Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

mackenrodt's ligaments nedir?

mackenrodt's ligaments : n. Uterusun transvers servikal veya kardinal bağları.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastoderm : n. Gelişen embriyoda üç ana tabaka (ectoderm, entoderm, mesoderm)'nın belirlendiği devredeki hücre kümesi.


cola : n. Kola.


colpoptosis : n. Vaginanın düşmesi (sarkması), kolpoptoz.


denis browne splints : n. Kongenital talipes equinovarus'un düzeltilmesinde kullanılan ateller.


dissimilarity : n. Farklılık, birbirine benzemeyiş.


endonasal : a. Burun içi(ne ait).


fecund : a. Çok çocuk doğurru, velüt müsmir, mahsuldar, verimli, bereketli.


hyperhydration : n. Vücutta fazla su birikmesi.


inferior : a.Alt, altında veya alt tarafta bulunan.


intra-articular : a.Eklemiçi.


labiolingual : a. Dudaklar ve dille ilgili.


mesonephric : a. Mezonefrona ait.


mimic : a. 1. Konuşurken yapılan yüz hareketi; 2. Taklit amacıyla yapılna yüz hareketi, mimik.


parotgram : n. Doğum ağrılarının seyrini gösteren çizelge.


peptonoid : n. Pepton'a benzeyen madde.


polythelia : n. Memeucu adedinin normalden fazla olması, politeli.


postmastectomy : n. Mastektomi sonrası, mastektomi'den sonra (görülen, oluşan).


rage : n. Aşırı kızgınlık, şiddetli öfke.


sclerosis : n. 1. Sertleşme; 2. Dokuların sertleşmesi, skleroz.


sphincteralgia : n. Sfinkter ağrısı.