Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

macr(o) nedir?

macr(o) : pref. Büyük.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clitoritis : n. Klitoris'in iltihabı.


fastigatum : n. Kırmızı nüve, al çekirdek.


fester : n.&v.1. Ufak bir yara; 2. Cerahatini dışarıya çıkarmak.


galactagogue : a. & n. 1. Süt getirici; 2. Süt ifrazını çoğaltan ilaç (faktör).


interrelation : n. Karşılıklı ilişki, iki şey arasındaki ilgi.


juncture : n. 1. Oynak yeri, mafsal, eklem; 2. Dikiş yeri.


malacia : n. Bir dokunun patolojik olarak yumuşaması, malasi.


manganese : n. biochem. Mn sembolü ile bilinen, atom no: 25 ve atom ağırlığı: 54.94 olan kimyasal element, mangan, manganez.


meningioma : n. Meninks tümörü, meninjiyom.


metachromasia : n. Metokromazi.


necrotic : a. 1. Nekroz'la ilgili; 2. Nekroz gösteren, nekroz'la belirgin.


nonviable : a. Yaşamaz, ömürsüz.


nursery : n. Hastanede yeni doğan bebeklerin bakımıyla ilgili servis.


onychoclasis : n. Tırnak kırılması.


pectosinase : n. Pektoz'un pektin haline dönüşmesini sağlayan enzim.


pyosalpingitis : n. Salpenksin cerahatil iltihabı.


recidivist : n. Suç işlemeyi itiyat edinmiş şahıs, sabıkalı.


sorption : n. Suyun bir kolloid veya kan pıhtısı ile birleşmesi.


synovialoma : n. Sinovya zarı tümörü.


thyropathy : n. Tiroid bezini ilgilendiren herhagni bir hastalık, tiroid hastalığı, tiropati.