Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

macrencephalia nedir?

macrencephalia : n. Beyin büyümesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancellus : n. Kemiğin süngerimsi yapı gösteren kısmı, gözenekli kemik dokusu.


dextrosinistral : a. Sağdan sola doğru giden (uzanan).


enterocele : n. Barsak fıtığı, özellikle vagina arka duvarının, arkasında bir kısım barsağı sürüklemek üzere öne doğru bombeleşmesiyle belirgin fıtık.


flesh : n. 1. Et; 2. Hayvanların kasları ve diğer yumuşak dokuları.


flexure : n. 1. Dirsek, flexura; 2. Eğrilme.


subepicardial : a. Epikart altında.


hemotympanum : n. Timpan boşluğunda kan toplanması.


hydromeningitis : n. Seröz sıvaların toplanması ile müterafık menenjit.


hyperaphia : Dokunma hissinin çok artması.


intermuscular : a. Kaslararası.


intussuscipiens : n. Kendi içine diğer bir barsak bölümünün geçtiği barsak kısmı.


iridoleptynsis : n. İrisin incelmesi.


lipopenia : n. Kanda yağ noksanlığı, lipopeni.


maim : n. Sakat bırakmak, sakatlamak, kol veya bacak gibi bir organı, çıkarma, harabiyete uğratma v.s. nedenlerle kullanmadan mahrum bırakmak.


mechanology : n. Makina ilmi, mekanikbilim, mekanoloji.


meropia : n. Kısmi körlük, yarım körlük, meropi.


myofibrositis : n. Kas lifi kılıfının iltihabı, miyofibrozit.


overresponse : n. Aşırı cevap.


provitamin : n. Kendisinden vitamin türeyen madde.


pseudocele : n. Belynin beşinci karıncığı, psödosel.