Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

macrobacterium nedir?

macrobacterium : n. Normale oranla iri hacım gösteren bakteri, iri bakteri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bleaching : n. Ağarma, beyazlaşma.


blotchy : a. Lekeler gösteren, lekeli.


cuirass : n. Yapay solunum için göğüse yerleştirilen mekanik bir aygıt.


debrisoquine : n. Hipotansif madde.


dermostenosis : n. Cilt kontraksiyonu.


epicrisis : n. Bir hastalık sonlandıktan sonra onun hakkında yapılan münakaşa.


facilitation : n. Kolaylaştırma, bir hareketi veya bir kimyasal olayı istenilen amaca uygun şekilde etki göstererek kolaylaştırma.


flail chest : n. Kırık nedeniyle göğüs kafesinin sabit durumda olmaması.


phylogenetic : a. Tür'ün evrimi ile ilgili, filogenez'le ilgili.


haptene : n. biochem. Natamam antigen başka bir maddeyle birleştikten sonra antikor meydana getirebilen madde.


healer : n. 1. Doktor, hekim; 2. Şifa veren.


incendiarism : n. Yangın çıkarma dürtüsü, yangın çıkarma amacıyla ateş tutuşturma eğilimi taşıma.


inhibit : v. Önlemek, durdurmak, baskı altında tutmak.


intervalvular : n. Valvüllerarası.


lipofuscin : n. Çeşitli hayvansal dokularda bulunan melanine benzer kahverengi bir yağ pigmenti, lipofüsin.


lymphedema : n. Lenf suyunun sızarak doku arasında birikmesinden meydana gelen ödem.


mentality : n. Kişinin zihni yapısı kişideki düşünüş, anlayış ve zeka yeteneği, mantalite.


organomegaly : n. İç organların anormal derecede büyük oluşu.


pediculus : n. Bit.


penology : n. Suçu önleme ve ceza bilimi, kişinin suç işlemesini önleyici yolları aratıran, suç ile ceza arasındaki ilişkileri konu alan bilim dalı.