Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

machine nedir?

machine : n. 1. Makina; 2. Mekanizma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

butane : n. Kronik myeloid lösemide kullanılan sitostatik bir ilaç.


chromomycosis : n. See: Chromoblastomycosis.


gymnocyte : n. Duvarsız hücre, jimnosit.


helminthhagogue : n. Parazit düşürücü ilaçlar.


hepatico-enteric : a. Karaciğere ve barsağa ait olan, her iki organı da beraberce ilgilendiren.


hormonagogue : n. Hormon artırıcı faktör, hormonagog.


hypernatremia : n. kanda sodyum miktarının artışı.


hypoblast : n. Embriyonun en iç zarı, endoderm.


ischolochia : n. Lohusalık devresindeki kanla karışık akıntı (loşi)'nın kesilmesi.


leukomaine : n. Canlı dokularda, metabolik faaliyet esnasında oluşan tokik etkiye sahip azotlu bir bileşik.


lozenge : n. İlaçlı yuvarlak ve yassı hap, aslında baklava şeklinde ve ekseriyetle ilaç mahiyetinde şekerleme.


monopus : n. Doğuştan bir ayağı bulunmayan fetüs, tek ayaklı hilkat garibesi.


omasitis : n. Omasum iltihabı, omasit.


parulis : n. Dişeti apsesi.


pediculicide : n.Bitleri yokeden faktör (ilaç).


postdiphtheritic : a. Difteri krizinden sonra meydana gelen.


prosodemic : a. Bulaşıcı, sari bir şahıstan diğerine geçen (hastalık).


pyrogalliol : n. biochem. Fotoğrafçılıkta kullanılan beyaz ve zehirli bir madde, piragalol (C6H3(OH)3).


radiogenesis : n. Radyoaktif maddenin parçalanmasıyla çevreye radyoaktif ışın yayılması, radyasyon meydana gelişi.


ramisectomy : n. See: Rhizotomy.