Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

macrencephalia nedir?

macrencephalia : n. Beyin büyümesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colonalgia : n. Kolon'da hissedilen ağrı, kolonl ağrısı.


devisceration : n. İç organların çıkarılması, göğüs veya karın duvarını delerek iç organların dışarı çıkarılması (Fetüs'te).


dietotherapy : n. Diyet (perhiz) tedavisi.


enteroptosis : n. Kas kuvvetinin veya yağ dokusunun zayıflığı yüzünden karın organlarının düşmeleri.


ergasiomania : n. Marazi çalışma arzusu.


esterolytic : a. 1. Esteroliz'le ilgili; 2. Esteroliz'e sebep olan.


ethacrynic acid : n. Thiazid grubuna oranla daha geniş etkisi olan bir diüretik.


extorsion : n. Bir organ (kol, bacak, göz v.s)'ın dışa doğru dönmesi.


laterad : a. yana yöneli, yan yüze yakın, yana dönük.


lateral : a. 1. Yan; 2. Dışyan (ile ilgili) lateral lateralis.


magnesic : a. biochem. Magnezyuma ait.


omoplate : n. See: Scapula.


osteocachectic : a. Osteokaşeksiye ait.


periacinous : a. Acinus çevresinde bulunan, akinusu saran.


prophase : n. Karyokinezisin ilk safhası, profaz.


sensitize : v. Duyarlı hale getirmek, hassaslaştırmak.


spin : pref. 1. Dikenimsi çıkıntı anlamına önek; 2. Omurga (columna vertebralis) anlamına önek.


sthenia : a. Görünüşte canlılık ve faaliyet.


sty : n. Göz kapağında çıkan arpacık, gözkapağı bezi iltihabı, hordeolum.


substitution : n. Yerine koyam, ikame.