Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

mackenrodt's ligaments nedir?

mackenrodt's ligaments : n. Uterusun transvers servikal veya kardinal bağları.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondromatosis : n. Vücutta çok sayıda kondrom oluşması (özellikle el veya ayaklarda görülür).


coaltar : n. Kömürün damıtılması ile elde olunan siyah madde, katran.


conjunctiva : n. Göz kapaklarının iç yüzeyi ile skleranın bir kısmını örtmüş ince zar, conjunctiva, konjonktiv.


corotomy : n. Korneayı kesme ameliyatı.


depuration : n. Temizleme ameliyesi.


epispadias : n. Üretranın doğuştan olarak penisin sırtına açılması hali.


etherize : v. biochem. Etere dönüştürmek, eterle uyutmak.


exteroceptor : n. Vücut dışından gelen uyarıları alan sinir ucu.


febricide : a. & n. 1. Ateiş yokeden (kesen); 2. Ateşi kesen bir faktör.


fruncle : n. Çıban, furunculus.


gargle : v. n. 1. Gargara etmek; 2. Gargara (ilacı9.


heritage : n. Kalıtımla geçen özellik veya özellikler, kalıt; 2. Geçmişten kalan miras, atalardan kalan herhangi bir şey (kültür, adet, gelenek v.s.).


isodynamic : a. Aynı miktarda enerjiye sahip, vücutta yandığı zaman eşit miktarda enerji veren (gıda maddesi hakkınad).


mepacrine : n. Kininden daha güçlü ve daha iyi tahammül edilebilir nitelikte olan sentetik bir sıtma ilacı.


myopic : a. 1. Uzaktan iyi görmeyen; 2. Miyopiye ait.


myx(o) : pref. 1. Sümük; 2. Balgam.


nas : pref. Burun anlamına önek.


osteolipoma : n. Kemikil elementler ihtiva eden lipom.


perodactylus : n. Parmakları doğuştan yeterince gelişmemiş veya şekil bozukluğu gösteren bebek.


picrotoxin : n. biochem. Anamiria cacculus tohumundan çıkarılan acı, zehirli ve billuri bir cevher olup, barbitürat zehrilenmesinde uyarıcı antidot olarak kullanılır (C30H34O13).