Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

macr(o) nedir?

macr(o) : pref. Büyük.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bregmatic : a. Bregmaya ait, bregmaticus.


complementary : a. Tamamlayan.


condiment : n. İştah açıcı olarak bazı yiyeceklere ilave edilen madde (Biber, hardal vs. gibi).


cariognomy : n. Kafatası bilgisi.


ecosystem : n. Canlı organizma ile çevresi arasında karşılıklı ilişki ve etkilerin varlıı esasına dayanan ekolojinin ana kuralı.


genesis : n. Meydanag elme, doğam, üreme, jenez.


genito : a. tenasüli.


glycoregulation : n. Şeker metabolizması kontrolü.


halitus : n. Dışarı verilmiş nefes, nefesin dışarıya çıkması.


haustration : n. 1. Kese şeklinde boğum oluşması; 2. Kese şeklinde boğum.


histotherapy : n. Hayvan dokuları ile yapılan teadvi, histoterapi.


insensibility : n. Tutunma yeri (kasların kemiklere tutunma yeri gibi), insersiyo.


juxta- : pref. Çok yakın, yanında, bitişik anlamına önek.


lienopathy : n. Dalak hastalığı, liyenopati.


metrocystosis : n. Rahimde kist oluşumu, metrosistoz.


opium : n. Afyon, papaver somniferum.


otor : a. Kulağa ait.


pilonidal : a. Bir saç yuvası ihtiva eden, içinde saç yuvası bulunan.


pneumocyte : n. Akciğer hava keseciklerini çevreleyen epitel hücrelerinden her biri.


pseudohermaphroditism : n. Kşide cinsiyet özelliklerinin bir cinse, iç cinsiyet bezleri (gonadlar)'nin diğer cinse ait oluş hali,