Bugün : 21 Ocak 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

machonnement nedir?

machonnement : n. Çenenin çiğneme hareketi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carpectomy : a. El bileğini oluşturan kemiklerden biri veya birkaçının ameliyatla çıkarılması.


cholcyst : n. See: Gallbladder.


chronic(al) : a. Müzmin, kronik.


cyanosis : n. Siyanoz, deri ve mukozaların morarması.


dacryoadenitis : n. Gözyaşı bezi iltihabı, dakriyoadenit.


dioptometry : n. Gözün ışığı kırma gücünün ölçülmesi.


dioptrics : n. Işınların mercek tarafından kırılması ve kırılan ışınları konu alan bilim dalı.


diphyodont : a. İki defa diş çıkarmaya malik olan, difyodont.


displacement : n. 1. Yer değiştirme (organ), yerinden oynama; 2. Yerinden çıkarılma veya çıkarma.


dyschondroplasia : n. Gövdenin normal oluşuna karşıılk, kolların ve bacakların çok kısa oluşu.


elongated : a. Uzamış, uzun.


entelechy : n. 1. Tamamlanma, gelişimini tamamlayarak olgunluğa erişme; 2. Belli biri işi başarmağa sevkeden, içten gelen itici kuvvet.


gluteus : n. (pl. glutei). İlye kabael, ileum.


homicidal : a. Adam öldürme ile ilgili.


isthmectomy : n. İstmusun ameliyatla çıkarılması (özellikle tiroid geçidinin).


mesodermal, mesodermic : a. Mezoderme ait.


myelocytoma : n. Plazma hücreli miyelom.


myelonic : a. Omuriliğe ait.


neurotropism : n. 1. Bazı patojen mikro-organizmaların özellikle sinirsel dokulara meyil göstermesi, bazı mikropların sinir sisteminde yerleşme ve bu sistemi etkileme özelliği; 2. Bazı histolojik boyaların sinir hücrelerini kolayca boyama yeteneği gösterişi hali.


reduplication : n. Tekerrür.