Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

macies nedir?

macies : n. Cılızlık, zayıflık, hareketlerde isteksizlik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carmine : n. Koyu kırmızı bir boya maddesi, kırmızıdan şapla çökeltme suretiyle elde edilen kırmızı pigment.


circumarticular : a. Eklem çervesinde, eklemi saran.


colpomycosis : n. Mantarın sebep oludğu vagina iltihabı.


dolicho : pref. Uzun anlamına önek.


gemination : n. 1. Çift oluşma, ikiz gelişme; 2. Bir diş çukurunda iki dişin gelişmesi.


gonadal : a. gonadlardan meydana gelen veya gonadlara ait.


hermaphroditism : n. Kişide her iki cinse ait cinsiyet bezleri (testis ve over)'nin beraber bulunuşu hali.


guilt : n. Suçluluk duygusu.


hematocrit : n. 1. Alınan kan numunesinde, eritrositleri plazmadan ayırmak suretiyle eritrosit hacminin plazma hacmina oranını hesaplamakta kullanılan, santrifüj ve ölçüm cetvelinden oluşan alet ,hematokrit; 2. Santrifügasyon sonucu küme teşkil eden eritrositlerin örnek olarak alınan kan hacmına oranla % olarak ifade edilen hacmı (Normal hematokrit %40-45'dir).


lanatoside : n. Yüksükotundan elde olunan bir glikozid.


lipomeria : n. Kol veya bacağın konjenital yokluğu, lipomeri.


mucomembranous : a. Mukozadan oluşan, mukozalı.


neuritis : n. Sinir iltihabı, nevrit.


nucleoplasm : n. Hücre çekirdeğinin asıl maddesi.


orchiomyeloma : n. Testis miyelomu.


pachycephalous : a. 1. Pakisefali ile ilgili; 2. Pakisefali gösteren.


phytopathology : n. 1. Bitki patolojisi; 2. Bakterilerden ileri gelen hastalıkların patolojisi.


polydipsia : n. Çok su içme, aşırı susuzluk hissi, susama


premunition : n. Aşı ile kazanılan abğışıkılk.


seroflocculation : n. Antijen niteliğindeki madde etkisiyle kan serumda medana gelen flokülasyon, serum flokülasyonu.