Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

mackenrodt's ligaments nedir?

mackenrodt's ligaments : n. Uterusun transvers servikal veya kardinal bağları.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bloodlessness : n. Kansızlık, anemi.


cardinal : a. Esas, baş, en önemli.


cholerrhagia : n. Safra akıntısı, koleraji.


coles : n. Erkek cinsiyet organı, kamış, penis.


decongestive : a. Konjesyonu azaltıcı.


intellect : n.Akıl, zihin, idrak, anlayış (idrak) yeteneği.


tenosynovitis : n. Bir kiriş kılıfının iltihabı, tenosinovit, tenovajenit.


granum : n. See: Grain.


half-life : n. Radyoaktif madde gücünün yarıya inmesi için geçen zaman süresi, yarılanma müddeti.


hemopyelectasis : n. Böbrek pelvisinin kan veya kanlı idrar toplanışına bağlı olarak genişlemesi.


hippocratism : n. Hipokrat ve onun izleyicileri tarafından geliştirilen tıp öğretisi, çeşitli hastalıkların teşhis, tedavi ve prognozu üzerine Hipokrat okulunun görüşlerini kapsayan tıp öğretimi, hipokratizm.


histotome : n.Mikrotomide kullanılan kesme aleti, histotom.


lipometabolic : a. Yağ metabolizmasına ait.


metrophlebitis : n. Uterus venlerinin iltihabı, metroflebit.


nephrogenic : a. 1. Böbrek dokusu yapan; 2. Böbrekte olan.


pennate : a. 1. Tüye benzer, tüy şeklinde; 2. Tüylerle örtülü, tüylü.


peptogenic : a. pepsin veya pepton yapan, peptojen.


rugose : a. 1. Kırışık, buruşuk, kıvrımlı.


splenopexy : n. Düşük veya yer değiştirmiş dalağın dikişle tesbiti, splenopeksi.


stereoplasm : n. Protoplazmanın daha katı parçası.