Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

mackenrodt's ligaments nedir?

mackenrodt's ligaments : n. Uterusun transvers servikal veya kardinal bağları.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

ceruminosis : n. Kulak yağının fazla miktarda sekresyonu.


choroiditis : n. Koroid iltihabı, koroidit.


class : n. Sınıf, takım (order)'ların biraraya gelmesiyle oluşan canlı sınıfı.


conative : a. Kişideki iş yapma isteği ile ilgili, iş yapma eğilimi ile ilgili.


dentate : a. Dişsel, diş şeklinde.


ectomorphy : n. Ektoderm'den gelişen dokuların diğer iki embriyonik tabakadang elişen dokulara oranla daha hakim olduğu vücut yapısı, ektomorfi.


emission : n. l. Fışkırtma veya ileriye doğru sevketme, istemsiz olarak meni fışkırması.


tenoplasty : n. See: Tendoplasty.


hemoptysis : n. Akciğerler veya solunum yollarından, ağız yoluyla kan gelmesi, kan tükürme, hemoptiz.


hepaticogastrostomy : n. Safra yolu ile mide arasında anastomoz yapılması.


hysterocleisis : n. Uterus ağzının (os uteri) cerrahi kapatılması.


irascibility : n. Çabuk öfkelenme, uyarı karşısında hemen kızgınlık gösterme hali.


matter : n. 1. Madde, 2. Cerahat, irin.


nutrification : n. Hazır gıdaya besin değerini artırma amacıyla vitamin v.b. gerekli unsurların ilave edilmesi, nutrifikasyon.


ophthalmogyric : a. 1. İstemdışı göz hareketleri gösteren, istemdışı göz hareketleri ile belirgin; 2. İstemdışı göz hareketlerine sebep olan.


orchotomy : n. 1. Hadımlaştırma (ameliyatı); 2. Ayak bileğindeki kıkırdakların ameliyatla çıkarılması, orkotomi.


oto- : pref. Kulakla ilgili.


phleborrhagia : n. Ven'den gelen kanama, ven kanaması, fleboraji.


phon- : pref. Ses, seda anlamına önek.


porphin : n. Porfirin'in esasını oluşturan dört pirol halkasından meydana gelmiş molekül, porfin.