Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

macr(o) nedir?

macr(o) : pref. Büyük.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cast : n. 1. Şaşılık; 2. Böbrek hastalıklarında idrarda görülen mikroskobik bir küme.


cerebellitis : n. Beyincik iltihabı.


chancre : n. Frenginin birinci devresinde görülen yara, şankr.


comminuted : a. Parçalanmış.


dactylomegaly : n. El ve ayak parmaklarının normalden daha büyük olması, daktilomegali.


dentate : a. Dişsel, diş şeklinde.


emboitement : n. Döllenmiş ovum içinde, ilk oluşumundan itibaren kişinin minyatür halinde tam şekli ile mevcut oldğunu kabul eden eski görüş, performasyon teorisi.


ethotoin : n. Major, fokal ve psikomotor epilepside kullanılan bir ilaç.


hermaphroditism : n. Kişide her iki cinse ait cinsiyet bezleri (testis ve over)'nin beraber bulunuşu hali.


immaculate : a. 1. Lekesiz, üzeirnde benek şeklinde renkli bölgeler göstermeyen, 2. Kusursuz, temiz.


kathisophobia : n.Oturmaktan korkma, oturamayıp devamlı hareket gösterme.


leprotic : a. Cüzama ait, leprotik.


melitemia : n. Kanda şeker fazlalığı.


methohexitone (methohoxital) sodium : n. Çok kısa etkili bir barbitürat, ameliyat öncesinde damariçi yoluyla verilir.


neurospongioma : n. See: Neuroglioma.


pair : n. 1.Çift, yanyana gelmiş iki şey, iki parçadan oluşmuş herhangi bir şey (alet v.s.); 2. Çift çift dizmek veya dizilmek; 3. Çiftleştirmek veya çiftleşmek.


patelliform : a. Patellabiçim, dizkapağı şeklinde.


patency : n. Açıklık, kanal veya deliğin, serbest geçişe açık olması hali.


periadenitis : n. Bir bezin çevresindeki dokunun iltihabı, periadenit.


pompholyx : n. Sulu kabarcıklarla belirli bir cilt hastalığı.