Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

macrobiosis nedir?

macrobiosis : n. Uzun ömürlülük, mabrobiyoz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calomel : n. biochem. Bir değerli cıva klorür (eskiden frengi tedavisinde kullanılmıştır).


buccal : a. Ağza (yanağa) ait, buccalis.


cataleptiform : n. Katalepsi'ye benzeyen.


cholaemia : n. Kanda safra bulunması cholaemic.


chylomediastinum : n. Mediastinum'da kilüs bulunuşu.


clinician : n. Klinik öğreti ve uygulamada uzmanlaşmış hekim, klinisyen.


curare : n. Tborkürarinin elde edildiği ham madde.


dehydorcholesterol : n. See: calciferol.


dipsomania : n. Şiddetli alkol iptilası, ayyaşlık, dipsomani.


discus : n. (pl. disci). See: Disk.


ephebiatrics : n. Ergenlik çağını ve bu çağda meydana gelen değişimleri konu alan tıp dalı.


epigenetics : n. Gelişim olayını sebeplerile inceleyen bilim dalı.


insulinoid : a.Ensüline benzer, ensülin gibi.


interdigitation : n. 1. Kenetlenme; 2. Parmaksı çıkıntılar.


hypopsia : n. Mide salgısında pepsin eksikliği nedeniyle gıdaların yeterli şekilde sindirilememesi, pepsin eksikliğine bağlı sindirim yetersizliği.


opiate : n.&a. 1. Afyonlu ilaç, opyose; 2. Uyuşturucu ilaç, narkotik; 3. Uyuşturucu, afyonli.


peculiar : a. 1. Kişiye has, kendine mahsus; 2. Acayip, tuhaf, alışılmamış.


peracute : a. Çok keskin, şiddetli, akut, had.


piniorm : a. Kozalak şeklinde, kozalaksı.


prorubricyte : n. Birkaç nükleol ihtiva eden ilkel kırmızı seri hücresi.