Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

macrobacterium nedir?

macrobacterium : n. Normale oranla iri hacım gösteren bakteri, iri bakteri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boyle's anesthetic machine : n. Kloroform, eter, nitröz oksit ve oksijenle kullanılabilen anestezi aygıtı.


cruciform : a. Haç biçiminde, haçsı, criciformis.


endomorph : n. Endomorfi gösteren canlı.


interdigitation : n. 1. Kenetlenme; 2. Parmaksı çıkıntılar.


subendocardial : a. Endokardaltı, endokard altında ublunan.


hyperactivity : n. Aşırı faaliyet.


hypochondrium : n. Merak nahiyesi, karnın kaburga kemikleri kıkırdağı ve kısa kaburgalar altında olan sağ ve sol bölgelerinden iri, geğrek, hipokondr.


hypoendocrinism : n. İç salgı yetersizliği.


laugh : h. gülme, gülüş.


medicolegal : a. Adli tıbba ait.


megalopenis : n. Penisin anormal büyüklüğü.


mesophryon : n. Glabellumun merkez noktası.


mountain sickness : n. Deniz seviyesinden çok yüksek olan yerlerde, atmosferdeki okisjen yoğunluğunun azalmasına bağlı olarak meydana gelen taşikardi de dispne.


neuratrophia : n. Sinir sisteminin beslenme bozukluğu, nevratrofi.


pancreopathy : n. Pankreas hastalığı.


philoneism : n. Yeni şeylere, yeni görüş ve düşüncelere aşırı ilgi ve yakınlık gösterme, yenilik sevgisi.


radiability : n. röntgen ışınları tarafından nüfuz edebilme, radyabilite.


ranula : n. Tükürük bezlerinin yollarındaki tıkanma sonucunda meydana gelen kistik tümör, ranula,kurbağacık.


succosuria : n. İdrarda sukroz bulunması.


sulfamerazine : n. biochem. Bir sülfamit (C7H10N4O1S).