Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

macr(o) nedir?

macr(o) : pref. Büyük.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataphora : n. Zaman zaman bilincin avdet ettiği koma şekli, hastanın zaman zaman bilincine hakim olduğu derin uyku hali, yarı koma.


crystal : n. Tabii halde köşeli şekil göseren sert yapıda şeffaf madde, billur, kristal.


cystoid : a. Mesanemsi: Kist gibi, sistoid


dimenhydrinate : n. biochem. Baş dönmesini geçiren antihistaminik madde.


dyspnoeic : a. Dispne'ye ait.


fistulectomy : n. Fistülün ameliyatla çıkarılması.


vaccinator : n. 1. Aşıcı; 2. Aşı aleti.


homozygote : a. Homozigotluk arzeden, homozigot.


hypoplasia : n. Organların iyi lgelişmemişolması, hipoplazi.


inaccessibility : n. Psikiyatride, şahsın reaksiyon vermediğini belirten bir deyim.


insulinization : n. Şeker hastalarında, kan şekerini düşürmek üzere uygulanan insülin teadvisi.


kinesalgia : n. Ka kasılmasından dolayı hasıl olan mevzii ağrı.


labiotenaculum : n. Ameliat esnasında dudakları veya herhangi bir organın dudak şeklindeki kısmını tutmağa mahsus cerrahi alet.


morgue : n. Morg.


myopic : a. 1. Uzaktan iyi görmeyen; 2. Miyopiye ait.


neurotome : n. Siniri kesmede veya diseke etmede kullanılan özel bistüri, nörotom.


ochrometer : n. Kapiller tansiyonu ölçme aleti, okrometre.


parasitism : n. 1. Parazitlerin sebep olduğu herhangi bir hastalık; 2. Parazit halinde yaşama, farklı iki organizmadan birinin faydasına, diğerinin zararına seyredenmüşterek şekli, parazitizm.


porocele : n. Bir çeşti skrotum fıtığı, porosel.


salicylazosulphapyridine : n. Alındıktan sora, bağ dokusunda geniş şekilde yayıldığı söylenen bir sulfonamid.