Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

macr(o) nedir?

macr(o) : pref. Büyük.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blind spot : n. Optik sinirlerin retinadan çıktığı nokta, kör nokta.


coxal : a. Kalça eklemi ile ilgili.


culdocentesis : n. Vagina arka cidarından girilerek yapılan Douglas ponksiyonu.


dynamics : n. Cisimlerin hareketini ve bu hareketin yarattığı etkileri konu alan fizik dalı, dinamikbilimi.


endosoma : n. Eritrosit muhteviyatı, eritrositi oluşturan maddelerin tümü.


entero-anastomosis : n. Barsak anastomozu.


excretion : n. Dışartı, çıkartım, ifrazat, excretis.


geopathology : n. Hastalıkların değişik bölge ve çevresel şartlara göre gösterdiği özellileri konu alan bilim dalı.


intensimeter : n. Röntgen ışınlarının enerjisini ölçme cihazı.


lactosum : n. see: lactose.


guttatim : adv. Damla damla


hygienics : n. Sağlığın korunmasını hedef tutan prensiplerin tümü.


intra- : pref. İçinde, içi.


kneepan : n. diz eklemi önündeki yası kemik, dizkapağı, patella.


lichen : n. 1. Liken: Bir cins deri hastalığı grubu; 2. Bazı cins alg ve mantarların bir arada yaptıkları kitle.


lithotony : n. Mesaneye yapılan küçük bir kesiti gererek içerdeki taşın dışarı alınması, litotoni.


metagranulocyte : n. See: Metamyelocyte.


musculocutaneous : a. Kas ve derieye ait.


polypnea : n. 1. Sür'atli nees alma; 2. Dakikada solunum sayısının normalden fazla oluşu, polipne.


ptyalin : n. Tükrüğün nişastaları hazmeden fermenti, pityalin.