi ile duodenum arasında anastomoz meydana getirilmesi.


cumulation : n. Birikme, yığılma, toplanma devamlı alınan herhangi bir ilaç veya maddenin dokularda birikim göstermesi.


ethylene : n. biochem. Etilen (C2H4 veya CH2:CH2).


halo : n. Hale, nur dairesi.


hematischesis : n. kanamanın durdurulması, kanamayı kesme.


insatiable : a. Doymaz, tatmin olmaz, yatışmaz.


kreotoxism : n. Et zehirlenmesi.


lesion : n. Sakatlık, maraz, bozukluk, afet, lezyon (bir dokunun yapı veya vazifesinin patolojik bir sebeple arızaya uğraması).


logoplegia : n. 1. Logopleji: Konuşma organı felci; 2. Konuşamamazlık.


maritonucleus : n. Döllenmiş yumurta nüvesi.


muriatic : a. biochem. Tuzlu suya ait hidroklorik.


nasology : n. Burun anatomisi ve hastalıkları bilgisi, nazoloji.


obdormition : n. Sinir basıncından dolayı mevzii uyuşukluk.


odontopisis : n. Diş gıcırdatma.


orthoarteriotony : n. Normal arter basıncı.


percussion : n. Vücude parmaklarla özel bir şekilde vurarak alınan sese göre oradaki organ ve boşlukların durumunu muayene usülü, perküsyon.


perijejunitis : n. Jejunum çevresi iltihabı, perijejünit.


perimyelography : n. Omurilikte araknoid altı boşluğuna kontrast maddesi zerkettikten sonra radyografi yapılması.


peripericarditis : n. perikardı saran dokuların iltihabı.