Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

machine nedir?

machine : n. 1. Makina; 2. Mekanizma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholangioma : n. Safra yollarına ait bir tümör.


connivent : a. Birbirine yaklaşmış, yaklaşan.


defence : 1. Hastalığın oluşmasına veya ilerlemesine karşı koyma, hastalığa direnç gösterme; 2. Herhangi bir hücum karşısındag österilen savunma, kişinin bir tehlike veya zararlı etkene karşı kendisini savunması.


deodorizer : n. Dezenfekte eden faktör (amil).


diverticulosis : n. Özellikle barsaklarda, birçok divertikül mevcut olması.


fasciculus : n (pl. fasciculi). Demet, fasikül.


flail chest : n. Kırık nedeniyle göğüs kafesinin sabit durumda olmaması.


gentian : n. "gentiana" adlı bitkinin kökünden yapılan bir kuvvet ilacı.


guanine : n. Hücre çekirdeğinde nukleik asitlerin yapısınag iren organik bir bileşik.


gyrate : v. & a. 1. Dönmek, bir eksen etrafında daire şekilnde devretmek; 2. Halka veya helezon şeklinde bükülmüş.


hyperparasite : n. Diğer bir parazit içinde veya üzerinde yaşayan parazit, hiperparazit.


lymphoma : n. Lenfoid dokudan başlangıcını almış ur, lenfom, adeni.


melitemia : n. Kanda şeker fazlalığı.


musophobia : n. Marazi fare korkusu.


neostomy : n. Ameliyatla organa açılan yeni ağız oluşturma, neostomi


oschelephantiasis : n. Skrotum duvarlarının kalınlaşması.


penology : n. Suçu önleme ve ceza bilimi, kişinin suç işlemesini önleyici yolları aratıran, suç ile ceza arasındaki ilişkileri konu alan bilim dalı.


perisynovitis : n. Sinovya kesesini saran dokuların iltihabı.


piorthopnea : n. Aşırı şişmanlığa bağlı olarak yatış durumunda solunum güçlüğü görülmesi, şişman kimselerde sırt üstü yatış durumunda beliren nefes darlığı hali.


poitrinaire : n. Kronik göğüs hastalığı olan şahıs.