Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

macies nedir?

macies : n. Cılızlık, zayıflık, hareketlerde isteksizlik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholemia : n. Kana safra veya safra maddelerinin karışması, kan pıhtısı (pıhtılanması), kolemi.


cystometrography : n. mesane içindeki basınç değişimlerini çizelge halinde kaydetme.


dropsical : a. 1. Su toplanmasıyla ilgili; 2. Su toplanması gösteren.


gyrencephalic : a. Üzerinde kıvrım (gyrus)Lar bulunan beyine sahip.


hypoazoturia : n. İdrarda azotlu maddelerin azalması.


lymphous, lymphy : n. See: Lymphoid.


macrochiria : n. Ellerin anormal derecede büyük oluşu.


myelemia : n. kanda ilik hücrelerinin bulunması, miyelemi.


nephrism : n. Böbrek hastalığından ileri gelen kaşeksi (sıskalık), nefrizm.


opening : n. Ağız, delik, aralık, menfez.


orbiculus : n. (pl. orbiculi). 1. Çevre; 2. Dairecik, küçük disk.


orthoptic : a. Görme eksenlerini düzelten.


oscheoncus : n. See: oscheoma.


parasiticide : n. Parazitleri yokeden madde, parazitisid.


polythene : n. Etilen izomerlerinden sentetik olarak yapılan parlak yüzeye sahip plastik madde (sonda, tüp, enjektör v.b. araçların yapımında kullanılır).


prethyroid : a. Tiroid bezi önünde.


pretympanic : a. Kulak zarı önünde.


pronator : n. İçe döndüren kas, Pronator (el bileğinin içe döndürücüsü).


saccharase : n. Sakaroz'u glükoz ve früktoz'a parçalayan enzim, invertaz, sükra, sakaraz.


scatemia : n. Barsak toksemisi.