Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

machine nedir?

machine : n. 1. Makina; 2. Mekanizma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromium : n. biochem. Cr. sembolü ile bilinen, atom no:24 ve atom ağırlığı: 52.01 olan kimyasal element, krom.


ectodermosis : n. Ektoderm strüktürlerinin kusurlu gelişiminden doğan bozukluk.


endoglobular : a. Kan küreciklerinde bulunan.


estrous : n. Estrus'la ilgili, estrus gösteren.


expectoration : n. 1. Balgam, tükürük; 2. Tükürme.


glass : n. 1. Cam; 2. Bardak; 3. Mercek adese.


hypertension : n. Yüksek tansiyon, tansiyon yüksekliği, hipertansiyon.


interspinalis : a. (pl. interspinales). Omurlararası.


kalopsia : n. Maddelerin oldukalrından daha güzel göründükleri durum.


occipitobregmatic : a. Artkafa ve bregmaya ait.


oscheoplasty : n. Testis torbasının plastik tamiri, skrotumun plastik ameliyatı.


osteoaneurysm : n. Kemik anevrizması.


pathomimesis : n. Bir hastalığın belirtilerini taklidetme.


pedio : pref. See: Ped-.


perceive : v. 1. Farkına varmak, duyu organları aracılığıyla herhangi bir şeyin veya değişikliğin farkına varmak; 2. Anlamak, sezmek, idrak etmek.


prosthodontist : n. Prostodonti mütehassısı.


pyloralgia : n. Pilorun ağrılı spazmı, piloralji.


retention : n. Retansiyon: 1. Birikme, toplanıp kalma (mesela idrar veya plasentanın retansiyonu gibi), idrar tutulması; 2. Diş kökünün gelişimi sona erdiği halde çenede dişlerin geri durumda kalması.


silicotic : a. Silikoza ait.


sputum : n. Balgam.