Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

macrencephalia nedir?

macrencephalia : n. Beyin büyümesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotoxicology : n. Canlı organizmalar tarafından salgılanan toksik maddeler ve etkilerini konu alan bilim dalı, biyotoksikoloji.


correspondence : n. Birbiriyle uyuşma, birbirine uygunluk, birbirini karşılama.


cruor : n. Pıhtılaşmış kan.


duro-arachnitis : n. Dura mater ile araknoidin iltihabı.


epidermophytosis : n. Epidermorphyton türü mantarlarla meydana gelen manter enfeksiyonu.


ethyl : n. biochem. Etil (C2H5).


grape sugar : n. Dekstroz veya glikoz.


iso- : pref. Aynı müsavi, eşit izo.


kinetic : a. Hareketle ilgili, veya hareket meydana getiren.


ligamentopexis : n. Aşağı sarkmoş veya arkaya dönmüş uterus'u gevşemiş ligamentum teres uteri'leri kısaltma veya bu bağlar aracılığıyla karın duvarıda askıya alma suretiyle normal yerine tesbit etme, bu amaçla yapılan ameliyat.


lymphadenography : n. Lenf düğümünün, radyo-opak madde enjeksiyonunu takiben röntgen ışınları aracılığıyla filminin alınması, lenfadenografi.


mammalgia : n. Meme ağrısı.


microdontism : n. See: Microdontia.


occupational : a. Meslekle ilgili, mesleğe bağlı.


pathema : n. Herhangi bir patolojik durum, bozukluk, hastalık.


phocomelia : n. Teratojenik bir malformasyon, kollar ve ayaklar doğrudan doğruya gövdeye bağlanarak mühüre benzer bir görünüm meydana getirirler.


pneumococcemia : n. Kanda nömokok bulunması, pnömokoksemi.


polyplasmia : n. Kanın sıvı kısmı (plazma)'nın aşırı artışı, kan plazmasının artımı, poliplazmi.


polytrichia : n. See: Hypertrichiasis.


rhizoid : a. Kök şeklinde.