Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

macrobiosis nedir?

macrobiosis : n. Uzun ömürlülük, mabrobiyoz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cantharidin : n. biochem. Cantharis vesicatoria'dan çıkarılan tahriş edici ve kabarcık yapan, billuri aktif cevher (C20H24O8).


butesin : n. biochem. Lokal anestetik bir madde olup, toz, merhem ve fitil şeklinde kullanılabilir.


catheterization : n. Bir kateterin uygulanması, çoğu zaman idrar kesesine kateter sevkedilmesi kateterizasyon.


cerebrum : n. (pl. Cerebra).


chemicocautery : n. biochem. Kimyasal vasıtalarla yakma.


elastin : n. biochem. Elastik dokularda bulunan bir skleroprotein.


ergograph : n. Kasların kuvvetini ölçmeye yarayan alet, erogagraf.


gastropexy : n. Mide düşmesini tedavi için midenin karın ön duvarına dikilmesi, gastropeksi.


hematochromatosis. : n. Dokuların kan pigmenti ile boyanması


kymogram : n. Kimografın kaydettiği çizgi.


left-handed : a. Solak.


malaria : n. Malarya, sıtma.


oophorocystectomy : n. Yumurtalık kistinin ameliyatal çıkarılması.


pharmacopsychosis : n. Alkol, ilaç veya zehir sebebiyle meydanag elen akıl hastalığı.


pharynoperistole : n. Yutak daralması.


pleuroclysis : n. Plevra boşluğuna sıvı zerkedilmesi.


polyorrhomenitis : n. Seröz zarların habis iltihabı.


postsyphilitic : a. Sifiliz sonu, sifiliz sonrası.


secundipara : n. İki defa doğum yapan kadın (para II).


sudorific : a. & n. 1. Sudorifik; 2. Terletici (ilaç).