Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

macrencephalia nedir?

macrencephalia : n. Beyin büyümesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

eclecticism : n. Hastalıkları özel ilaçlarla, özellikle bitkisel kaynaklı ilaçlarla tedavi eden tıp ekolu, eklektisizm.


epitympanum : n. timpanın üst tarafı (kısmı).


frontonasal : a. Sinüs frontalis ve burun'la ilgili.


health : n. Sıhhat, şifa.


infusum : n. Herhangi bir bitkisel maddenin suda bırakılması veya kaynatılması sonucu elde edilen sıvı, özü çıkarılan maddenin eriyiği.


kassa : n. See: leprosy.


leukanemia : n. Tehlikeli kansızlık ve lenfatik lösemi ile belirli hastalık hali.


metrorrhexis : n. Uterus yırtılması, rahim yırtığı.


muscarine : n. "Amanita muscaria" adlı mantardan elde edilen asetilkolin etkisine benzer etkilere sahip zehirli bir madde, muskarin.


neocytosis : n. Kanda neositlerin bulunması, neositoz.


neuronal, neuronic : a. Sinir hücresine ait, nevronik.


nutrification : n. Hazır gıdaya besin değerini artırma amacıyla vitamin v.b. gerekli unsurların ilave edilmesi, nutrifikasyon.


official : a. Tıp heyeti tarafından tasdik ve kabul olunmuş (ilaç), officialis.


ovulatory : a. Ovülasyona ait.


oxytocia : n.Çabuk odğum.


pectoralgia : n. Nevraljik göğüs ağrısı.


pes : n. (pl. Pedes). Ayak.


phagocytoblast : n. Fagosit hücresi.


pharmacotherapy : n. Hastalıkların ilaçla tedavisi, farmakoterapi.


phrenicectomy : n. Frenik sinirin tedavi maksadiyle kesilmesi, frenisektomi.